Thursday, January 10, 2013

Jenis dan Macam HANTU > SETAN yang ditakuti Manusia


Pranalar Tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus
Respon orang terhadap sajian tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus berbeda-beda. Ada yang senang dengan Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus ini, tapi ada juga yang mengatakan sangat senang membaca artikel tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus yang ada di halaman ini. Semua penilaian tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus dalam Artikel ini kami serahkan kepada Anda. Yang pasti, kami telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan artikel tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus yang berkualitas.

Berikut dibawah ini adalah Beberapa Kisah Misteri yang berhubungan dengan Alam Gaib dan Mahkluk Halus;

- Testament O’ Lucifer Bagian Keenam
- Tanda-tanda kemunculan hantu didekat kita
- Dedemit atau Istilah Dhemit di tanah Jawa
- SATAN (SETAN) dan IBLIS menurut ISLAM
- Pandangan Umum Tentang Jin
- Misteri Hutan Dewa
- Mengupas Misteri Tentang Tuyul
- Mengetahui lagu Durma untuk Pemanggil kuntilanak
- Mengenal Para Malaikat Inti dalam Versi Lain
- Jenis dan Macam HANTU atau SETAN yang ditakuti Manusia
- Jenglot Banyak sekali terdapat di Indonesia
- ISTILAH JIN DALAM VERSI ISLAM
- Gunung-gunung Angker di Jawa dan Bali Serta Mitosnya
- Gambaran Neraka Menurut Beberapa Agama
- Cara Epektif berhubungan dengan makhluk halus
- Beberapa Jenis Mahkluk Gaib Versi Kejawen
- Beberapa CARA efektif untuk melihat mahluk halus

=========================================================================

Kisah Alam Gaib dan Mahkluk Halus dalam Artikel lainnya;
Pengertian Alam Gaib dan Mahkluk Halus


Pada kenyataannya banyak orang yang tertarik menelaah pada dunia mahkluk halus, barang kali mereka mendengar beberapa cerita atau membaca tulisan atau dari buku-buku.
Bagi orang yang telah mencapai ilmu sejati dalam kedigjayaan atau mungkin yang sudah menguasai metafisika, dunia mahkluk halus itu biasa adanya, bukannya hal yang mustahil, karena sudah banyak digambarkan informasi, baik lewat media elektoronik maupun berdasarkan penuturan dari beberapa kitab suci bahwa dari dunia-dunia mereka, terdapat dimana ( lebih dari satu dunia ) yang ada dimuka bumi ini.

Banyak ahli kejawen mempunyai pendapat yang sama bahwasanya di dalam dunia yang satu dan sama ini, sebenarnya dihuni oleh tujuh macam alam kehidupan, termasuk alam yang dihuni oleh manusia.
Di dunia ini memiliki tujuh saluran kehidupan yang ditempati oleh bermacam-macam mahkluk.

Mahkluk-mahkluk dari tujuh alam tersebut, pada prinsipnya mereka mengurusi alamnya masing-masing, aktivitas mereka tidak bercampur setiap alam mempunyai urusannya masing-masing. Dari tujuh alam itu hanyalah alamnya manusia yang mempunyai matahari dan penduduknya yang terdiri dari manusia, binatang dan lain-lain mempunyai badan jasmani.

Penduduk dari 6 alam yang lain mereka mempunyai badan dari cahaya (badan Cahya) atau yang secara populer dikenal sebagai mahkluk halus – wong alus – mahkluk yang tidak kelihatan.

Di 6 alam itu tidak ada hari yang terang berderang karena tidak ada matahari. Keadaannya seperti suasana malam yang cerah dibawah sinar bulan dan bintang-bintang yang terang, maka itu tidak ada sinar yang menyilaukan seperti sinar matahari atau bagaskoro (Jawa halus)

Konon Ada 2 macam mahkluk halus :
Mahkluk halus asli yang memang dilahirkan – diciptakan sebagai mahkluk halus.
Mahkluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Seperti juga manusia ada yang baik dan jahat, ada yang pintar dan bodoh.
Mahkluk-mahkluk halus yang asli mereka tinggal di dunianya masing-masing, mereka mempunyai masyarakat maka itu ada mahkluk halus yang mempunyai kedudukan tinggi seperti Raja-raja, Ratu-ratu, Menteri-menteri dll, sebaliknya ada yang berpangkat rendah seperti prajurit, pegawai, pekerja dll.

Ulasan selengkapnya;

JELAJAH ALAM GHAIB DAN MAKHLUK HALUS

BERMULA DARI KEPERCAYAAN
Sebelum menyentuh tentang alam ghaib dan makhluk halus, ada baiknya kita sentuh dulu tentang kepercayaan ini. Pada masa silam, masyarakat kuno apabila bercakap tentang asal-usul, kewujudan, penampakan, gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat hanya berdasarkan ratio masing-masing. Kalangan bawahan akan mempercayai cerita leluhurnya dengan penuh percaya, cucu dengar cerita datuk, atau nenek tentang makhluk-makhluk ini.

Institusi tertinggi pada zaman dahulu adalah apa yang dinamakan sebagai pawang, jawatan pentingnya adalah Pawang Diraja. Ia menduduki tempat yang tertinggi sehingga ucapannya dipercayai, diyakini dan menjadi pegangan rakyat kebanyakan. Bahkan ulama pada ketika itu "enggan" mengulas penggunaan ilmu yang tidak wajar ini untuk mengubat penyakit. Ketika itu mereka pun tidak pernah menyebut ruqyah syar'iyyah. Ilmu tentang ini masih menjadi rahsia kepawangan dan perdukunan. Ilmu yang benar belum disisihkan dari kekarutan dan kekurafatan dalam tindakan.

Di zaman silam, tukang ramal, tukang tenung mendapat kedudukan yang istimewa. Sedangkan kalau mengikut ucapan Nabi SAW, "Sesiapa yang menemui tukang tilik atau tukang tenung, lalu bertanya kepadanya sesuatu perkara maka tidak diterima solatnya selama empat puluh malam." (HR.Muslim).
Di zaman moden ini, tukang ramal termasuk Tuk Sami Siam pun dipergunakan oleh orang tertentu, mengiklankan konon si fulan dan si fulan telah memenangi hadiah pertama angka ramalan tepat. Difotostat tiket kemenangan itu (sedangkan ia boleh dipalsukan dengan cara tampalan, kata yang bijak tentang ini, mereka boleh baca codenya pada tiket asli atau tidak).

Mengenai kisah makhluk ghaib tadi, ia adalah bawaan dari orang tua. Menuturkan kisah kepada anak-anak dan cucunya dengan tujuan tertentu.Kisah itu kemudian diceritakan kepada orang lain pula, dan lama kelamaan ia sudah menjadi budaya yang merakyat. Seluruh perkampungan mengetahui kisah yang pernah dituturkan. Pencerita yang asal tidak diketahui. Pencipta asal yang pemunya hakcipta membuat kisah untuk memberi ibarat kepada orang yang mendengarnya. Seperti juga kisah-kisah perumpamaan di dalam al-Quran tentang umat-umat masa silam.

BUKAN GHAIB SEBENARNYA
Kisah makhluk ghaib yang diceritakan orang bukanlah suatu gambaran menunjukkan pencerita itu mengetahui alam ghaib. Tidak ada sesiapa tahu alam ghaib, kerana manusia biasa tidak boleh memasuki pintu alam ghaib. Justeru itu kebanyakan cerita lama, baik berupa mitos, legenda, asal-usul, dongeng rakyat dan sebegainya tidak bertolak dari premis sumber rujukan. Mereka tidak merujuk kepada al-Quran, hadis sahih dan hasan, serta tidak mengaitkan dengan fitrah kejadian alam.

Apabila dikatakan makhluk ghaib, sesungguhnya manusia pun tidak pernah menemui sosok makhluk ghaib itu. Istilah ghaib bukan suatu gambaran bahawa pencerita telah mengetahui hal ghaib. Ia hanya bersifat persangkaan, cerita, rekaan, fiksyen dan ilusi sahaja. Gambaran tentang penampakan makhluk halus bukan sesuatu yang objektif. Bergantung kepada siapa penampakan itu diperlihatkan. Bentuk, keadaan atau ciri-ciri makhluk itu tidaklah sama penampilannya. Lain orang, lain pula kisahnya. Jadi, yang disebut sebagai perkara ghaib itu bersifat nisbi. Penampakan tidak akan mengunjungi atau dialami oleh orang yang lidah basah dengan zikirullah. Dan hanya orang yang lalai, atau cenderung kepada hal-hal demikian yang diberikan penampakan dan hudhuri.

Ingatlah, "Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu) tiada sesiapa di muka bumi ini atau di langit yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT." (an-Naml: 65).

Berdasarkan ayat tersebut, apabila seseorang menceritakan tentang hal keghaiban, ia bukanlah perkara fakta. Nama-nama jin atau penampakan yang orang sebut itu tidak lebih sebagai cerita rakyat dalam kategori mistik hantu misteri. Nama-nama ini sudah masyhur di kalangan masyarakat. Ia cerita rakyat dalam kategori mistik hantu atau mistik penampakan. Lain tempat, lain pula nama hantu atau penampakannya. Lain orang, lain pula cerita kepercayaan mereka. Ini kita perlu fahami. Kita dapati nama-nama makhluk misteri yang terkenal di sesuatu tempat belum tentu dikenali di tempat lain. Atau sifat makhluk yang sama, tetapi mempunyai nama yang berbeda.

Jadi apabila menyentuh tentang nama-nama hantu atau jin seperti yang akan saya paparkan nanti, bukan bererti saya mengetahui ilmu ghaib. Saya hanya memaparkan setelah menyari berbagai kepercayaan masyarakat yang sudah mendominasi pemikiran sejak zaman silam. Itupun tidak semua dapat dijangkau. Semua ini kerana kesan daripada pengaruh agama kuno yang pernah menguasai seluruh bumi Nusantara sebelum kedatangan Islam. Jadi masalah ini perlu juga dilihat dari aspek sosiobudaya, psikososial dan sosiologi.

PENDUSTA
Pada masa silam di zaman Nabi SAW sudah ada kumpulan manusia yang menjadi tukang dusta, mereka itulah yang kemudian digelarkuhhan atau kahin (dukun), mereka juga mahir dalam meramal lalu dipanggil tukang ramal (arraf); di zaman moden ini nama itu sudah bertukar menjadi paranormal, orang pintar (orang arif) ahli hikmah dan sebagainya untuk melembutkan pandangan negative masyarakat terhadap mereka. Label sahaja yang ditukar, tetapi pengamalan masih sama tanpa improvisasi, atau kata yang popular sekarang transformasi!

Pada masa Nabi SAW dulu, sudah ada orang yang mengaku boleh berkomunikasi dengan jin bagi mengetahui hal-hal yang misteri dan mistik.Orang yang berdusta ini layak diperangi kerana mereka melakukan sesuatu tidak berlandaskan ilmu yang benar, tidak mengikut petunjuk atau dalil syarak. Dengan sebab itu baginda diperintah oleh Allah SWT memberitahu kepada orang-orang yang terlibat dengan perkara ini,

"Katakanlah! Tidak ada yang boleh mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah semesta." (an-Naml: 65).

Yang mengetahui perkara ghaib hanya Allah semata. Justeru ghaib apa yang orang bicarakan di mana-mana sekarang terutama oleh kalangan bomoh dan dukun?Apabila seseorang yang mengaku orang pintar atau dukun, kemudian menceritakan perkara-perkara yang tidak jelas berupa keghaiban, ia adalah pendustaan, hanya sekadar cerita dongeng dari leluhur; kalau jurukunci sesuatu tempat, mereka dapat cerita daripada jurukunci sebelumnya. Rantaian cerita itu berterusan sejak zaman silam hingga sekarang. Jika ditokoh-tambah pun orang tidak sedar. Seperti cerita rakyat. Adalah hak rakyat untuk bercerita. Tidak ada panduan mengatakan cerita itu begini dan begitu.

Contoh kisah Si Tenggang, Si Lancang atau Malin Kundang. Kisah ini adalah mengenai anak yang derhaka kepada ibunya setelah kaya raya. Kaya raya pada zaman dulu ukurannya berbeza dengan kaya raya sekarang. Tetapi kisah ini masih relevan dengan citra masyarakat moden. Banyak kejadian derhaka ini. Tetapi masyarakat sudah dibius dengan derhaka kepada raja dan Negara sahaja. Perlu pembetulan ya syeikh!
Bomoh moden atau paranormal hari ini ada yang menggunakanilmu puter giling, konon untuk memanggil pulang orang yangminggat atau lari dari rumah. Tetapi bagaimana kalau kanak-kanak hilang kerana dicolek atau dilarikan seseorang. Mampukahilmu puter giling menyelesaikannya? Sejauh ini kehilangan kanak-kanak di Malaysia tidak ada kaedah yang jitu untuk mengesannya. Justeru pihak polis bukanlah tempat untuk menyelesaikan masalah pencarian, juga bukan pada paranormal. Ada orang menyindir, pihak ini hanya dapat mengesan "pengganas" dan makhluk yang bahaya mengikut tafsiran tertentu.
Mengikut kajian Islami, bomoh atau dukun mengetahui hal ghaib hanya setelah diberitahu oleh jin-jin. Perkara akan datang mereka tidak mengetahui sekiranya tidak diberitahu oleh jin yang mencuri dengar ucapan para malaikat. Ucapan itu kemudian ditokok-tambah untuk menaikkan imej tugasannya selaku tukang ramal.

Apabila dikatakan sebagai bomoh atau dukun, masyarakat tidak dapat bezakan secara jelas latar belakang mereka kerana penampilan yang berwatak ustaz, orang pesantren, orang padepokan, ahli hikmah, perubatan tradisional, dan sebagainya, orang tidak kenal. Tidak hairanlah, di samping menjadi pengamal perubatan Islami, mereka juga menyodorkan batu hikmat, cincin yang berguna, kayu-kayu hikmah atau teras, tasbih penyembuhan, atau memberikan berbagai ajian yang perlu dipuasakan, dipati-genikan, ada pula mutih, negepel, ngasrep, wungon, tapa jejeg,lelono, kungkum dalam air dan macam-macam ritual campur mantera beragam (campur bahasa).

Memang dari dulu lagi sudah ada peringatan keras. "Barangsiapa yang menemui bomoh lalu ia mempercayai apa yang bomoh itu kata, maka kafirlah ia terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW." (HR.al-Bazzar, sanadnya kuat. Kata Albani ia sahih). Berapa ramai orang yang tergiur dengan ucapan golongan ini, mempercayai kata-kata mereka, seterusnya mendapatkan khidmatnya. Begitu proses jebakan angkara syaitan ini terlalu indah. Sesuatu yang cela kalau diberi label baru dengan nama yang indah akan mempesonakan orang lain.

Para dukun sebenarnya bergelumang dengan dunia sihir. Ia adalah gabungan seseorang dengan syaitan. Syaitan bekerja untuk tukang sihir asalkan kehendak syaitan dipenuhi. Dukun hanya perantara, diberi upah untuk mengenakan seseorang secara sihir. Kerja mengenakan orang ini akan membawa fitnah yang bahaya kepada msyarakat. Mereka adalah perantara, melakukan sihir hanya kerana ada imbalan, meskipun menyedari bahawa perbuatan itu akan menuai dosa.

Termasuk dalam bab kesihiran ialah minyak pengasih untuk memikat, bedak pengasih, tangkal pengasih, azimat pengasih, aura pengasih, menelan kapsul pengasih, dan berbagai lagi kaedah pengasih moden, selain pengasih duit berjuta. "Sesungguhnya jampi, tangkal dan pengasih adalah syirik." (HR.Ahmad dan Abu Dawud).
Produk yang dianggap tangkal, pada masa sekarang sudah berubah dalam bentuk cincin, rantai, gelang tangan, tasbih kayu kokka, minyak zafaran juga dipercayai member kebaikan yang luar biasa. Perlu dicatat minyak zafaran dan apel jin biasa digunakan oleh dukun "tarik duit" kerana aroma mistiknya boleh mengundang makhluk. Entahlah!

Dosa syirik dari perbuatan sihir ini tidak jelas, sebab itulah masyarakat pada umumnya lebih kecoh melihat orang berkhalwat, tetapi senyap jika ada bomoh ramalan nombor ekor dikunjungi ramai orang. Masyarakat sibuk ada orang berzina, tetapi lupa kepada dosa syirik. Syirik tidak diampunkan Allah, sedangkan dosa selainnya diampunkan Allah, "...bagi barang siapa yang dikehendaki-Nya..."
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (an-Nisa:48).

Berbaur dengan kepercayaan masyarakat terhadap makhluk yang digelar hantu tadi, mulalah ia melarat-larat hingga mempercayai kelebihan sesuatu. Ini telah merasuk jiwa Melayu sejak mutakhir ini. Kemistikan semakin meraja di hati. Mungkin orang tertanya-tanya, benarkah? Buktinya, orang moden masih terkicuh untuk mencari benda-benda mistik, geliga lipan, geliga ular, geliga kala jengking, geliga lelabah, mustika kepompong, manakala keris pula dengan berbagai nama gelaran yang mistik, ada keris Majapahit di Malaysia, keris Sriwijaya, keris tarik duit, keris picit (siapa Mpu yang membikinnya?), keris besi kuning, dan berbagai lagi.

Kemudian dalam bab kayu, ada kayu teras kilo, teras gemunggal, kemuning hitam, kayu tas, kayu bertam, kayu gaharu asli, kemenyan Puteri Gunung Ledang, Cik Siti Wan Kembang atau Puteri Saadong, kalau di Jawa mengaitkan kepada Ratu Kidulnya. Paparan ini belum menyeluruh sebenarnya. Banyak perkara yang tidak tergapai hendak dibeberkan semuanya.

MAKHLUK HALUS


Kuntilanak
Kata orang pelan-pelan, alon-alon asal kelakon! Paparan ini merujuk kepada laman web lainnya dengan penambahan bahan. Kita mulakan kisah kepercayaan kepada makhluk halus ini.

Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, kuala sungai, tasik, hutan simpan, jambatan dan gunung masih percaya akan adanya mahkluk halus yang tinggal di hutan-hutan, mata air, batu besar, pohon besar, kawah, dan puncak gunung. Sama juga ada orang percaya bahawa Puteri Gunung Ledang itu masih ada di gunung itu, sudah beranak pinak, dan keturunan mereka tetap menggunakan gelaran Puteri Gunung Ledang (PGL).

Di tempat kita, tidak ada gunung mistik yang hebat-hebat kerana tidak ada pengaruh "wedhus gembel" seperti di Jawa, tidak ada pelepasan amarah gunung dengan memuntahkan lahar atau lumpur panas. Namun, orang kita masih suka pergi panjat Gunung Jerai kerana urusan keilmuan mistik. Ada yang panjat Gunung Datuk, panjat Gunung Senyum, Gunung Ayam, Gunung Korbu, anehnya tidak ada pula kemistikan besar di Gunung Kinabalu dan Gunung Tahan.

Apa pun, gua-gua pula yang menjadi tumpuan orang, termasuk Gua Tempurung, Gua Langsuir, Gua Ikan, Gua Yunus dan bermacam gua lagi. Seperti juga perigi tujuh di Langkawi dan di Kuala Selangor, ia dikaitkan dengan perigi milik puteri kayangan. Di Jawa pula kisahnya lain, penduduk sekitar Gunung Merapi yakin bahawa puncak Merapi itu adalah istana mahluk halus seperti orang Melaka percaya ada istana PGL di Gunung Ledang.

PASAR HANTU
"Pasar bubrah" adalah pasarnya bangsa mahkluk halus, keadaannya sama seperti pasar malam kita. Bahkan sesiapa yang hendak cari duit dari alam mistik misteri, boleh jual satey gagak di kawasan perkuburan atau tempat yang disyaki ada penghuninya. Sudah ada orang mencuba jual satey gagak, secucuk satey gagak berharga RM100 atau RM50. Kenapa mahal hingga mengalahkan satey Wak Samuri Kajang? Fikirlah, bukan senang hendak tangkap gagak, daging gagak buat satey. Bukan senang hendak sembelih dan memasaknya, nanti apa kata jiran-jiran? Lagipun namanya "tarik duit" kalau jual satey secucuk RM1.00 apa yang mereka dapat. Ini projek mi segera, tengah malam jual, pagi sebelum subuh balik dah bawa seguni duit. Begitulah kisah dongeng persugihan karut yang meskipun karut, masih ada orang ingin mencuba untuk tunjuk keberanian berdepan dengan syaitan yang gentayangan. Jangan ada orang buat filem SATEY GAGAK sudahlah.

GERBANG MISTIK
Berbalik ke Jawa, ada nama tempat dipanggil Batu Gubug di Gunung Merbabu, konon ia adalah pintu gerbangnya bagi sesiapa yang hendak menuju ke sebuah kerajaan mistik. Tentang pintu gerbang ini, tidak ada siapa nampak pun, ia hanya kepercayaan seseorang terutama jurukunci di sesuatu lokasi. Sama juga dengan pintu gerbang ke istana Ratu Kidul, tidak ada sesiapa melihatnya, kecuali sesiapa yang sudah ditransformasikan (macam projek kerajaan Malaysia pulak!) sehingga boleh meraga sukma ke kerajaan ghaib di Laut Selatan. Tidak pula kita dengar di Gunung Ledang itu ada gerbangnya. Gerbang ini hanya simbolik sahaja, tidak mesti ada pintu gerbang. Nanti jadi seperti kisah Bandung Bondowoso mengadu kekuatan pikul pintu gerbang hanya untuk memikat puteri cantik. Sayembara gila ini aneh-aneh, tetapi sudah merakyat untuk dikaitkan dengan candi-candi yang ada. Nanti ada legenda, asal-usul menara kembar KLCC, konon pada zaman dahulu ada sayembara untuk merebut kekuasaan politik. Menara itu harus disiapkan dalam tempoh tertentu. Atau legenda memeindahkan KLCC ke Kampung Bharu. Misal sahaja, jangan anggap benar atau mengarut dan mencarik adat.

Tempat angker

Rupa-rupanya sayembara ini pun menarik juga. Di Gunung Ledang, tidak ada sayembara, tetapi diuji dengan dunia logika oleh Nenek Kebayan. Kalau kamu mahu pinang puteri yang cantik di gunung ini, kamu perlu memenuhi syaratnya. Dengan lagak bodoh sombong, wakil sultan mengatakan sanggup. Ini tak masuk dek akal. Itulah yang dikatakan logik ke tidak? Orang Yunani terkenal dengan sejarah logiknya, mereka ada kemahiran di bidang analisis, organisasi pengetahuan dan strategi hujahan. Mereka konon minat juga dalam soal sintaksis dan semantic bahasa. Siapa yang tidak kenal dengan nama Socrates, Plato dan Aristotle.

Alangkan hendak buat jambatan batu pun tak mampu, ini nak buat jambatan emas dan perak. Ketika ekonomi gawat, ramailah orang bawa guni, pahat dan tukul untuk menarah jambatan itu. Semua orang pakat pergi Melaka atau Johor untuk mengupas kulit perak dan emas di tiang jambatan mewah di seluruh dunia yang terdapat di Melaka, negeri bersejarah.

Puaslah pihak kerajaan negeri mengupah pengawal keselamatan di setiap tiang emas atau tiang perak yang ada. Ia menjadi barang pelancongan. Datang ke Melaka sama seperti melawat Malaysia. Jangan lupa saksikan jambatan emas dan jambatan perak yang paling hebat di dunia. Inilah keajaiban dunia yang masuk dalam buku rekod.

Tidak terfikir pula kenapa kerajaan kita tidak mahu teruskan projek mewah PGL ini. Kalaulah ada jambatan itu, nescaya banyaklah peluang kerja kepada rakyat. Menjaga setiap tiang emas dan perak pun satu kerja. Habis juta atau billion untuk menjaga khazanah PGL itu. Darah anak raja boleh sediakan bila-bila masa, membunuh orang senang sahaja, air pinang, hati kuman tu susah sedikit, puaslah Pusat Penyelidikan Perubatan di Jalan Pahang membuat kuman tiruan untuk dapatkan hatinya dibawa ke Melaka. Nyamuk pula? Bagaimana nak sisihkan organ nyamuk tu. Hati nyamuk ini umpama orang yang berhati nyamuklah. Begitu juga kuman simbolik kepada orang yang hatinya berkuman. Itulah cerita masa silam. Kalau diteruskan juga, tentulah ada lagi legasi indah yang menyebabkan Negara kita harum di Antartika dan di Artik. Itulah legenda yang menggambarkan betapa cerdiknya jin-jin memperdaya manusia. Kisah sayembara oleh puteri cantik di Jawa pun ada kaitan dengan perdaya jin ke atas makhluk jin. Jin sesama jin.Zaman dulu mana ada pusat kajian ini semua. Jadi, siapa yang cerdik? Nenek kebayan atau Sultan Melaka?
Kita jengah kisah di puncak Gunung Gede pula, konon terdapat tanah lapang yang luas di atasnya, pendaki yang berkhemah di hujung minggu di sana sering terdengar derap kaki kuda misteri atau melihat istana misteri. Ia hanya berupa penampakan sahaja. Kisah derap kaki kuda dan istana ini adalah gambaran di Jawa. Gambaran seperti ini tidak wujud di Malaysia, kerana kita tidak ada kereta kuda atau kencana (Kencaha Dewi adalah, pelakon komedi itu).

Gunung pintu gerbang Marakayangan
Di Ranu Kumbolo dekat Gunung Semeru pula ceritanya lain, para pendaki yang berkhemah sering melihat hantu wanita muncul dari tengah tasik. Peristiwa-peritiwa ghaib sering dialami para pendaki hampir di seluruh gunung-gunung yang terkenal dengan keangkerannya. Para pendaki sering diingatkan oleh masyarakat setempat, petugas, mahupun peraturan yang jelas-jelas berisi pantang larang yang berkaitan dengan makhluk halus dipercayai penghuni gunung. Perempuan cantik ini juga dikatakan pernah muncul sesekali di Gunung Ledang, Gunung Jerai dan Nenek Mukut, Tioman. Tunjuk muka sahaja, bukan nak menggoda sesiapa. Begitupun ada jantan yang tergoda dengan kecantikan jin-jin itu. Tenggelam di lautan asmaradana. Berangan-angan kahwin dengan Sang Puteri.

"Pintu gerbang" sentiasa ada di mana-mana termasuk di puncak Merbabu. Untuk mendaki Gunung Agung di Bali pendaki dilarang membawa daging lembu. Masak kari ke atau rendang, semuanya tak boleh. Pantang kata orang. Beberapa peraturan mistik di gunung yang umum berlaku misalnya pendaki wajib minta izin ketika melalui tempat-tempat tertentu, atau ketika mahu beristirahat, mahu kencing. Pengaruh pantang larang inilah yang menyebabkan orang terlanjur berkata: "Tuk cucu nak tumpang kencing! Tuk cucu nak lalu!" Kesannya berpanjangan. Pergi ke mana-mana tempat yang asing, akan menyelinap keseraman internal. Ada pula yang dilarang memakai baju warna merah atau hijau (seperti di Laut Kidul), dilarang mendaki bagi wanita haid. Larangan mendaki Gunung Sundoro pada hari jawa Wage dan Selasa Kliwon pun dipatuhi begitu juga larangan mendaki gunung Agung pada hari kebesaran agama (Islam).

Upacara "labuhan" Gunung Merapi misalnya terpulanglah nak percaya atau tidak, seseorang pendaki yang sopan perlu menjaga tingkah laku. Tidak boleh sombong, cakap besar dan sebagainya. Kata orang, tidak ada salahnya kita menghormati kepercayaan masyarakat setempat, bagi menghindari perkara yang tidak diingini. Akibat buruk yang terjadi biasanya, pendaki akan sesat, kehilangan arah sehingga akan berpusing-pusing di situ juga tak jumpa jalan keluar,atau akan kesurupan, akan berjumpa dengan hal-hal yang aneh, malah sehingga berlaku kemalangan.

Sebenarnya rasa gerun terhadap sesuatu lokasi, baik hutan, air terjun, tasik dan sebagainya setidak-tidaknya telah menyelamatkan alam sekitar. Jika tidak, anak-anak muda akan menggunakan lokasi sunyi itu sebagai tempat merendek, melakukan maksiat. Dalam bab ini ada kisah mistik lain lagi, konon makhluk bernama peri, atau hantu yang menyamar perempuan cantik itu, adalah lahir daripada perbuatan zina pasangan muda di tempat-tempat sunyi begitu. Konon, mengikut kepercayaan perdukunan kuno, air yang tertumpah di tempat maksiat itu akan dikutip oleh puteri-puteri itu, atau makhluk jin ini menumpang sekali melakukan zina untuk mendapatkan sperma dari pezina. Betul atau tidak wallahu a'lam. Ini hanya kepercayaan. Jangan anggap ini sebagai dua campur dua jadi empat. Ini kisah dua campur dua jadi lima!

Akan tetapi siapa yang membaca HIKAYAT SIAK (1992), ada cerita pelik, di mana Encik Apung (perempuan) telan menelan manikam(air mani) Sultan Abdul Jalil Syah, hasilnya dia hamil dan melahirkan anak bernama Tuan Bujang yang dibesarkan di Pagaruyung, Sumatera. Kisah ini mungkin suatu penghindaran penulis buku ini supaya tidak mengisahkan perbuatan mesum mengadakan "oral seks" di antara Sultan dengan perempuan dari Sumatera. Muhammad Yusuf Hashim yang menyelenggarakan buku hikyat ini tidak pula menerangkan kekarutan itu.

Berbalik kepada cerita gunung tadi, rasa takut telah melindungi beberapa hutan dari gangguan manusia, di antaranya hutan-hutan di Gunung Halimun yang angker, Gunung Slamet yang wingit, Gunung Penanggungan yang suci, dan Gunung Batukuha, dibandingkan hutan lainnya yang tidak dianggap angker. Hutan di Malaysia tidak pula dianggap angker atau menyeramkan. Hutan di tepi jalan Kuala Lipis ke Gua Musang, istimewanya dekat Bukit Tujuh adalah tempat tinggal Nenek Kebayan. So, sesiapa yang memandu seorang pada waktu tengah malam, hati-hatilah. Kalau ada nenek kebayan berdiri di tepi jalan sebelah kiri, stoplah, beri nenek tu tumpang. Hantar ke mana dia nak pergi. Mana tahu, sebab sahabat saya pernah dapat harta karun sebesar busut pemberian dari nenek ini. Busut itu dibelah-belah, ada gelang emas, ada batu permata, dan macam-macam lagi. Saya pun sempat tengok emas di dalam busut anai-anai itu. Pelik tapi benar. Tidak tahulah sekarang (2011 Mei), nenek masih ada di situ lagi atau sudah pindah. Kalau dah pindah, jangan harap nak jumpa nenek tu. Bagi yang kaki harta karun, memang mengharap nak jumpa nenek. Ini kisah benar dan saya pernah menulis kisah ini siap dengan foto busut dan emasnya sekali (Mingguan Misteri, Media Terkini dua tabloid kemisterian terbitan Malaysia).

Di Tasik Kenyir, Tasik Dayang Bunting, Tasik Bera, Tasik Cini, Tasik Merah, Tasik biru Kundang, Tasik Paya Bungor (teringat Aripin Said Pahang dan Aminuddin Mansor) pun ada penampakan tertentu. Ada orang yang pernah bertemu dengan penampakan itu. Di tengah danau Ranu Kumbolo konon, terutama pada waktu tengah malam bulan purnama, sering muncul penampakan Dewi Penunggu danau, yang berupa gumpalan kabut tebal yang berputar-putar dan berubah menjadi seorang wanita. Pelukisan ini menyebabkan di dalam filem atau drama misteri diperlihatkan gumpalan asap, kabus dan kemudian seberkas cahaya untuk menimbulkan kesan lalu muncullah lembaga berpakaian serba putih. Gaya perfileman ini sudah klise dan masih digunapakai oleh sang sutradara. Nanti Ahmad Idham atau Mohideen pun nak buat teknik begini.

MENGENAL MAKHLUK HALUS
Mahkluk halus menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ada di mana-mana gunung apa lagi kalau dianggap angker. Ada berbagai penampakan di sesuatu tempat, yang popular adalah penampakan roh leluhur atau nenek moyang. Ia adalah roh semua orang yang sudah meninggal dunia. Sekelompok orang percaya bahawa sebaik manusia meninggal dunia, jiwanya akan melayang-layang di atas rumahnya selama empat puluh hari. Agaknya, ini yang menyebabkan mereka buat tahlilan hingga beberapa hari. Sudahlah menerima musibah, kena buat kenduri lagi, mana nak cekau duit? Orang kaya raya taka pa, bagaimana yang miskin. Kalau tidak buat kenduri nanti dikata tidak ikut adat, bahkan yang tak faham mereka fikir tidak islami. Nah, berbalik kepada roh tadi, setelah itu roh atau jiwanya akan mendiami sesuatu tempat. Bagaimanapun orang percaya bahawa roh leluhur itu bersifat baik dan akan menjaga anak cucunya.

Penampakan mahkluk halus
Satu lagi yang mistik dan mistis ialah apa yang dinamakan sebagai "dhanhyang" iaitu mahluk halus yang tertinggi dan biasanya menghuni kawasan gunung, sumber mata air, sungai, kampung, simpang tiga atau bukit. Mahluk halus ini bersifat baik dan suka menolong manusia. Dhanhyang seringkali dianggap sebagai "roh pelindung." Setahu saya, ada orang percaya bahawa leluhur ini biasanya adalah orang yang telah membuka kampong pada masa silam. Dia sebagai peneroka asal akan "memantau" secara ghaib, hanya orang tertentu yang mempercayai kehadiran dan kewujudan "dhanhyang" ini. Ia dianggap sebagai penaung, pemayung penduduk setempat. Nenek moyang akan menjaga cucu dan cicitnya.

Ada nama hantu lain iaitu demit. Ia adalah roh sakti yang tinggal di tempat-tempat angker yang biasa disebut punden, seperti bekas candi kecil, tokong atau kuil lama, pohon beringin, pokok ara, pokok kekabu, makam tua (saya pernah berada di makam tua ini pada waktu sebelum maghrib untuk mengambil panorama seram di situ, perkuburan Kristian yang ada kaitan dengan Francis Light) mata air yang tersembunyi, batu besar, dan sebagainya.

Demit ini konon boleh menolong orang susah. Bagi yang kaki tarik duit atau nombor empat digit, demit diseur dan kemudian diminta sesuatu kepadanya. Bagaimana prosesnya, bayangkan sendirilah. Skripnya tak tertuliskan. Orang yang mengemis bantuan demit biasanya meminta kekayaan, kesihatan, kesembuhan, keturunan, keselamatan dan pengasihan. Apa ni? Mengarut betul, khurafat dan syirik. Begitulah kepercayaan orang di berbagai tempat sebagai upaya kita mengenal system kepercayaan yang pelbagai. Hendak memerangi mereka ini perlu berhati-hati. Nanti mereka anggap kita kuwalat. Hanya kerana makhluk yang tak tentu rupa itu ada orang mengadakan kenduri, makan nasi tumpeng. Ingat, nasi tumpeng ini ada kaitan dengan sajian untuk makhluk yang itu. Nak makan nasi tumpeng, makanlah, jangan fikir sajian itu dan ini.

Menyebut tentang sajian ini, saya hendak sentuh sedikit. Di Perak pada zaman dahulu mereka selalu mengadakan upacara korban haiwan, kepala haiwan dinaikkan ke balai gambang, ada alat bunyi-bunyian dan gendang dibunyikan. Ada ritual tertentu menyeru jin sungai, jin hutan, jin udara, dan berbagai lagi. Semua ini dianggap mambang semuanya. Dari hulu Sungai Perak hingga ke kuala sungai, balai gambang itu dikayuh. Di muara sungai, kepala haiwan dilepaskan untuk member sajian kepada segala macam mambang. Macam kisah P.Ramlee. "Hey! Mambang...merah, mambang putih, mambang hijau..."

Di Perak pada zaman silam (zaman Sir Frank Swettenham[1850-1946] orang putih ini telah menceritakan bagaimana adat berhantu dilakukan untuk mengubat raja. Adat berhantu ini katanya adalah perbuatan menyeru syaitan, atau melakukan sesuatu yang boleh dikatakan serupa dengan ritual yang dilakukan oleh ahli sihir di Eropah sana. Orang putih ini pun bijak mengulas, dia kata, adat berhantu ini adalah saki-baki dari zaman gelap sebelum Islam dan alim ulama membencinya, akan tetapi mereka kena berhati-hati hendak komen sebabnya "...sebilangan kalangan atasan pun mengamalkan ilmu hitam." ( dalam Perihal Orang Melayu/Malay Sketches (2007:121). Pawang diraja masa itu seorang wanita bernama Raja Ngah, seorang kerabat diraja. Ketika menyetu hantu, dia menggunakan bahasanya yang Swettenhem tak faham. Tetapi orang putih itu memahami bahawa Raja Ngah telah menyeru supaya hantu itu turun dari gunung, naik dari laut, keluar dari dalam tanah, turun dari udara semata-mata untuk meringankan kesakitan raja. Pawang ini pun terpaksa menurun sehingga dia rebah terkapar, sementara pengiring yang ada menyanyikan lagu-lagu mengikut adatnya. Mungkin macam teater Ulik Mayang kelakuannya lebih kurang.

Kata orang putih itu, setiap negeri dipercayai ada semangat atau jinnya. Setiap daerah pun ada. Kiralah sendiri di Perak ada berapa daerah. Sesiapa yang semak indeks dalam buku The History of Perak, ada senarai nama jin yang cukup ramai (dulu saya pinjam buku dari Raja Mukhtaruddin Raja Muhammad Dain, bekas pensyarah Universiti Malaya). Di Perak kata orang putih ini, ada empat jin utama, iaitu JIN KERAJAAN yang dikenali sebagai Junjung Dunia Udara, Maya Udara, Mahkota Diraja Jin dan Sutan Ali. Ke empat jin ini dikenali sebagai Jin Arwah. Konon jin ini menjadi pengawal kepada sultan dan Negeri Perak. Di Perak pada masa silam banyak jin yang disebut orang. Siapa perkenalkan jin ini? Tidak lain, pawing diraja tadi. Ketika dia menyeru, dari balai gambang pun kedengaran suara seruannya. Maka terkenallah nama hantu Sungkai (agaknya ada kaitan dengan Sungkai,Perak?), ada hantu Melayu (mungkin berkeris sepanjang masa) dan hantu belian atau hantu harimau(Siluman Harimau). Ada lagi nama hantu pelik, iaitu Kemala Ajaib dan israng yang tugasnya menjaga Raja Ngah, pawing diraja tadi. Dalam diri sudah ada qarin, ditambah dua ekor lagi pengawal peribadi. Hebat tu!
Terlanjur sembang fasal hantu, saya nak kutip sedikit cerita di Negeri Kedah pada zaman Barisan Nasional memerintah. Ada projek di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) berkaitan dengan ikan dan laut. Sekumpulan kaki tangan PKNK dan pakar runding dari Jepun menghadapi masalah untuk meneruskan projek gara-gara gangguan Jembalang Laut. Ketika kaki tangan dan pakar dari Jepun itu buat kajian di lapangan, mereka diganggu oleh beberpa ekor lembaga besar, muncul dari permukaan Laut Selat Melaka, bot yang mereka naiki hampir nak karam, ikan yang dijaring pun tak timbul langsung, dek gangguan Jembalang Laut ini.

Nah, apa sudah jadi? Pengurus Projek terpaksa memanggil Bomoh Puaka. Bomoh tu bukan puaka, tetapi dia pakar dalam bahagian kepuakaan. PhD dalam bahagian kepuakaan jenis kejembalangan dari sebuah perguruan mistik masa dulu. Bomoh Puaka tu kata, jembalang yang pegawai PKNK lihat tu memang wujud, ada empat ekor, besar-besar, mak oi! Maka satu perjanjian pun dibuat antara pihak Pengurus Projek dengan Jembalang. Bagaimana rupa perjanjian itu, entahlah. Mungkin ditulis bahawa pihak pertama adalah JEMBALANG LAUT EMPAT EKOR dan pihak kedua Pengurus Projek tadi. Bahwa perjanjian ini dibuat di ... pada sekian tarikh...menyebut perkara pertama, pihak kedua berjanji akan mempersetujui untuk menyembelih seekor lembu setiap tahun, dengan syarat pihak pertama memenuhi janjinya tidak mengganggu projek tersebut dijalankan selama mana syarat yang ditetapkan itu dipenuhi, iaitu setiap tahun seekor lembu hendaklah dijamukan kepada pihak pertama. Begitulah agaknya bunyi perjanjian manusia dengan syaitan ini. Ustaz, apa hukumnya ustaz orang buat perjanjian dengan syaitan? [bacaPrinsip dan Amalan Dalam Perubatan Melayu (2005: 152)].

Baiklah, sekarang saya nak sentuh toyol pula. Ia adalah mahkluk halus yang menyerupai kanak-kanak, bogel, kepala botak, mata terbelalak. Kerjanya curi duit secara berhemah. Kanak-kanak bernama Yol ini kalau ada duit merah sepuluh keeping, dia ambil empat keeping atau tiga keeping sahaja. Dia ada timbang rasa keperitoyolan. Anak kecil yang telanjang bulat dan botak kepalanya ini bertugas untuk tuannya dengan jujur. Dia tak reti hendak songlap duit. Padahal kalau dia ambil empat puluh, dia boleh bagi kepada tuannya dua puluh ringgit sahaja, dua puluh dia simpanlah di tempat lain. Toyol ini lebih baik daripada manusia Melayu yang tidak amanah, selalu pecah amanah, rasuah, buat pakatan kenakan orang dan macam-macam hal. So, sudah tiba masanya kaita belajar falsafah hidup Si Toyol yang amanah ini, asalkan cukup diberi makan dan minum oleh tuannya termasuk isteri tuannya, berupa susu dan darah manusia. Nama pun syaitan kan? Syaitan gondol.

Dedemit / genderuwo
Dalam buku tadi (2005: 153) ada menyebut kisah toyol. Buku terbitan Penerbit Universiti Malaya ini menyebut, toyol adalah sejenis semangat yang sering mengganggu manusia. Ia tidak menyebabkan penyakit, tetapi orang susah hati kerana duit banyak yang hilang secara diam-diam. Untuk memerangkap toyol, ada banyak versi sebenarnya. Salah satunya gunakan kacang hijau, taburkan kacang hijau di atas talam, dan letakkan di tempat laluan toyol. Pada pukul 2.00 atau 3.00 pagi toyol akan dating, walau tak kelihatan, akan kedengaran kacang hijau itu berbunyi digerakkan oleh tangan toyol. Suruh toyol di atas talam itu ambil ketam, sediakan ketam nipah, buka penyepitnya, suruh dia ambil ketam tu, jangan ambil duit. Tentu toyol akan cabut. Dia lagi takut tengok ketam nipah dengan sepit yang besar itu. Ini semua kisah penyendal cerita mistik. Kata Ustad Safwan Fathi, ada orang pergi Makkah bawa toyol dengan cara kutip cucuk satey Arab. Tak kan nak pergi haji pun fikir fasal toyol? Kalau dah orang Nusantara, pergi haji pun ingatkan benda mistik. Betul tak? Di Jawa pula ada pokok yang didiami oleh toyol. Jumpa penjaga pokok itu seorang perempuan berumur, Mbok Minah ke siapa? Boleh bincang hendak toyol kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Bukankah aneh bunyinya. Tetapi inilah kisah toyol yang dilaporkan dalam media tempatan di sana. Ada pula yang kata, untuk mencari toyol lakukan dengan bersemedi di tempat-tempat angker. Ini adalah amalan Kejawen. Orang Melayu di luar Jawa tidak reti ritual ini semua. Memelihara toyol tidak susah, cukup dengan menyediakan tempat tidur dan memberi makanan dan minuman. Kalau kenyang, dia pun ghairah curi duit orang. So, "Selamat mencuri kepada Si Toyol."
Lelembut (perkataan ini adik saya pernah tanya, apa maksudnya?) Lelembut ini adalah makhluk halus yang sering mengganggu, merosak, membuat sakit dan konon boleh membawa maut. Lelembut merasuk orang sehingga jadi sakit, gila, bahkan meninggal, melalui badan seseorang inilah lelembut akan menyampaikan keinginannya. Jelas ini salah satu cara tipu daya syaitan. Akhirnya manusia ikut cakap lelembut, tunaikan permintaanya, banyak lemaklah si lelembut ini. Kerasukan lelembut kata orang boleh dibezakan, ada dengan cara kesurupan, kampir-kampiran, kampel-kampelan, kesyaitanan, gangguan jin dan kemongmong. Nama-nama pelik ini ada kaitan dengan makhluk halus.

Memedi atau medi satu lagi nama hantu yang jarang kita sebut, tetapi orang Jawa suka menyebutnya untuk menakut-nakutkan anak mereka. Konon medi sering kali menampakkan wujudnya dan suka menakut-nakutkan budak. Ada banyak mahkluk halus yang termasuk dalam jenis memedi, yaitu banaspati, jin, wewe, genderuwo, peri, jerangkung, wedon, buto, tetekan dan gundul peringis (dahlah botak tersengih pula). Jerangkung wujud dalam bentuk rangka tulang manusia. Wedon berupa mayat berbalut kain kafan. Banaspati makhluk halus yang berjalan dengan kedua tangannya, sambil mulutnya menyemburkan api, wajahnya terletak pada tempat alat kelamin. Sundel Bolong pula adalah wanita cantik yang punggungnya berlubang ditutup rambut panjang, penggoda dan perayu jantan, setelah dapat pasangan kerandut buah zakar jantan tadi akan dipicit sekuat hati, melolonglah si jantan dengan tiba-tiba. Genderuwo sering berubah rupa, ada yang menjadi manusia, menyamar sebagai seorang suami dan menggauli seorang wanita (isteri yang sedang ditinggal suaminya). Genderuwo berada di tempat-tempat gelap, lorong sempit, jalan mati dan tandas awam yang sepi. Dia serupa hantu raya yang boleh menyamar.

Ilustrasi Nyi Ratu Kidul
Nyi Roro Kidul dari Istana Pantai Selatan menunggang kereta kuda kencana, diiringi pasukan berkuda dari dasar samudera. Mata biasa hanya akan melihat kemunculannya sebagai ombak tsunami. Pendaki yang sering menginap di Alun-alun Surya Kencana juga sering mendengar derap kuda pasukan Pangeran Surya Kencana. Bila pendaki mendengar suara kuda sebaiknya jangan dihiraukan, namun bila pendaki semakin penasaran dan ingin mendengar suara kuda lebih jelas, maka akan muncul penampakan kuda-kuda, selanjutnya para pasukan Pangeran Surya Kencana akan menampakkan diri di atas kuda-kuda tersebut. Bila hal ini terjadi maka pendaki tersebut akan terbawa ke alam gaib.

Di dunia ini sebenarnya memiliki tujuh macam alam kehidupan, termasuk alam yang dihuni oleh manusia. Masing-masing Alam ditempati oleh bermacam- macam mahkluk. Mahkluk-mahkluk dari tujuh alam tersebut, pada prinsipnya mereka mengurusi alamnya masing-masing, aktivitas mereka tidak bercampur, setiap alam mempunyai urusannya masing-masing. Dari tujuh alam itu hanyalah alamnya manusia yang mempunyai matahari dan penduduknya yang terdiri dari manusia, binatang dan lain-lain mempunyai badan jasmani.

Penduduk dari 6 alam yang lain mereka mempunyai badan dari cahaya ( badan Cahya ) atau yang secara populer dikenal sebagai mahkluk halus, mahkluk yang tidak kelihatan. Di 6 alam itu tidak ada hari yang terang berderang karena tidak ada matahari. Keadaannya seperti suasana malam yang cerah dibawah sinar bulan dan bintang-bintang yang terang, maka itu tidak ada sinar yang menyilaukan seperti sinar matahari atau bagaskoro ( Jawa halus ).

Ada 2 macam mahkluk halus yakni Mahkluk halus asli yang memang dilahirkan sebagai mahkluk halus, dan Mahkluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Seperti juga manusia ada yang baik dan jahat, ada yang pintar dan bodoh. Mahkluk-mahkluk halus yang asli mereka tinggal di dunianya masing-masing, mereka mempunyai masyarakat maka itu ada mahkluk halus yang mempunyai kedudukan tinggi seperti Raja-raja, Ratu-ratu, Menteri-menteri dll, sebaliknya ada yang berpangkat rendah seperti prajurit, pegawai, pekerja dll.

Alam Gaib atau Alam Mahkluk Halus yang tidak kelihatan oleh mata manusia biasa:
Merkayangan Kehidupan di saluran ini hampir sama seperti kehidupan di dunia manusia, kecuali tidak adanya sinar terang seperti matahari. Dalam dunia merkayangan mereka merokok, rokok yang sama seperti dunia manusia, membayar dengan uang yang sama, memakai macam pakaian yang sama, ada banyak mobil yang jenisnya sama di jalan-jalan, ada banyak pabrik-pabrik persis seperti di dunia manusia. Yang mengherankan adalah, mereka itu memiliki tehnologi yang lebih canggih dari manusia, kota-kotanya lebih modern ada pencakar langit, pesawat-pesawat terbang yang ultra modern dll. Ada juga hal-hal yang mistis di dunia Merkayangan ini, kadang-kadang bila perlu ada juga manusia yang diundang oleh mereka antara lain untuk : melaksanakan pertunjukkan wayang kulit, menghadiri upacara perkawinan, bekerja di batik, rokok dan manusia-manusia yang telah melakukan pekerjaan di dunia tersebut, mereka itu dibayar dengan uang yang syah dan berlaku seperti mata uang di dunia ini. Siluman Mahkluk halus ini tinggal didaerah yang ber air seperti di danau-danau, laut , samudera dll, masyarakat siluman diatur seperti masyarakat jaman kuno. Mereka mempunyai Raja, Ratu, Golongan Aristokrat, Pegawai-pegawai Kerajaan, pembantu-pembantu, budak-budak dll. Mereka itu tinggal di Keraton-keraton, rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah yang bergaya kuno dll.

Ilustrasi alam gaib

Kalau orang pergi berkunjung ke Yogyakarta atau jawa Tengah, orang akan mendengar cerita tentang beberapa siluman antara lain : Kanjeng Ratu Kidul – Ratu Laut Selatan, Ratu legendaris, berkuasa dan amat cantik, yang tinggal di istananya di Laut Selatan, dengan pintu gerbangnya Parangkusumo. Parangkusumo ini terkenal sebagai tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, dalam pertemuan itu, Kanjeng Ratu Kidul berjanji untuk melindungi semua raja dan kerajaan Mataram. Beliau mempunyai seorang patih wanita yang setia dan sakti yaitu Nyai Roro Kidul, kerajaan laut selatan ini terhampar di Pantai Selatan Pulau Jawa, di beberapa tempat kerajaan ini mempunyai Adipati. Seperti layaknya disebuah negeri kuno di kerajaan laut selatan ini juga ada berbagai upacara, ritual dll dan mereka juga mempunyai angkatan perang yang kuat. Sarpo Bongso-Penguasa Rawa Pening. Sebuah danau besar yang terletak di dekat kota Ambarawa antara Magelang dan Semarang. Sarpo Bongso ini siluman asli, yang telah tinggal di telaga itu untuk waktu yang lama bersama dengan penduduk golongan siluman. Sedangkan kanjeng Ratu Kidul bukanlah asli siluman, beberapa abad yang lalu beliau adalah seorang Gusti dikerajaan di Jawa, tetapi patihnya Nyai Roro Kidul adalah siluman asli sejak beberap ribu tahun yang lalu.

Kajiman Mereka hidup di rumah-rumah kuno di dalam masyarakat yang bergaya aristokrat, hampir sama dengan bangsa siluman tetapi mereka itu tinggal di daerah-daerah pegunungan dan tempat- tempat yang berhawa panas. Orang biasanya menyebut merak Jim. Demit Bangsa ini bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang hijau dan lebih sejuk hawanya, rumah-rumah mereka bentuknya sederhana terbuat dari kayu dan bambu, mereka itu seperti manusia hanya bentuk badannya lebih kecil.

Di samping masyarakat yang sudah teratur seperti Merkayangan, Siluman, Kajiman, dan Demit. Masih ada lagi dua Alam lainnya, secara singkat kedua masyarakat alam itu adalah untuk mereka yang jujur, suci dan bijak. Mahkluk halus yang tidak sempurna Disamping tujuh macam alam permanen tersebut, ada sebuah saluran yang terjepit, dimana roh-roh dari manusia-manusia yang jahat menderita karena kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lalu, ketika mereka hidup sebagai manusia. Suara desisan di puncak-puncak gunung adalah suara roh-roh yang sedang menderita siksaan.

Hubungan Manusia dan Makhluk Halus


Selamatan dan Sesaji
Selamatan sering diadakan untuk menghormati dan sebagai rasa terima kasih kepada roh leluhur misal upacara Bersih Desa. Setiap 1 Suro beberapa masyarakat gunung sering memberi sesaji keselamatan berupa kepala kerbau yang ditanam di puncak atau di kawah. Upacara Ritual di Gunung BromoSesaji kepada roh leluhur masyarakat Bromo terkenal dengan upacara Yadnya Kasada. Manusia juga sering memberi sesaji kepada mahkluk halus agar terhindar dari berbagai gangguan, sesaji pada umumnya berupa makanan, minuman, bunga, uang, rokok, kadang pakaian, ada juga yang memberi sesaji minuman keras yang memabokkan. Untuk menghindari gangguan Makhluk Halus kadang manusia membuat rintangan dengan membuang buah-buahan yang berbau busuk atau bau-bauan lain yang tajam. Manusia juga sering minta pertolongan mahluk halus di gunung-gunung tertentu, untuk berbagai keperluan misal minta keselamatan, kekayaan, kenaikan pangkat, penglarisan, jodoh, dll. Mahkluk halus yang baik sering memberi pertolongan kepada pendaki gunung yang tersesat dengan menyamar menjadi binatang misalnya burung. Di gunung Sumbing konon pendaki yang ketinggalan temannya akan ditemani oleh sesosok orang yang sebaya dengan pakaian putih.

Ada sembilan macam mahkluk halus yang katanya, suka menolong " manusia supaya menjadi kaya dengan kekayaan meterial yang berlimpah (Pesugihan). Pemujaan terhadapkesembilan mahkluk jahat itu merupakan kesalahan fatal, mereka itu bila dilihat dengan mata biasa kelihatan seperti :Argodalem di puncak Gunung Lawu, Jaran Penoreh atau kuda yang kepalanya menoleh kebelakang, Srengara Nyarap atau anjing menggigit, bulus Jimbung atau Bulus yang besar, Kandang Bubrah atau kandang yang rusak, Umbel Molor atau ingus yang menetes, Kutuk Lamur atau sebagsa ikan yang penglihatannya tidak terang, Gemak Melung atau burung gemak yang berkicau, Codot Ngising atau kelelawar berak, dan Bajul Putih atau buaya putih.

Beberapa gunung terkenal sebagai tempat untuk mencari Pesugihan (kekayaan), pangkat, penglarisan, dll. Hal ini biasanya terjadi karena dahulunya di gunung tersebut terdapat tempat- tempat yang pernah dihuni, dipakai bertapa, atau tempat mokswa tokoh-tokoh terkenal. Mokswa adalah tingkatan kesempurnaan hidup yang tertinggi dimana manusia menghilang bersama roh dan raganya. Mahkluk halus yang jahat sering kali mengganggu manusia, menculik manusia, membuat orang sakit, bahkan bisa membuat orang meninggal. Kehadiran Mahluk halus biasanya ditandai dengan adanya bau misalnya; campuran bau badeg, bacin dan langu; bau rebusan kentang bercampur bawang merah busuk; atau bau wangi yang merangsang hidung. Kehadiran Mahkluk Halus kadang ditandai dengan bertiupnya udara dingin yang membuat bulu kuduk berdiri atau udara berasap semacam kabut. Gejala alam yang muncul kadang menjadi tanda kehadiran mahkluk halus, seperti angin kencang, petir, cahaya, bayangan, api, dll. Seringkali mahkluk halus hanya kedengaran suaranya tanpa ujud.

Manusia dapat melakukan perkawinan dengan mahkluk halus. Raja-Raja Jawa terkenal dengan beristrikan Kanjeng Ratu Kidul yakni mahkluk halus penguasa Laut Selatan. Pendaki yang bermalam di gunung Argopuro sering berjumpa dan tidur bersama dengan wanita cantik pengawal Dewi Rengganis (Penguasa mahkluk halus Gn.Argopuro) Anak hasil perkawinan antara manusia dan mahkluk halus biasanya menjadi mahkluk halus. Bila seorang wanita (manusia) hamil hasil perkawinan dengan mahkluk halus, maka ketika lahir bayinya akan hilang perutnya tiba-tiba mengecil.

Gangguan Manusia kepada Mahkluk Halus
Kehadiran manusia di tempat-tempat yang dihuni mahkluk halus kadangkala menimbulkan gangguan bagi mahkluk halus, oleh sebab itu sebaiknya manusia minta ijin (permisi) terlebih dahulu bila memasuki wilayah mereka. Bau-bauan sering mengganggu mereka, untuk itu seorang pendaki jangan sembarangan buang air. Bau rokok dan minuman keras dapat membangunkan mahkluk halus yang sedang tidur. Suara gaduh juga bisa membuat marah mahkluk halus. Pendaki yang iseng memindahkan atau merusak tanaman atau benda-benda, bisa jadi secara tidak sadar ikut merusak tempat tinggal mahkluk halus. Memindahkan batu besar yang diyakini sebagai tempat tinggal mahkluk halus, kadang kala tidak pernah berhasil, begitu juga dengan upaya menebang pohon besar seringkali gagal, harus dengan disertai upacara membayar ganti rugi, berupa sesaji khusus. Penebangan dan pengrusakan hutan dan pembangunan sarana-sarana kebutuhan manusia secara tidak langsung telah merusak tempat-tempat tinggal mahkluk halus. Sehingga hanya masyarakat mahkluk halus yang tinggal di gunung-gunung dan hutan-hutan, samudera-lah yang masih bisa lestari. Mahkluk halus sebagai penghuni dan penjaga alam bagaimanapun juga harus dihargai sebagai layaknya mahkluk yang lain. Kemarahan mahkluk halus bisa menimbulkan bencana wabah penyakit, tanah longsor, banjir, bahkan gunung meletus.

Bagi pendaki yang pernah melakukan pendakian seorang diri pasti akan merasakan berbagai suasana nuansa gaib. Percaya atau tidak dengan alam mahkluk halus, setiap pendaki tetap harus memahami tempat- tempat yang dianggap sakral dan angker oleh masyarakat setempat. Setidak-tidaknya bisa membawa oleh-oleh bahan cerita yang seru tentang gunung yang didaki. Seorang Pecinta Alam Sejati akan menyapa matahari ketika muncul di ufuk timur. Hembusan angin kencang dianggap sebagai kejenakaan seorang sahabat, kucuran hujan deras adalah ajakan alam untuk bermain dan bercanda. Batu besar atau batang pohon bisa menjadi kawan kita berbicara, Burung - burung mengajak kita bernyanyi. Alam memang memiliki roh kehidupan. Pendaki yang ramah dan menghormati Alam, dia akan turun gunung dengan semangat hidup yang baru yang dipenuhi spirit of the mountain. [MJ].

Habis.

Jenis dan Macam HANTU > SETAN yang ditakuti Manusia


Dalam masyarakat Indonesia mengenal berbagai jenis hantu atau mahluk spiritual. Jenis- jenis hantu yang dikenal di Indonesia yaitu : Kuntilanak, Sundel bolong, Tuyul, Pocong, Genderuwo,K emangmang, Wewe, Orang bunian, Siluman, Leyak, Rangda, Jin, Jenglot.

Berikut akan dijelaskan beberapa jenis hantu yang paling umum dibicarakan dalam masyarakat Indonesia, yaitu Tuyul, Kuntilanak, dll.

• Kuntilanak

Dalam bahasa Melayu : puntianak, pontianak adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir.

Ada kemungkinan bahwa nama kuntilanak tersebut berasal dari gabungan kata “bunting” yang artinya hamil dsn anak dalam kepercayaan Melayu.
Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik yang punggungnya berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas.

Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Adanya perbedaan pendapat dalam penggambaran dari kuntilanak tersebut, karena tidak adanya teori yang pasti mengenai hal-hal gaib ini. Seperti halnya dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia.

Kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir. Agak berbeda halnya dengan gambaran menurut tradisi Melayu, dimana kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung dan hanya mengganggu dengan penampakan saja. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong.
Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat “bersemayam”, misalnya waru yang tumbuh condong ke samping (populer disebut “waru doyong”). Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian ke mana saja.

Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Lain halnya dengan kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas ubun-ubun kuntilanak.

Beberapa urban legend juga mengenal berbagai macam bentuk hantu yang biasanya terkait dengan riwayat sebab-akibat kematian orang yang menjadi hantu.

Meskipun bukan merupakan hantu, beberapa bentuk makhluk supranatural dikenal pula dalam mitos masyarakat, yang dianggap sebagai cara seseorang dalam menempuh ilmu tertentu atau mencari kemuliaan.

• Tuyul

Adalah salah satu mahluk gaib yang sering ditampilkan dalam cerita fiksi Indonesia. Dan dalam berbagai film atau gambar, tuyul digambarkan sebagai mahluk halus berwujud anak kecil dan kerdil, perawakannya gundul, dan ciri khas dari tuyul adalah mahluk ini suka mencuri.

Tuyul bekerja pada seorang majikan untuk alasan tertentu. Tuyul disini memiliki sifat yang sama dengan balita pada umumnya. Adapun tuyul memiliki sifat yang sama seperti anak-anak normal biasa dimana dia harus mencari induk semangnya sebagai ibu kandungnya. Tuyul diceritakan sebagai bayi yang mati baru beberapa bulan lalu dibangkitkan oleh dukun untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak baik.

Dalam berbagai macam film tuyul dijelaskan sebagai sebuah roh suruhan dari induknya guna mencari kekayaan dengan cara mencuri dari orang-orang kaya atau yang disuruh induk semangnya. Tuyul adalah salah satu folklore dari pulau jawa disamping kuntilanak, genderuwo, banaspati, dsb.Tuyul (bahasa Jawa: thuyul) dalam mitologi Nusantara, terutama di Pulau Jawa, adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Penggambaran lainnya yang tidak disepakati semua orang adalah kulit berwarna keperakan, bersifat sosial (dalam pengertian memiliki masyarakat dan pemimpin), serta bersuara seperti anak ayam.

Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri (uang). Untuk menangkal tuyul, orang memasang yuyu di sejumlah sudut rumah karena tuyul dipercaya menyukai yuyu sehingga ia lupa akan tugas yang dibebankan pemiliknya. Kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak: gemar bermain (seperti laporan orang melihat sejumlah tuyul bermain pada tengah malam, dsb.).


• Sundel bolong

Digambarkan dengan wanita berambut panjang dan bergaun panjang warna putih dalam mitos hantu Indonesia. Sundel bolong ini diceritakan memiliki bentukan bolong dibagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat.

Dimitoskan hantu sundel bolong mati karena diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Biasanya sundel bolong juga diceritakan suka mengambil bayi-bayi yang baru saja dilahirkan.


• Pocong

Adalah jenis hantu yang berwujud pocong, atau di Malaysia hantu berjenis ini dikenal pula sebagai hantu bungkus karena tubuhnya tertutup atau dibungkus rapat kain putih.

Tetapi disini penggambaran pocong amat bervariasi, dimana ada yang mengatakan bahwa pocong memiliki wajah berwarnah hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan, pocong berwajah “rata” dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat.
Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan, pocong merupakan bentuk “protes” dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup.
Meskipun di film-film pocong sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocong malah menyatakan pocong bergerak melayang-layang.

Hal ini bisa dimaklumi, sebab di film-film pemeran pocong tidak bisa menggerakkan kakinya sehingga berjalannya harus melompat-lompat. Keadaan ini pula yang menimbulkan suatu pernyataan yang biasa dipakai untuk membedakan pocong asli dan pocong palsu di masyarakat. Kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera.

Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini.

• Genderuwo

adalah makhluk halus yang menyerupai kera tapi berbadan tinggi dan besar, makhluk ini suka tinggal di pepohonan, sepeti pohon beringin dan pohon-pohon besar lainnya karena wujudnya yang seperti kera raksasa.

Genderuwo adalah makhluk halus yang berwujud manusia bertubuh besar dan kekar dengan rambut lebat menutupi tubuh. Genderuwo terutama dikenal dalam masyarakat di Pulau Jawa (orang Sunda menyebutnya "gandaruwo" dan orang Jawa menyebutnya "gendruwo").


Habitat hunian kegemarannya adalah pohon besar teduh atau sudut-sudut yang lembab dan gelap. Foto Hantu Genderuwo sering sekali terlihat di Indonesia. Makhluk ini dilaporkan dapat berkomunikasi dengan manusia dan juga bisa menyukai manusia.

Cerita-cerita misteri menyebutkan kalau genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seseorang. Menurut cerita pula, genderuwo hanyalah berkelamin pria dan dapat menghamili perempuan, bahkan menghasilkan keturunan dari hubungan itu.

Asal-usul genderuwo dikatakan berasal dari arwah orang meninggal yang belum mau naik ke akhirat.
Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa tapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu.


• Orang Bunian

adalah sejenis makhluk halus yang dikenal di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Bentuknya menyerupai manusia, tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang telah ditinggal penghuninya.

Mendengar istilah orang bunian disini sering dikaikan dengan istilah dewa di minangkabau, yang memiliki arti dewa dalam hal ini sedikit berbeda dengan pengertian dewa dalam agama-agama Hindu maupun Buddha. Dewa dalam istilah Minangkabau berarti sebangsa makhluk halus yang tinggal di hutan atau di rimba, di pinggir bukit, di dekat pekuburan.

Dan pada waktu menjelang magrib di pinggir bukit akan tercium aroma yang umum dikenal dengan nama masakan dewa atau samba dewa, aroma dari samba dewa ini menyerupai aroma kentang goreng, untuk lebih jelasnya bisa kita ketahui bersama dari keterangan langsung dari masyarakat
Minangkabau dimana mitos dsini sulit untuk dijelaskan secara pasti.

Satu hal lagi, dewa lebih dikonotasikan bergender perempuan, yang cantik rupawan, bukan laki-laki seperti persepsi yang umum di agama lain. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disembunyikan dewa; ada juga istilah orang dipelihara dewa, yang semenjak bayi sudah dilarikan oleh dewa. cerita ini masih masyur hingga saat ini.

• Siluman 

dalam kebudayaan Indonesia merupakan mahluk gaib atau halus yang tinggal dalam komunitas dan menempati suatu tempat. Mereka melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari layaknya manusia biasa. Mereka juga mengenal peradaban.

Siluman dapat berasal dari manusia biasa yang kemudian meninggalkan alam kasar atau setelah orang meninggal ruhnya masuk dalam masyarakat itu, atau memang sudah merupakan makhluk halus sejak awalnya. Pertemuan antara manusia dengan siluman seringkali menjadi bagian dari cerita-cerita misteri yang digemari.
• Leak

dikenal dalam mitologi Bali dimana leak ini adalah penyihir jahat, le yang artinya penyihir dan ak artinya jahat. Leak hanya bisa dilihat pada malam hari yang biasanya hanya bisa dilihat oleh para dukun pemburu leak, dimana pada siang hari ia tampak seperti manusia pada umumnya.

Pada malam hari leak ini berada di kuburan untuk mencari organ-organ tubuh manusia atau jeroan yang digunakan untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir ini berguna untuk mengubah bentuk leak tersebut menjadi seekor harimau,kera, babi atau menjadi seperti rangda, atau lebih ekstrim lagi terkadang ia mampu mengambil organ dari orang yang masih hidup.

Diceritakan juga bahwa Leak dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, untuk kemudian menghisap darah bayi yang masih di kandungan. Ada tiga leak yang terkenal. Dua di antaranya perempuan dan satu laki-laki.

Sihir Leak disini hanya berfungsi di pulau Bali, oleh karena leak hanya ditemukan di Bali.Menurut kepercayaan Leak adalah manusia biasa yang mempraktekkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat merubah diri menjadi babi atau bola api, sedangkan bentuk Leyak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam..

Apabila seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya terpisah dari tubuhnya, maka Leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut terpisah pada jangka waktu tertentu, maka Leak akan mati.

• Rangda

Lain leak lain halnya dengan rangda. Nama Rangda berarti juga janda.Rangda adalah Ratunya para leak dalam mitos yang berkembang di pulau bali.

Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik.Diceritakan bahwa kemungkinan besar Rangda berasal dari ratu Manendradatta yang hidup di pulau Jawa pada abad yang ke-11.

Ia diasingkan oleh raja Dharmodayana karena dituduh melakukan perbuatan sihir terhadap permaisuri kedua raja tersebut. Menurut legenda ia membalas dendam dengan membunuh setengah kerajaan tersebut, yang kemudian menjadi miliknya serta milik putra Dharmodayana, Erlangga. Kemudian ia digantikan oleh seseorang yang bijak..Rangda sangatlah penting bagi mitologi Bali. Pertempurannya melawan Barong atau melawan Erlangga sering ditampilkan dalam tari-tarian.

Tari ini sangatlah populer dan merupakan warisan penting dalam tradisi Bali. Rangda digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan serta memiliki kuku panjang. Wajahnya menakutkan dan memiliki gigi yang tajam.

• Jin Ifrit

yang secara harfiah berarti sesuatu yang berkonotasi “tersembunyi” atau tidak terlihat. Dan dalam Islam dan mitologi Arab pra-Islam, jin adalah salah satu ras mahluk yang tidak terlihat dan diciptakan dari api.

Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus, sedangkan syetan ialah setiap yang durhaka dari golongan jin, manusia atau hewan.Dinamakan jin, karena ia tersembunyi wujudnya dari pandangan mata manusia. Itulah sebabnya jin dalam wujud aslinya tidak dapat dilihat mata manusia.

Kalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihatnya itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa.

• Hantu Sundel Bolong

Sundel bolong dalam mitos hantu Indonesia digambarkan dengan wanita berambut panjang dan bergaun panjang warna putih. Digambarkan pula terdapat bentukan bolong di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat.

Dimitoskan hantu sundel bolong mati karena diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Biasanya sundel bolong juga diceritakan suka mengambil bayi-bayi yang baru saja dilahirkan.
Perwujudan ini sangat kuat digambarkan dalam film horor Indonesia tahuan 80-an dimana banyak diperankan oleh aktris kawakan Suzanna.


• Hantu Wewe Gombel

Wewe Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka mencuri anak-anak, tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang dicuri biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya.

Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya.
Menurut cerita, Wewe Gombel adalah roh dari seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat karena telah membunuh suaminya.
Peristiwa itu terjadi setelah suami dari wanita itu berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami melakukan hal itu karena istrinya tak bisa memberikan anak yang sangat diharapkannya. Akhirnya ia dijauhi dan dibenci suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel.
disebut Wewe gombel karena kejadian in terjadi di daerah Gombel, Semarang.

Jika kita berkendaraan dari arah jatingaleh ke arah banyumanik, maka akan terlihat bekas iklan bir bintang. Di situlah konon letak lokasi wewe gombel berada. Beberapa orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kerajaan hantu. Menurut cerita itu pula, hal itu yang menyebabkan sebuah hotel yang terletak di dalam lokasi bukit gombel menjadi bangkrut.

Ciri khas dari wewegombel atau kolong wewe ini adalah bentuk buah dadanya yang besar & menjumbai seperti buah pepaya. Kabar lain mengatakan bahwa anak-anak yang diculik oleh wewegombel akan di beri makan Tai, tokai, atau kita sebut saja dengan kotoran manusia. Jika si anak tidak mau, maka terpaksa sia anak akan suapin secara paksa.

Terkadang anak-anak yang diculik akan dihalusinasi sehingga eek yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai/inginkan. tujuannya adalah membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari wewegombel yang menyeramkan tersebut.


BAGI masyarakat yang ada di pedesaan, hantu wewe gombel tidak asing lagi. Dalam budaya Jawa, wewe diistilahkan hantu yang mirip manusia, sangat mengerikan dengan taring, baju compang-camping dan rambut serta kuku panjang tidak terawat. Biasanya wewe gombel (gombel istilah dari baju yang sangat jelek), melakukan aksinya pada saat menjelang Maghrib. Orang yang diculik wewe gombel tidak tahu, karena wewe gombel merubah dirinya menjadi saudara atau kakak, adik, orang tua dan siapa saja yang dikenal si korban.

Wewe gombel akan mengajak korban jalan-jalan, kemudian ditempatkan di tempat tinggalnya, bisa di selokan, pinggir sungai, makam, pohon-pohon yang rimbun dan sebagainya. Wewe gombel di tahun 1980 sangat melekat di benak penduduk Gesing Purworejo Jawa Tengah, banyak sudah korban-korban penculikan. Menjelang sore hari, warga Gesing khususnya anak-anak dilarang keluar dari rumah, guna menghindari penculikan wewe gombel.

Penulis mencoba mengungkap kembali apa yang terjadi di tahun itu, kebetulan penulis ikut membantu mencari seorang anak bernama Mulyani yang diculik wewe gombel. Pada waktu itu sekitar pukul 21.00, seoarang anak hilang. Biasanya anak yang benama Mulyani ini, sore menjelang malam sudah bekumpul bersama keluarga, tetapi saat itu tidak ada.
Akhirnya keluarga korban melapor pada RT setempat, menurut orang pintar yang ada di desa itu, Mulyani dibawa sejenis roh jahat yaitu wewe.
Atas petunjuk orang pintar tersebut, diadakan pencarian, pada waktu itu penulis ikut pula membantu bersama warga, mencari keberadaan Mulyani. Syarat mencari orang yang diculik wewe adalah dengan cara membawa peralatan dapur, bisa wajan, ember, piring, gelas, mangkok dan lain-lainnya. Peralatan itu dipukul seiring dalam pencarian korban. Memang suasana menjadi ramai, akan tetapi suara itu juga menimbulkan rasa merinding, karena korban bersama hantu wewe. Menurut ceritera, wewe sangat takut mendengar bunyi-bunyian dari peralatan dapur, kemudian wewe akan lari menjauh dari suara itu. Tentunya harapan penduduk, dengan perginya wewe, korban akan ditinggalkan.

Setelah sekian lama mencari, Mulyani ditemukan di atas pohon beringin yang sangat rimbun. Kondisi korban tidak bisa berbicara, baju yang dipakai sudah diganti dengan kain yang sangat kumal, rumput kering menempel di sekujur badannya.

Setelah Mulyani diberi minum, barulah dapat berbicara. Dia berceritera bahwa pada waktu mandi didatangi ibunya untuk diajak jalan-jalan, mengunjungi tempat-tempat yang ramai, setelah itu tidak ingat lagi. Tentunya penduduk Gesing sudah tidak asing lagi dengan kejadian seperti ini, karena hantu wewe melakukan penculikan dengan cara yang sama, membawa korban, merubah dirinya menjadi saudara, kemudian membuat korban tidak sadar atau linglung. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dalam menjaga anak, di antaranya melarang anak main pada saat menjelang senja, mandi sendiri di luar rumah, ke tempat-tempat yang tidak lazim, misal pantai, sungai, tempat sampah dan sebagainya.

• Hantu Kuntilanak

Kuntilanak (bahasa Melayu: puntianak, pontianak) adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama "kuntilanak" atau "pontianak" kemungkinan besar berasal dari gabungan kata "bunting" (hamil) dan "anak".

Kota Pontianak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Alkadrie, pendiri Kesultanan Pontianak, diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana.
Dalam folklor Melayu, sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik yang punggungnya berlubang.

Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil.

Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir.
Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung dan hanya mengganggu dengan penampakan saja. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat "bersemayam", misalnya waru yang tumbuh condong ke samping (populer disebut "waru doyong").

Kepercayaan penangkalan
Berdasarkan kepercayaan dan tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian ke mana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum dan pisau di dekat tempat tidur bayi.

Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku bisa menangkal serangan kuntilanak. Ketika kuntilanak menyerang, paku ditancapkan di lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa bergeser ke bagian atas ubun-ubun kuntilanak.Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik. Di Foto Hantu Indonesia, Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil.

Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir.Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung dan hanya mengganggu dengan penampakan saja. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat "bersemayam"


Hantu Paling Ditakuti Di Indonesia
Di indonesia terdapat banyak mitos tentang hantu hantu, masing masing daerah mempunyai ciri khas tentang hantu di daerahnya, lalu hantu apa saja yang paling ditakuti oleh sebagian besar masyarakat indonesia, berikut daftarnya

1. Palasik


Palasik menurut cerita, legenda atau kepercayaan orang Minangkabau adalah sejenis makhluk gaib. Menurut kepercayaan Minangkabau palasik bukanlah hantu tetapi manusia yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Palasik sangat ditakuti oleh ibu-ibu di di Minangkabau yang memiliki balita karena makanan palasik adalah anak bayi/balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati (dikubur), tergantung dari jenis palasik tersebut.

Ilmu palasik dipercayai sifatnya turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang palasik maka anaknya pun akan jadi palasik.

Pada umumnya palasik bekerja dengan melepaskan kepalanya. Ada yang badan nya yang berjalan mencari makan dan ada pula yang kepala nya yang melayang-layang mencari makan.

2. Kuyang


Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi. Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang sebenarnya adalah manusia (wanita) yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi.

Pada siang hari, seorang kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa, namun biasanya ia mengenakan pakaian jubah. Pada malam hari kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap sebagai sarana menambah kekuatan ilmunya. Orang yang melihat kuyang terbang biasanya melihatnya seperti burung besar.

Untuk menghadapinya korban perlu menggunakan sapu ijuk atau memukulkan perabot rumah tangga seperti panci atau wajan.

3. Rangda

Rangda adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, yang merupakan simbol kekuatan baik. Diceritakan bahwa kemungkinan besar Rangda berasal dari ratu Manendradatta yang hidup di pulau Jawa pada abad yang ke-11. Ia diasingkan oleh raja Dharmodayana karena dituduh melakukan perbuatan sihir terhadap permaisuri kedua raja tersebut.

Menurut legenda ia membalas dendam dengan membunuh setengah kerajaan tersebut, yang kemudian menjadi miliknya serta milik putra Dharmodayana, Erlangga. Kemudian ia digantikan oleh seseorang yang bijak. Nama Rangda berarti juga janda. Rangda sangatlah penting bagi mitologi Bali.

Pertempurannya melawan Barong atau melawan Erlangga sering ditampilkan dalam tari-tarian. Tari ini sangatlah populer dan merupakan warisan penting dalam tradisi Bali. Rangda digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan serta memiliki kuku panjang. Wajahnya menakutkan dan memiliki gigi yang tajam.

4. Leak

Dalam mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Le artinya penyihir dan ak artinya jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari ia tampak seperti manusia biasa, sedangkan pada malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir.

Ramuan sihir itu dapat mengubah bentuk leak menjadi seekor harimau, kera, babi atau menjadi seperti Rangda. Bila perlu ia juga dapat mengambil organ dari orang hidup.

5. Wewe Gombel

Wewe Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka mencuri anak-anak, tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang dicuri biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya.

Menurut cerita, Wewe Gombel adalah roh dari seorang wanita yang meninggal bunuh diri lantaran dikejar masyarakat karena telah membunuh suaminya. Peristiwa itu terjadi setelah suami dari wanita itu berselingkuh dengan wanita lain. Sang suami melakukan hal itu karena istrinya tak bisa memberikan anak yang sangat diharapkannya. Akhirnya ia dijauhi dan dibenci suaminya lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel.

disebut Wewe gombel karena kejadian ini terjadi di daerah Gombel, Semarang. Jika kita berkendaraan dari arah jatingaleh ke arah banyumanik, maka akan terlihat bekas iklan bir bintang. Di situlah konon letak lokasi wewe gombel berada.

Beberapa orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kerajaan hantu. Menurut cerita itu pula, hal itu yang menyebabkan sebuah hotel yang terletak di dalam lokasi bukit gombel menjadi bangkrut

6. Genderuwo

Genderuwo adalah sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan, tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuh. Genderuwo terutama dikenal dalam masyarakat di Pulau Jawa (orang Sunda menyebutnya “gandaruwo” dan orang Jawa menyebutnya “gendruwo”).

Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar teduh atau sudut-sudut yang lembab sepi dan gelap.
Pusat domisili makhluk ini dipercaya berada di Hutan Jati Donoloyo, kecamatan Sloghimo, sekitar 60 km di sebelah timur Wonogiri, dan di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo sekitar 60 km ke barat Yogyakarta.


7. Pocong

Penggambaran pocongkkkkk bervariasi. Dikatakan, pocongkkkkk memiliki wajah berwarnah hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan, pocongkkkkk berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat.

Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan, pocongkkkkk merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Meskipun pocongkkkkk dalam film sering digambarkan bergerak melompat-lompat, mitos tentang pocongkkkkk malah menyatakan pocongkkkkk bergerak melayang-layang. Hal ini bisa dimaklumi, sebab di film-film pemeran pocongkkkkk tidak bisa menggerakkan kakinya sehingga berjalannya harus melompat-lompat.

Kepercayaan akan adanya hantu pocongkkkkk hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi muslim, umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini.

8. Tuyul

Tuyul (bahasa Jawa: thuyul) dalam mitologi Nusantara, terutama di Pulau Jawa, adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Penggambaran lainnya yang tidak disepakati semua orang adalah kulit berwarna keperakan, bersifat sosial (dalam pengertian memiliki masyarakat dan pemimpin), serta bersuara seperti anak ayam.

Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri (uang). Untuk menangkal tuyul, orang memasang yuyu di sejumlah sudut rumah karena tuyul dipercaya menyukai yuyu sehingga ia lupa akan tugas yang dibebankan pemiliknya. Kejadian tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak: gemar bermain (seperti laporan orang melihat sejumlah tuyul bermain pada tengah malam, dsb.).

9. Sundel Bolong

Sundel bolong dalam mitos hantu Indonesia digambarkan dengan wanita berambut panjang dan bergaun panjang warna putih. Digambarkan pula terdapat bentukan bolong di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat.

Dimitoskan hantu sundel bolong mati karena diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur. Biasanya sundel bolong juga diceritakan suka mengambil bayi-bayi yang baru saja dilahirkan


10. Kuntilanak

Sosok kuntilanak digambarkan dalam bentuk wanita cantik. Kuntilanak digambarkan senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi harum bunga kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati bisa dibunuh sesudah kuntilanak berubah wujud menjadi penghisap darah. Kuntilanak juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil.

Dalam cerita seram dan film horor di televisi Malaysia, kuntilanak digambarkan membunuh mangsa dengan cara menghisap darah di bagian tengkuk, seperti vampir.Agak berbeda dengan gambaran menurut tradisi Melayu, kuntilanak menurut tradisi Sunda tidak memiliki lubang di punggung dan hanya mengganggu dengan penampakan saja. Jenis yang memiliki lubang di punggung sebagaimana deskripsi di atas disebut sundel bolong. Kuntilanak konon juga menyukai pohon tertentu sebagai tempat “bersemayam”.

11. Hantu Genderuwo

Genderuwo adalah makhluk halus yang berwujud manusia bertubuh besar dan kekar dengan rambut lebat menutupi tubuh. Genderuwo terutama dikenal dalam masyarakat di Pulau Jawa (orang Sunda menyebutnya "gandaruwo" dan orang Jawa menyebutnya "gendruwo").

Habitat hunian kegemarannya adalah pohon besar teduh atau sudut-sudut yang lembab dan gelap. Foto Hantu Genderuwo sering sekali terlihat di Indonesia. Makhluk ini dilaporkan dapat berkomunikasi dengan manusia dan juga bisa menyukai manusia.

Cerita-cerita misteri menyebutkan kalau genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seseorang. Menurut cerita pula, genderuwo hanyalah berkelamin pria dan dapat menghamili perempuan, bahkan menghasilkan keturunan dari hubungan itu.

Asal-usul genderuwo dikatakan berasal dari arwah orang meninggal yang belum mau naik ke akhirat.
Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa tapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu.

---------------- Habis.

Saya berharap " Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus " di halaman ini bisa membantu Anda untuk Lebih mengetahui lagi tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus. Jika Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus ini kurang lengkap dalam penjelasannya, cobalah telusuri lagi satu per satu pada judul yang lain pada halaman lainnya.

Baca Artikel lain pada halaman lainnya Tentang Mantra Kesaktian dan Kumpulan Macam Pelet Pilihan

Selain tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus  di situs ini juga ada artikel lain yang berhubungan dengan Mantra Kesaktian dan Kumpulan Macam Pelet Pilihan. Silakan Anda telusuri isi blog ini untuk mendapatkan lebih banyak artikel yang berkaitan dengan Mantra Kesaktian dan Kumpulan Macam Pelet Pilihan.

Dengan demikian Anda tidak perlu mencari-cari. saya menyadari, tidak semua pengguna internet paham bagaimana cara mencari tentang suatu sumber yang diinginkan lewat browsing internet.

Terimakasih atas kunjungan Anda ke situs tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus ini. Meskipun bahasan artikel tentang Jenis dan Macam HANTU atau SETAN yang ditakuti Manusia  ini mungkin perlu penyempurnaan, saya berharap apa yang saya berikan bisa menghibur dan menambah pengetahuan.
Salam bahagia selalu..!

Demikian ..semoga menjadi bahan masukan dan bisa menambah wawasan anda.

Start Proceed to 'Jenglot Banyak sekali terdapat di Indonesia'
Back to 'Mengenal Para Malaikat Inti dalam Versi Lain'

Penyusun; wawansurya
Sumber;
www.affiliate-waones.com
http://mitra-sbm.blogspot.com
http://waones-sbm.blogspot.com
www.ilmugaib.net

merchant 
Search Engine

Artikel Menarik Lainnya :2 comments:

 1. Sedikit berbagi pengalaman siapa tau bermanfaat
  Sudah berkali-kali saya mencari tempat yang menyediakan pesugihan, mungkin lebihdari 15 kali saya mencari paranormal mulai dari daerah jawa Garut, Sukabumi, cirebon, semarang, hingga pernah sampai kebali , namun tidak satupun berhasil, niat mendapat uangdengan jalan pintas namun yang ada malah kehabisan uang hingga puluhan juta, suatu hari saya sedang isengbuka-buka internet dan menemukan website dari ustad hakim, sebenarnya sayaragu-ragu jangan sampai sama dengan yang lainnya tidak ada hasil juga, saya coba konsultasikan dan bertanya meminta petunjuk pesugihan apa yang bagus dan cepat untuk saya, nasehatnya pada saya hanya di suruh YAKIN dan melaksanakan apa yang di sampaikan pak.ustad, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Alhamdulilah akhirnya 2M yang saya tunggu-tunggu tdk mengecewakan, yang di janjikan cair keesokan harinya, kini saya sudah melunasi hutang-hutang saya dan saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri di jakarta, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi ustad.hakim bawazier di 085210335409 pasti akan di bantu, atau buka websitenya agar lebih di mengerti
  http://pesugihan-islami88.blogspot.co.id/

  ReplyDelete
 2. Assalamualaikum wrb,salam persaudaraan,perkenalkan nama saya Dewi Zulianty asal dari Sukabumi niat saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman2 yang sedang dalam kesusahan,dulu saya seorang yang sangat sukses usaha saya dimana2 bahkan saya berfikir uang yang saya punya bisa dipakai tujuh turunan,kesuksesan saya membuat saya lupa segalanya,bahkan saya tidak pernah shalat sekalipun,cobaan datang menghampiri saya akhirnya saya bangkrut dan gulung tikar,himpitan ekonomi memaksa asya jadi pemulung,saya punya tiga orang anak dan semuanya masih kecil,saya sempat stres dan hampir bunuh diri tapi setiap saya menatap wajah anak saya semua semangat saya datang,saya sudah taubat dan shalat lima waktu tidak saya tinggalkan,tanpa sengaja saya didatangi seseorang dan memperkenalkan saya dengan Aki Tirem,saya coba telpon Aki dan alhamdulillah saya tersambung dengan beliau tapi pada awalnya saya ragu ikut saran Aki tapi saya punya niat lepas dari masalah saya dan saya punya niat menyekolahkan anak saya sampai selesai akhirnya saya ikut saran Aki walaupun keterbatasan dana yang saya punya,dan alhamdulillah saya sujut syukur dan mengeluarkan air mata ketika melihat hasil dari apa yang aki berikan pada saya,sekarang saya kembali sukses dan punya beberapa toko bangunan di daerah sukabumi,terimah kasih Aki Tirem berkat aki saya bisa seperti ini,khusus untuk teman2 yang percaya dengan pengalaman saya dan punya masalah apapun silahkan hub langsung Aki Tirem di nomor 0853 4359 0187 insya allah akan dibantu dan jangan takut beliau membantu tidak melenceng dari ajaran agama,sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemuat web ini karna berkat ini saya bisa berbagi pengalaman saya,ini pengalaman nyata saya demi Allah tampa karangan apapun,sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wrb.  Assalamualaikum wrb,salam persaudaraan,perkenalkan nama saya Dewi Zulianty asal dari Sukabumi niat saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada teman2 yang sedang dalam kesusahan,dulu saya seorang yang sangat sukses usaha saya dimana2 bahkan saya berfikir uang yang saya punya bisa dipakai tujuh turunan,kesuksesan saya membuat saya lupa segalanya,bahkan saya tidak pernah shalat sekalipun,cobaan datang menghampiri saya akhirnya saya bangkrut dan gulung tikar,himpitan ekonomi memaksa asya jadi pemulung,saya punya tiga orang anak dan semuanya masih kecil,saya sempat stres dan hampir bunuh diri tapi setiap saya menatap wajah anak saya semua semangat saya datang,saya sudah taubat dan shalat lima waktu tidak saya tinggalkan,tanpa sengaja saya didatangi seseorang dan memperkenalkan saya dengan Aki Tirem,saya coba telpon Aki dan alhamdulillah saya tersambung dengan beliau tapi pada awalnya saya ragu ikut saran Aki tapi saya punya niat lepas dari masalah saya dan saya punya niat menyekolahkan anak saya sampai selesai akhirnya saya ikut saran Aki walaupun keterbatasan dana yang saya punya,dan alhamdulillah saya sujut syukur dan mengeluarkan air mata ketika melihat hasil dari apa yang aki berikan pada saya,sekarang saya kembali sukses dan punya beberapa toko bangunan di daerah sukabumi,terimah kasih Aki Tirem berkat aki saya bisa seperti ini,khusus untuk teman2 yang percaya dengan pengalaman saya dan punya masalah apapun silahkan hub langsung Aki Tirem di nomor 0853 4359 0187 insya allah akan dibantu dan jangan takut beliau membantu tidak melenceng dari ajaran agama,sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada pemuat web ini karna berkat ini saya bisa berbagi pengalaman saya,ini pengalaman nyata saya demi Allah tampa karangan apapun,sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wrb...........

  ReplyDelete