Tuesday, August 21, 2012

Catatan pinggir orang Sundahariring kuring Gentra katineung ...

Jalan nu kiwari keur disorang
Ngembat Reuma Mangsa nalikung harepan
Karasa lengkah beuki longkewang
Basa jalan implengan rarumpil ngarunambing Lalakon

Aduh Gusti Anu Nyangking Asih
Duh Pangeran Nu Ngawasa Jagad
nu wanoh jeung kereteg Benci
rumaos abdi nu teu wasa mahluk nyingkiran asih

Tulungan atuh Gusti kuring teh Tulungan ...

Jalan mana nu rek disorang ku kuring?
Sedeng Halimun beuki mongkleng
Ngulambuan teuteup jeung renghap
Kari kalangkang sukma nu mangprung Tunggang pangharepan

Tengah peuting geuning mireng Bahasa TOTAL gending
nu Harita mirig ringkang papasangan di basisir
wirahma angkleungan ombak ngaweuhan Bahasa TOTAL di dieu
di rohang remeng nu teu weleh atau setengah ngembeng ku kakangen
lalaunan galindeng rumpaka gandrung ngajak nyoreang katineung
mirig sukma kumalayang ka sagara pamedar gebur purnama sora Hitar ngajentrengan hariring laguning peuting ngageterkeun pucuk lilin nu keur nyewuk niruk peteng Kawas parahu cumelak ngarambah Jaladri mongkleng Terus ngangkleung nembus Dingding nu ngelun Badis 


Halimun lalaunan ngaleongkeun angen-angen balayar ngambah ungkara Nilar raga nu ngalungsar ditandasa lalancip titilarasna ieu nu teu lagu weleh ngaweuhan ti sedong waktu kapireng taruhan beuki ngoncrang satengahing Dingding jempling sada Gentra nu antare ngagupaykeun mangpirang rema kaheman Piutang ringkang katalimbeng tengahing parungpung peteng aya nu galindeng kamelang mulangkeun sahurunan pangacian samemeh gedur Balebat ngaduruk rorongkong peuting ..

"Kantun Wilujeng, jungjunan! Citangis tawis kakangen
Baris teras Anda Andari Andari nyikaracak nyarengan ringkang terjaga! "
Kitu harewos hiliwir Angin di jalan nu beuki jempling
galindengna nyidem inghak da hinis nulak genggerong
jam Dingding geuning ngiberan yen waktos nu pamungkas
Baris cunduk nyampeur ringkang nu nyorangan Mapag tunggara. ..

Torehan kidung ti Majalah Mangle

http://wwbisnis.blogspot.com//2012/08/note-edge-of-sunda.html


wawan surya
Anggota SFI
Networkers Anggota RealityDan untuk melihat Galeri Foto Sebelum tautan kunjungi DIBAWAH ini;

- Wawan Suryawan: Politik Dalam, Irama Dagelan Pose Karikatur
- Wawan Suryawan: Gentra Seni Dalam, POTRET Kehidupan / Pose Dalam, Tampilan Gallery
- Wawan Suryawan: Catatan Pinggir orangutan Sunda / Pose Dalam, Kesungguhan
- Wawan Suryawan: POTRET Catatan Kelam Anak Negri / Foto wawan Dalam, Pose Sunting Close Up


Foto wawan Dalam, Pose Sunting pas Foto
I Hope you like the post. Stay connected for more...

Edit; wawansurya
Sumber utama bahasan;
http://wawansurya.de.vu
http://wawansurya.tk
http://wawansurya.infos.st
http://wwbisnis.blogspot.com
www.affiliate-waones.com
http://waones-sbm.blogspot.com
http://mitra-sbm.blogspot.com
id.wikipedia

Terima kasih sudah Mau Berkunjung Keblog Ini .. bila ada yang tidak berkenan .... Comment aja ... yah!!!

merchant 
Search Engine

Artikel Menarik Lainnya :No comments:

Post a Comment