Thursday, January 10, 2013

Mengupas Misteri Tentang Tuyul


Pranalar Tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus
Respon orang terhadap sajian tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus berbeda-beda. Ada yang senang dengan Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus ini, tapi ada juga yang mengatakan sangat senang membaca artikel tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus yang ada di halaman ini. Semua penilaian tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus dalam Artikel ini kami serahkan kepada Anda. Yang pasti, kami telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan artikel tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus yang berkualitas.

Berikut dibawah ini adalah Beberapa Kisah Misteri yang berhubungan dengan Alam Gaib dan Mahkluk Halus;

- Testament O’ Lucifer Bagian Keenam
- Tanda-tanda kemunculan hantu didekat kita
- Dedemit atau Istilah Dhemit di tanah Jawa
- SATAN (SETAN) dan IBLIS menurut ISLAM
- Pandangan Umum Tentang Jin
- Misteri Hutan Dewa
- Mengupas Misteri Tentang Tuyul
- Mengetahui lagu Durma untuk Pemanggil kuntilanak
- Mengenal Para Malaikat Inti dalam Versi Lain
- Jenis dan Macam HANTU atau SETAN yang ditakuti Manusia
- Jenglot Banyak sekali terdapat di Indonesia
- ISTILAH JIN DALAM VERSI ISLAM
- Gunung-gunung Angker di Jawa dan Bali Serta Mitosnya
- Gambaran Neraka Menurut Beberapa Agama
- Cara Epektif berhubungan dengan makhluk halus
- Beberapa Jenis Mahkluk Gaib Versi Kejawen
- Beberapa CARA efektif untuk melihat mahluk halus

=========================================================================

Kisah Alam Gaib dan Mahkluk Halus dalam Artikel lainnya;
Pengertian Alam Gaib dan Mahkluk Halus


Pada kenyataannya banyak orang yang tertarik menelaah pada dunia mahkluk halus, barang kali mereka mendengar beberapa cerita atau membaca tulisan atau dari buku-buku.
Bagi orang yang telah mencapai ilmu sejati dalam kedigjayaan atau mungkin yang sudah menguasai metafisika, dunia mahkluk halus itu biasa adanya, bukannya hal yang mustahil, karena sudah banyak digambarkan informasi, baik lewat media elektoronik maupun berdasarkan penuturan dari beberapa kitab suci bahwa dari dunia-dunia mereka, terdapat dimana ( lebih dari satu dunia ) yang ada dimuka bumi ini.

Banyak ahli kejawen mempunyai pendapat yang sama bahwasanya di dalam dunia yang satu dan sama ini, sebenarnya dihuni oleh tujuh macam alam kehidupan, termasuk alam yang dihuni oleh manusia.
Di dunia ini memiliki tujuh saluran kehidupan yang ditempati oleh bermacam-macam mahkluk.

Mahkluk-mahkluk dari tujuh alam tersebut, pada prinsipnya mereka mengurusi alamnya masing-masing, aktivitas mereka tidak bercampur setiap alam mempunyai urusannya masing-masing. Dari tujuh alam itu hanyalah alamnya manusia yang mempunyai matahari dan penduduknya yang terdiri dari manusia, binatang dan lain-lain mempunyai badan jasmani.

Penduduk dari 6 alam yang lain mereka mempunyai badan dari cahaya (badan Cahya) atau yang secara populer dikenal sebagai mahkluk halus – wong alus – mahkluk yang tidak kelihatan.

Di 6 alam itu tidak ada hari yang terang berderang karena tidak ada matahari. Keadaannya seperti suasana malam yang cerah dibawah sinar bulan dan bintang-bintang yang terang, maka itu tidak ada sinar yang menyilaukan seperti sinar matahari atau bagaskoro (Jawa halus)

Konon Ada 2 macam mahkluk halus :
Mahkluk halus asli yang memang dilahirkan – diciptakan sebagai mahkluk halus.
Mahkluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Seperti juga manusia ada yang baik dan jahat, ada yang pintar dan bodoh.
Mahkluk-mahkluk halus yang asli mereka tinggal di dunianya masing-masing, mereka mempunyai masyarakat maka itu ada mahkluk halus yang mempunyai kedudukan tinggi seperti Raja-raja, Ratu-ratu, Menteri-menteri dll, sebaliknya ada yang berpangkat rendah seperti prajurit, pegawai, pekerja dll.

Ulasan selengkapnya;

JELAJAH ALAM GHAIB DAN MAKHLUK HALUS

BERMULA DARI KEPERCAYAAN
Sebelum menyentuh tentang alam ghaib dan makhluk halus, ada baiknya kita sentuh dulu tentang kepercayaan ini. Pada masa silam, masyarakat kuno apabila bercakap tentang asal-usul, kewujudan, penampakan, gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat hanya berdasarkan ratio masing-masing. Kalangan bawahan akan mempercayai cerita leluhurnya dengan penuh percaya, cucu dengar cerita datuk, atau nenek tentang makhluk-makhluk ini.

Institusi tertinggi pada zaman dahulu adalah apa yang dinamakan sebagai pawang, jawatan pentingnya adalah Pawang Diraja. Ia menduduki tempat yang tertinggi sehingga ucapannya dipercayai, diyakini dan menjadi pegangan rakyat kebanyakan. Bahkan ulama pada ketika itu "enggan" mengulas penggunaan ilmu yang tidak wajar ini untuk mengubat penyakit. Ketika itu mereka pun tidak pernah menyebut ruqyah syar'iyyah. Ilmu tentang ini masih menjadi rahsia kepawangan dan perdukunan. Ilmu yang benar belum disisihkan dari kekarutan dan kekurafatan dalam tindakan.

Di zaman silam, tukang ramal, tukang tenung mendapat kedudukan yang istimewa. Sedangkan kalau mengikut ucapan Nabi SAW, "Sesiapa yang menemui tukang tilik atau tukang tenung, lalu bertanya kepadanya sesuatu perkara maka tidak diterima solatnya selama empat puluh malam." (HR.Muslim).
Di zaman moden ini, tukang ramal termasuk Tuk Sami Siam pun dipergunakan oleh orang tertentu, mengiklankan konon si fulan dan si fulan telah memenangi hadiah pertama angka ramalan tepat. Difotostat tiket kemenangan itu (sedangkan ia boleh dipalsukan dengan cara tampalan, kata yang bijak tentang ini, mereka boleh baca codenya pada tiket asli atau tidak).

Mengenai kisah makhluk ghaib tadi, ia adalah bawaan dari orang tua. Menuturkan kisah kepada anak-anak dan cucunya dengan tujuan tertentu.Kisah itu kemudian diceritakan kepada orang lain pula, dan lama kelamaan ia sudah menjadi budaya yang merakyat. Seluruh perkampungan mengetahui kisah yang pernah dituturkan. Pencerita yang asal tidak diketahui. Pencipta asal yang pemunya hakcipta membuat kisah untuk memberi ibarat kepada orang yang mendengarnya. Seperti juga kisah-kisah perumpamaan di dalam al-Quran tentang umat-umat masa silam.

BUKAN GHAIB SEBENARNYA
Kisah makhluk ghaib yang diceritakan orang bukanlah suatu gambaran menunjukkan pencerita itu mengetahui alam ghaib. Tidak ada sesiapa tahu alam ghaib, kerana manusia biasa tidak boleh memasuki pintu alam ghaib. Justeru itu kebanyakan cerita lama, baik berupa mitos, legenda, asal-usul, dongeng rakyat dan sebegainya tidak bertolak dari premis sumber rujukan. Mereka tidak merujuk kepada al-Quran, hadis sahih dan hasan, serta tidak mengaitkan dengan fitrah kejadian alam.

Apabila dikatakan makhluk ghaib, sesungguhnya manusia pun tidak pernah menemui sosok makhluk ghaib itu. Istilah ghaib bukan suatu gambaran bahawa pencerita telah mengetahui hal ghaib. Ia hanya bersifat persangkaan, cerita, rekaan, fiksyen dan ilusi sahaja. Gambaran tentang penampakan makhluk halus bukan sesuatu yang objektif. Bergantung kepada siapa penampakan itu diperlihatkan. Bentuk, keadaan atau ciri-ciri makhluk itu tidaklah sama penampilannya. Lain orang, lain pula kisahnya. Jadi, yang disebut sebagai perkara ghaib itu bersifat nisbi. Penampakan tidak akan mengunjungi atau dialami oleh orang yang lidah basah dengan zikirullah. Dan hanya orang yang lalai, atau cenderung kepada hal-hal demikian yang diberikan penampakan dan hudhuri.

Ingatlah, "Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu) tiada sesiapa di muka bumi ini atau di langit yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah SWT." (an-Naml: 65).

Berdasarkan ayat tersebut, apabila seseorang menceritakan tentang hal keghaiban, ia bukanlah perkara fakta. Nama-nama jin atau penampakan yang orang sebut itu tidak lebih sebagai cerita rakyat dalam kategori mistik hantu misteri. Nama-nama ini sudah masyhur di kalangan masyarakat. Ia cerita rakyat dalam kategori mistik hantu atau mistik penampakan. Lain tempat, lain pula nama hantu atau penampakannya. Lain orang, lain pula cerita kepercayaan mereka. Ini kita perlu fahami. Kita dapati nama-nama makhluk misteri yang terkenal di sesuatu tempat belum tentu dikenali di tempat lain. Atau sifat makhluk yang sama, tetapi mempunyai nama yang berbeda.

Jadi apabila menyentuh tentang nama-nama hantu atau jin seperti yang akan saya paparkan nanti, bukan bererti saya mengetahui ilmu ghaib. Saya hanya memaparkan setelah menyari berbagai kepercayaan masyarakat yang sudah mendominasi pemikiran sejak zaman silam. Itupun tidak semua dapat dijangkau. Semua ini kerana kesan daripada pengaruh agama kuno yang pernah menguasai seluruh bumi Nusantara sebelum kedatangan Islam. Jadi masalah ini perlu juga dilihat dari aspek sosiobudaya, psikososial dan sosiologi.

PENDUSTA
Pada masa silam di zaman Nabi SAW sudah ada kumpulan manusia yang menjadi tukang dusta, mereka itulah yang kemudian digelarkuhhan atau kahin (dukun), mereka juga mahir dalam meramal lalu dipanggil tukang ramal (arraf); di zaman moden ini nama itu sudah bertukar menjadi paranormal, orang pintar (orang arif) ahli hikmah dan sebagainya untuk melembutkan pandangan negative masyarakat terhadap mereka. Label sahaja yang ditukar, tetapi pengamalan masih sama tanpa improvisasi, atau kata yang popular sekarang transformasi!

Pada masa Nabi SAW dulu, sudah ada orang yang mengaku boleh berkomunikasi dengan jin bagi mengetahui hal-hal yang misteri dan mistik.Orang yang berdusta ini layak diperangi kerana mereka melakukan sesuatu tidak berlandaskan ilmu yang benar, tidak mengikut petunjuk atau dalil syarak. Dengan sebab itu baginda diperintah oleh Allah SWT memberitahu kepada orang-orang yang terlibat dengan perkara ini,

"Katakanlah! Tidak ada yang boleh mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi melainkan Allah semesta." (an-Naml: 65).

Yang mengetahui perkara ghaib hanya Allah semata. Justeru ghaib apa yang orang bicarakan di mana-mana sekarang terutama oleh kalangan bomoh dan dukun?Apabila seseorang yang mengaku orang pintar atau dukun, kemudian menceritakan perkara-perkara yang tidak jelas berupa keghaiban, ia adalah pendustaan, hanya sekadar cerita dongeng dari leluhur; kalau jurukunci sesuatu tempat, mereka dapat cerita daripada jurukunci sebelumnya. Rantaian cerita itu berterusan sejak zaman silam hingga sekarang. Jika ditokoh-tambah pun orang tidak sedar. Seperti cerita rakyat. Adalah hak rakyat untuk bercerita. Tidak ada panduan mengatakan cerita itu begini dan begitu.

Contoh kisah Si Tenggang, Si Lancang atau Malin Kundang. Kisah ini adalah mengenai anak yang derhaka kepada ibunya setelah kaya raya. Kaya raya pada zaman dulu ukurannya berbeza dengan kaya raya sekarang. Tetapi kisah ini masih relevan dengan citra masyarakat moden. Banyak kejadian derhaka ini. Tetapi masyarakat sudah dibius dengan derhaka kepada raja dan Negara sahaja. Perlu pembetulan ya syeikh!
Bomoh moden atau paranormal hari ini ada yang menggunakanilmu puter giling, konon untuk memanggil pulang orang yangminggat atau lari dari rumah. Tetapi bagaimana kalau kanak-kanak hilang kerana dicolek atau dilarikan seseorang. Mampukahilmu puter giling menyelesaikannya? Sejauh ini kehilangan kanak-kanak di Malaysia tidak ada kaedah yang jitu untuk mengesannya. Justeru pihak polis bukanlah tempat untuk menyelesaikan masalah pencarian, juga bukan pada paranormal. Ada orang menyindir, pihak ini hanya dapat mengesan "pengganas" dan makhluk yang bahaya mengikut tafsiran tertentu.
Mengikut kajian Islami, bomoh atau dukun mengetahui hal ghaib hanya setelah diberitahu oleh jin-jin. Perkara akan datang mereka tidak mengetahui sekiranya tidak diberitahu oleh jin yang mencuri dengar ucapan para malaikat. Ucapan itu kemudian ditokok-tambah untuk menaikkan imej tugasannya selaku tukang ramal.

Apabila dikatakan sebagai bomoh atau dukun, masyarakat tidak dapat bezakan secara jelas latar belakang mereka kerana penampilan yang berwatak ustaz, orang pesantren, orang padepokan, ahli hikmah, perubatan tradisional, dan sebagainya, orang tidak kenal. Tidak hairanlah, di samping menjadi pengamal perubatan Islami, mereka juga menyodorkan batu hikmat, cincin yang berguna, kayu-kayu hikmah atau teras, tasbih penyembuhan, atau memberikan berbagai ajian yang perlu dipuasakan, dipati-genikan, ada pula mutih, negepel, ngasrep, wungon, tapa jejeg,lelono, kungkum dalam air dan macam-macam ritual campur mantera beragam (campur bahasa).

Memang dari dulu lagi sudah ada peringatan keras. "Barangsiapa yang menemui bomoh lalu ia mempercayai apa yang bomoh itu kata, maka kafirlah ia terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW." (HR.al-Bazzar, sanadnya kuat. Kata Albani ia sahih). Berapa ramai orang yang tergiur dengan ucapan golongan ini, mempercayai kata-kata mereka, seterusnya mendapatkan khidmatnya. Begitu proses jebakan angkara syaitan ini terlalu indah. Sesuatu yang cela kalau diberi label baru dengan nama yang indah akan mempesonakan orang lain.

Para dukun sebenarnya bergelumang dengan dunia sihir. Ia adalah gabungan seseorang dengan syaitan. Syaitan bekerja untuk tukang sihir asalkan kehendak syaitan dipenuhi. Dukun hanya perantara, diberi upah untuk mengenakan seseorang secara sihir. Kerja mengenakan orang ini akan membawa fitnah yang bahaya kepada msyarakat. Mereka adalah perantara, melakukan sihir hanya kerana ada imbalan, meskipun menyedari bahawa perbuatan itu akan menuai dosa.

Termasuk dalam bab kesihiran ialah minyak pengasih untuk memikat, bedak pengasih, tangkal pengasih, azimat pengasih, aura pengasih, menelan kapsul pengasih, dan berbagai lagi kaedah pengasih moden, selain pengasih duit berjuta. "Sesungguhnya jampi, tangkal dan pengasih adalah syirik." (HR.Ahmad dan Abu Dawud).
Produk yang dianggap tangkal, pada masa sekarang sudah berubah dalam bentuk cincin, rantai, gelang tangan, tasbih kayu kokka, minyak zafaran juga dipercayai member kebaikan yang luar biasa. Perlu dicatat minyak zafaran dan apel jin biasa digunakan oleh dukun "tarik duit" kerana aroma mistiknya boleh mengundang makhluk. Entahlah!

Dosa syirik dari perbuatan sihir ini tidak jelas, sebab itulah masyarakat pada umumnya lebih kecoh melihat orang berkhalwat, tetapi senyap jika ada bomoh ramalan nombor ekor dikunjungi ramai orang. Masyarakat sibuk ada orang berzina, tetapi lupa kepada dosa syirik. Syirik tidak diampunkan Allah, sedangkan dosa selainnya diampunkan Allah, "...bagi barang siapa yang dikehendaki-Nya..."
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain daripada syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.

Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (an-Nisa:48).

Berbaur dengan kepercayaan masyarakat terhadap makhluk yang digelar hantu tadi, mulalah ia melarat-larat hingga mempercayai kelebihan sesuatu. Ini telah merasuk jiwa Melayu sejak mutakhir ini. Kemistikan semakin meraja di hati. Mungkin orang tertanya-tanya, benarkah? Buktinya, orang moden masih terkicuh untuk mencari benda-benda mistik, geliga lipan, geliga ular, geliga kala jengking, geliga lelabah, mustika kepompong, manakala keris pula dengan berbagai nama gelaran yang mistik, ada keris Majapahit di Malaysia, keris Sriwijaya, keris tarik duit, keris picit (siapa Mpu yang membikinnya?), keris besi kuning, dan berbagai lagi.

Kemudian dalam bab kayu, ada kayu teras kilo, teras gemunggal, kemuning hitam, kayu tas, kayu bertam, kayu gaharu asli, kemenyan Puteri Gunung Ledang, Cik Siti Wan Kembang atau Puteri Saadong, kalau di Jawa mengaitkan kepada Ratu Kidulnya. Paparan ini belum menyeluruh sebenarnya. Banyak perkara yang tidak tergapai hendak dibeberkan semuanya.

MAKHLUK HALUS


Kuntilanak
Kata orang pelan-pelan, alon-alon asal kelakon! Paparan ini merujuk kepada laman web lainnya dengan penambahan bahan. Kita mulakan kisah kepercayaan kepada makhluk halus ini.

Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, kuala sungai, tasik, hutan simpan, jambatan dan gunung masih percaya akan adanya mahkluk halus yang tinggal di hutan-hutan, mata air, batu besar, pohon besar, kawah, dan puncak gunung. Sama juga ada orang percaya bahawa Puteri Gunung Ledang itu masih ada di gunung itu, sudah beranak pinak, dan keturunan mereka tetap menggunakan gelaran Puteri Gunung Ledang (PGL).

Di tempat kita, tidak ada gunung mistik yang hebat-hebat kerana tidak ada pengaruh "wedhus gembel" seperti di Jawa, tidak ada pelepasan amarah gunung dengan memuntahkan lahar atau lumpur panas. Namun, orang kita masih suka pergi panjat Gunung Jerai kerana urusan keilmuan mistik. Ada yang panjat Gunung Datuk, panjat Gunung Senyum, Gunung Ayam, Gunung Korbu, anehnya tidak ada pula kemistikan besar di Gunung Kinabalu dan Gunung Tahan.

Apa pun, gua-gua pula yang menjadi tumpuan orang, termasuk Gua Tempurung, Gua Langsuir, Gua Ikan, Gua Yunus dan bermacam gua lagi. Seperti juga perigi tujuh di Langkawi dan di Kuala Selangor, ia dikaitkan dengan perigi milik puteri kayangan. Di Jawa pula kisahnya lain, penduduk sekitar Gunung Merapi yakin bahawa puncak Merapi itu adalah istana mahluk halus seperti orang Melaka percaya ada istana PGL di Gunung Ledang.

PASAR HANTU
"Pasar bubrah" adalah pasarnya bangsa mahkluk halus, keadaannya sama seperti pasar malam kita. Bahkan sesiapa yang hendak cari duit dari alam mistik misteri, boleh jual satey gagak di kawasan perkuburan atau tempat yang disyaki ada penghuninya. Sudah ada orang mencuba jual satey gagak, secucuk satey gagak berharga RM100 atau RM50. Kenapa mahal hingga mengalahkan satey Wak Samuri Kajang? Fikirlah, bukan senang hendak tangkap gagak, daging gagak buat satey. Bukan senang hendak sembelih dan memasaknya, nanti apa kata jiran-jiran? Lagipun namanya "tarik duit" kalau jual satey secucuk RM1.00 apa yang mereka dapat. Ini projek mi segera, tengah malam jual, pagi sebelum subuh balik dah bawa seguni duit. Begitulah kisah dongeng persugihan karut yang meskipun karut, masih ada orang ingin mencuba untuk tunjuk keberanian berdepan dengan syaitan yang gentayangan. Jangan ada orang buat filem SATEY GAGAK sudahlah.

GERBANG MISTIK
Berbalik ke Jawa, ada nama tempat dipanggil Batu Gubug di Gunung Merbabu, konon ia adalah pintu gerbangnya bagi sesiapa yang hendak menuju ke sebuah kerajaan mistik. Tentang pintu gerbang ini, tidak ada siapa nampak pun, ia hanya kepercayaan seseorang terutama jurukunci di sesuatu lokasi. Sama juga dengan pintu gerbang ke istana Ratu Kidul, tidak ada sesiapa melihatnya, kecuali sesiapa yang sudah ditransformasikan (macam projek kerajaan Malaysia pulak!) sehingga boleh meraga sukma ke kerajaan ghaib di Laut Selatan. Tidak pula kita dengar di Gunung Ledang itu ada gerbangnya. Gerbang ini hanya simbolik sahaja, tidak mesti ada pintu gerbang. Nanti jadi seperti kisah Bandung Bondowoso mengadu kekuatan pikul pintu gerbang hanya untuk memikat puteri cantik. Sayembara gila ini aneh-aneh, tetapi sudah merakyat untuk dikaitkan dengan candi-candi yang ada. Nanti ada legenda, asal-usul menara kembar KLCC, konon pada zaman dahulu ada sayembara untuk merebut kekuasaan politik. Menara itu harus disiapkan dalam tempoh tertentu. Atau legenda memeindahkan KLCC ke Kampung Bharu. Misal sahaja, jangan anggap benar atau mengarut dan mencarik adat.

Tempat angker

Rupa-rupanya sayembara ini pun menarik juga. Di Gunung Ledang, tidak ada sayembara, tetapi diuji dengan dunia logika oleh Nenek Kebayan. Kalau kamu mahu pinang puteri yang cantik di gunung ini, kamu perlu memenuhi syaratnya. Dengan lagak bodoh sombong, wakil sultan mengatakan sanggup. Ini tak masuk dek akal. Itulah yang dikatakan logik ke tidak? Orang Yunani terkenal dengan sejarah logiknya, mereka ada kemahiran di bidang analisis, organisasi pengetahuan dan strategi hujahan. Mereka konon minat juga dalam soal sintaksis dan semantic bahasa. Siapa yang tidak kenal dengan nama Socrates, Plato dan Aristotle.

Alangkan hendak buat jambatan batu pun tak mampu, ini nak buat jambatan emas dan perak. Ketika ekonomi gawat, ramailah orang bawa guni, pahat dan tukul untuk menarah jambatan itu. Semua orang pakat pergi Melaka atau Johor untuk mengupas kulit perak dan emas di tiang jambatan mewah di seluruh dunia yang terdapat di Melaka, negeri bersejarah.

Puaslah pihak kerajaan negeri mengupah pengawal keselamatan di setiap tiang emas atau tiang perak yang ada. Ia menjadi barang pelancongan. Datang ke Melaka sama seperti melawat Malaysia. Jangan lupa saksikan jambatan emas dan jambatan perak yang paling hebat di dunia. Inilah keajaiban dunia yang masuk dalam buku rekod.

Tidak terfikir pula kenapa kerajaan kita tidak mahu teruskan projek mewah PGL ini. Kalaulah ada jambatan itu, nescaya banyaklah peluang kerja kepada rakyat. Menjaga setiap tiang emas dan perak pun satu kerja. Habis juta atau billion untuk menjaga khazanah PGL itu. Darah anak raja boleh sediakan bila-bila masa, membunuh orang senang sahaja, air pinang, hati kuman tu susah sedikit, puaslah Pusat Penyelidikan Perubatan di Jalan Pahang membuat kuman tiruan untuk dapatkan hatinya dibawa ke Melaka. Nyamuk pula? Bagaimana nak sisihkan organ nyamuk tu. Hati nyamuk ini umpama orang yang berhati nyamuklah. Begitu juga kuman simbolik kepada orang yang hatinya berkuman. Itulah cerita masa silam. Kalau diteruskan juga, tentulah ada lagi legasi indah yang menyebabkan Negara kita harum di Antartika dan di Artik. Itulah legenda yang menggambarkan betapa cerdiknya jin-jin memperdaya manusia. Kisah sayembara oleh puteri cantik di Jawa pun ada kaitan dengan perdaya jin ke atas makhluk jin. Jin sesama jin.Zaman dulu mana ada pusat kajian ini semua. Jadi, siapa yang cerdik? Nenek kebayan atau Sultan Melaka?
Kita jengah kisah di puncak Gunung Gede pula, konon terdapat tanah lapang yang luas di atasnya, pendaki yang berkhemah di hujung minggu di sana sering terdengar derap kaki kuda misteri atau melihat istana misteri. Ia hanya berupa penampakan sahaja. Kisah derap kaki kuda dan istana ini adalah gambaran di Jawa. Gambaran seperti ini tidak wujud di Malaysia, kerana kita tidak ada kereta kuda atau kencana (Kencaha Dewi adalah, pelakon komedi itu).

Gunung pintu gerbang Marakayangan
Di Ranu Kumbolo dekat Gunung Semeru pula ceritanya lain, para pendaki yang berkhemah sering melihat hantu wanita muncul dari tengah tasik. Peristiwa-peritiwa ghaib sering dialami para pendaki hampir di seluruh gunung-gunung yang terkenal dengan keangkerannya. Para pendaki sering diingatkan oleh masyarakat setempat, petugas, mahupun peraturan yang jelas-jelas berisi pantang larang yang berkaitan dengan makhluk halus dipercayai penghuni gunung. Perempuan cantik ini juga dikatakan pernah muncul sesekali di Gunung Ledang, Gunung Jerai dan Nenek Mukut, Tioman. Tunjuk muka sahaja, bukan nak menggoda sesiapa. Begitupun ada jantan yang tergoda dengan kecantikan jin-jin itu. Tenggelam di lautan asmaradana. Berangan-angan kahwin dengan Sang Puteri.

"Pintu gerbang" sentiasa ada di mana-mana termasuk di puncak Merbabu. Untuk mendaki Gunung Agung di Bali pendaki dilarang membawa daging lembu. Masak kari ke atau rendang, semuanya tak boleh. Pantang kata orang. Beberapa peraturan mistik di gunung yang umum berlaku misalnya pendaki wajib minta izin ketika melalui tempat-tempat tertentu, atau ketika mahu beristirahat, mahu kencing. Pengaruh pantang larang inilah yang menyebabkan orang terlanjur berkata: "Tuk cucu nak tumpang kencing! Tuk cucu nak lalu!" Kesannya berpanjangan. Pergi ke mana-mana tempat yang asing, akan menyelinap keseraman internal. Ada pula yang dilarang memakai baju warna merah atau hijau (seperti di Laut Kidul), dilarang mendaki bagi wanita haid. Larangan mendaki Gunung Sundoro pada hari jawa Wage dan Selasa Kliwon pun dipatuhi begitu juga larangan mendaki gunung Agung pada hari kebesaran agama (Islam).

Upacara "labuhan" Gunung Merapi misalnya terpulanglah nak percaya atau tidak, seseorang pendaki yang sopan perlu menjaga tingkah laku. Tidak boleh sombong, cakap besar dan sebagainya. Kata orang, tidak ada salahnya kita menghormati kepercayaan masyarakat setempat, bagi menghindari perkara yang tidak diingini. Akibat buruk yang terjadi biasanya, pendaki akan sesat, kehilangan arah sehingga akan berpusing-pusing di situ juga tak jumpa jalan keluar,atau akan kesurupan, akan berjumpa dengan hal-hal yang aneh, malah sehingga berlaku kemalangan.

Sebenarnya rasa gerun terhadap sesuatu lokasi, baik hutan, air terjun, tasik dan sebagainya setidak-tidaknya telah menyelamatkan alam sekitar. Jika tidak, anak-anak muda akan menggunakan lokasi sunyi itu sebagai tempat merendek, melakukan maksiat. Dalam bab ini ada kisah mistik lain lagi, konon makhluk bernama peri, atau hantu yang menyamar perempuan cantik itu, adalah lahir daripada perbuatan zina pasangan muda di tempat-tempat sunyi begitu. Konon, mengikut kepercayaan perdukunan kuno, air yang tertumpah di tempat maksiat itu akan dikutip oleh puteri-puteri itu, atau makhluk jin ini menumpang sekali melakukan zina untuk mendapatkan sperma dari pezina. Betul atau tidak wallahu a'lam. Ini hanya kepercayaan. Jangan anggap ini sebagai dua campur dua jadi empat. Ini kisah dua campur dua jadi lima!

Akan tetapi siapa yang membaca HIKAYAT SIAK (1992), ada cerita pelik, di mana Encik Apung (perempuan) telan menelan manikam(air mani) Sultan Abdul Jalil Syah, hasilnya dia hamil dan melahirkan anak bernama Tuan Bujang yang dibesarkan di Pagaruyung, Sumatera. Kisah ini mungkin suatu penghindaran penulis buku ini supaya tidak mengisahkan perbuatan mesum mengadakan "oral seks" di antara Sultan dengan perempuan dari Sumatera. Muhammad Yusuf Hashim yang menyelenggarakan buku hikyat ini tidak pula menerangkan kekarutan itu.

Berbalik kepada cerita gunung tadi, rasa takut telah melindungi beberapa hutan dari gangguan manusia, di antaranya hutan-hutan di Gunung Halimun yang angker, Gunung Slamet yang wingit, Gunung Penanggungan yang suci, dan Gunung Batukuha, dibandingkan hutan lainnya yang tidak dianggap angker. Hutan di Malaysia tidak pula dianggap angker atau menyeramkan. Hutan di tepi jalan Kuala Lipis ke Gua Musang, istimewanya dekat Bukit Tujuh adalah tempat tinggal Nenek Kebayan. So, sesiapa yang memandu seorang pada waktu tengah malam, hati-hatilah. Kalau ada nenek kebayan berdiri di tepi jalan sebelah kiri, stoplah, beri nenek tu tumpang. Hantar ke mana dia nak pergi. Mana tahu, sebab sahabat saya pernah dapat harta karun sebesar busut pemberian dari nenek ini. Busut itu dibelah-belah, ada gelang emas, ada batu permata, dan macam-macam lagi. Saya pun sempat tengok emas di dalam busut anai-anai itu. Pelik tapi benar. Tidak tahulah sekarang (2011 Mei), nenek masih ada di situ lagi atau sudah pindah. Kalau dah pindah, jangan harap nak jumpa nenek tu. Bagi yang kaki harta karun, memang mengharap nak jumpa nenek. Ini kisah benar dan saya pernah menulis kisah ini siap dengan foto busut dan emasnya sekali (Mingguan Misteri, Media Terkini dua tabloid kemisterian terbitan Malaysia).

Di Tasik Kenyir, Tasik Dayang Bunting, Tasik Bera, Tasik Cini, Tasik Merah, Tasik biru Kundang, Tasik Paya Bungor (teringat Aripin Said Pahang dan Aminuddin Mansor) pun ada penampakan tertentu. Ada orang yang pernah bertemu dengan penampakan itu. Di tengah danau Ranu Kumbolo konon, terutama pada waktu tengah malam bulan purnama, sering muncul penampakan Dewi Penunggu danau, yang berupa gumpalan kabut tebal yang berputar-putar dan berubah menjadi seorang wanita. Pelukisan ini menyebabkan di dalam filem atau drama misteri diperlihatkan gumpalan asap, kabus dan kemudian seberkas cahaya untuk menimbulkan kesan lalu muncullah lembaga berpakaian serba putih. Gaya perfileman ini sudah klise dan masih digunapakai oleh sang sutradara. Nanti Ahmad Idham atau Mohideen pun nak buat teknik begini.

MENGENAL MAKHLUK HALUS
Mahkluk halus menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ada di mana-mana gunung apa lagi kalau dianggap angker. Ada berbagai penampakan di sesuatu tempat, yang popular adalah penampakan roh leluhur atau nenek moyang. Ia adalah roh semua orang yang sudah meninggal dunia. Sekelompok orang percaya bahawa sebaik manusia meninggal dunia, jiwanya akan melayang-layang di atas rumahnya selama empat puluh hari. Agaknya, ini yang menyebabkan mereka buat tahlilan hingga beberapa hari. Sudahlah menerima musibah, kena buat kenduri lagi, mana nak cekau duit? Orang kaya raya taka pa, bagaimana yang miskin. Kalau tidak buat kenduri nanti dikata tidak ikut adat, bahkan yang tak faham mereka fikir tidak islami. Nah, berbalik kepada roh tadi, setelah itu roh atau jiwanya akan mendiami sesuatu tempat. Bagaimanapun orang percaya bahawa roh leluhur itu bersifat baik dan akan menjaga anak cucunya.

Penampakan mahkluk halus
Satu lagi yang mistik dan mistis ialah apa yang dinamakan sebagai "dhanhyang" iaitu mahluk halus yang tertinggi dan biasanya menghuni kawasan gunung, sumber mata air, sungai, kampung, simpang tiga atau bukit. Mahluk halus ini bersifat baik dan suka menolong manusia. Dhanhyang seringkali dianggap sebagai "roh pelindung." Setahu saya, ada orang percaya bahawa leluhur ini biasanya adalah orang yang telah membuka kampong pada masa silam. Dia sebagai peneroka asal akan "memantau" secara ghaib, hanya orang tertentu yang mempercayai kehadiran dan kewujudan "dhanhyang" ini. Ia dianggap sebagai penaung, pemayung penduduk setempat. Nenek moyang akan menjaga cucu dan cicitnya.

Ada nama hantu lain iaitu demit. Ia adalah roh sakti yang tinggal di tempat-tempat angker yang biasa disebut punden, seperti bekas candi kecil, tokong atau kuil lama, pohon beringin, pokok ara, pokok kekabu, makam tua (saya pernah berada di makam tua ini pada waktu sebelum maghrib untuk mengambil panorama seram di situ, perkuburan Kristian yang ada kaitan dengan Francis Light) mata air yang tersembunyi, batu besar, dan sebagainya.

Demit ini konon boleh menolong orang susah. Bagi yang kaki tarik duit atau nombor empat digit, demit diseur dan kemudian diminta sesuatu kepadanya. Bagaimana prosesnya, bayangkan sendirilah. Skripnya tak tertuliskan. Orang yang mengemis bantuan demit biasanya meminta kekayaan, kesihatan, kesembuhan, keturunan, keselamatan dan pengasihan. Apa ni? Mengarut betul, khurafat dan syirik. Begitulah kepercayaan orang di berbagai tempat sebagai upaya kita mengenal system kepercayaan yang pelbagai. Hendak memerangi mereka ini perlu berhati-hati. Nanti mereka anggap kita kuwalat. Hanya kerana makhluk yang tak tentu rupa itu ada orang mengadakan kenduri, makan nasi tumpeng. Ingat, nasi tumpeng ini ada kaitan dengan sajian untuk makhluk yang itu. Nak makan nasi tumpeng, makanlah, jangan fikir sajian itu dan ini.

Menyebut tentang sajian ini, saya hendak sentuh sedikit. Di Perak pada zaman dahulu mereka selalu mengadakan upacara korban haiwan, kepala haiwan dinaikkan ke balai gambang, ada alat bunyi-bunyian dan gendang dibunyikan. Ada ritual tertentu menyeru jin sungai, jin hutan, jin udara, dan berbagai lagi. Semua ini dianggap mambang semuanya. Dari hulu Sungai Perak hingga ke kuala sungai, balai gambang itu dikayuh. Di muara sungai, kepala haiwan dilepaskan untuk member sajian kepada segala macam mambang. Macam kisah P.Ramlee. "Hey! Mambang...merah, mambang putih, mambang hijau..."

Di Perak pada zaman silam (zaman Sir Frank Swettenham[1850-1946] orang putih ini telah menceritakan bagaimana adat berhantu dilakukan untuk mengubat raja. Adat berhantu ini katanya adalah perbuatan menyeru syaitan, atau melakukan sesuatu yang boleh dikatakan serupa dengan ritual yang dilakukan oleh ahli sihir di Eropah sana. Orang putih ini pun bijak mengulas, dia kata, adat berhantu ini adalah saki-baki dari zaman gelap sebelum Islam dan alim ulama membencinya, akan tetapi mereka kena berhati-hati hendak komen sebabnya "...sebilangan kalangan atasan pun mengamalkan ilmu hitam." ( dalam Perihal Orang Melayu/Malay Sketches (2007:121). Pawang diraja masa itu seorang wanita bernama Raja Ngah, seorang kerabat diraja. Ketika menyetu hantu, dia menggunakan bahasanya yang Swettenhem tak faham. Tetapi orang putih itu memahami bahawa Raja Ngah telah menyeru supaya hantu itu turun dari gunung, naik dari laut, keluar dari dalam tanah, turun dari udara semata-mata untuk meringankan kesakitan raja. Pawang ini pun terpaksa menurun sehingga dia rebah terkapar, sementara pengiring yang ada menyanyikan lagu-lagu mengikut adatnya. Mungkin macam teater Ulik Mayang kelakuannya lebih kurang.

Kata orang putih itu, setiap negeri dipercayai ada semangat atau jinnya. Setiap daerah pun ada. Kiralah sendiri di Perak ada berapa daerah. Sesiapa yang semak indeks dalam buku The History of Perak, ada senarai nama jin yang cukup ramai (dulu saya pinjam buku dari Raja Mukhtaruddin Raja Muhammad Dain, bekas pensyarah Universiti Malaya). Di Perak kata orang putih ini, ada empat jin utama, iaitu JIN KERAJAAN yang dikenali sebagai Junjung Dunia Udara, Maya Udara, Mahkota Diraja Jin dan Sutan Ali. Ke empat jin ini dikenali sebagai Jin Arwah. Konon jin ini menjadi pengawal kepada sultan dan Negeri Perak. Di Perak pada masa silam banyak jin yang disebut orang. Siapa perkenalkan jin ini? Tidak lain, pawing diraja tadi. Ketika dia menyeru, dari balai gambang pun kedengaran suara seruannya. Maka terkenallah nama hantu Sungkai (agaknya ada kaitan dengan Sungkai,Perak?), ada hantu Melayu (mungkin berkeris sepanjang masa) dan hantu belian atau hantu harimau(Siluman Harimau). Ada lagi nama hantu pelik, iaitu Kemala Ajaib dan israng yang tugasnya menjaga Raja Ngah, pawing diraja tadi. Dalam diri sudah ada qarin, ditambah dua ekor lagi pengawal peribadi. Hebat tu!
Terlanjur sembang fasal hantu, saya nak kutip sedikit cerita di Negeri Kedah pada zaman Barisan Nasional memerintah. Ada projek di bawah Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) berkaitan dengan ikan dan laut. Sekumpulan kaki tangan PKNK dan pakar runding dari Jepun menghadapi masalah untuk meneruskan projek gara-gara gangguan Jembalang Laut. Ketika kaki tangan dan pakar dari Jepun itu buat kajian di lapangan, mereka diganggu oleh beberpa ekor lembaga besar, muncul dari permukaan Laut Selat Melaka, bot yang mereka naiki hampir nak karam, ikan yang dijaring pun tak timbul langsung, dek gangguan Jembalang Laut ini.

Nah, apa sudah jadi? Pengurus Projek terpaksa memanggil Bomoh Puaka. Bomoh tu bukan puaka, tetapi dia pakar dalam bahagian kepuakaan. PhD dalam bahagian kepuakaan jenis kejembalangan dari sebuah perguruan mistik masa dulu. Bomoh Puaka tu kata, jembalang yang pegawai PKNK lihat tu memang wujud, ada empat ekor, besar-besar, mak oi! Maka satu perjanjian pun dibuat antara pihak Pengurus Projek dengan Jembalang. Bagaimana rupa perjanjian itu, entahlah. Mungkin ditulis bahawa pihak pertama adalah JEMBALANG LAUT EMPAT EKOR dan pihak kedua Pengurus Projek tadi. Bahwa perjanjian ini dibuat di ... pada sekian tarikh...menyebut perkara pertama, pihak kedua berjanji akan mempersetujui untuk menyembelih seekor lembu setiap tahun, dengan syarat pihak pertama memenuhi janjinya tidak mengganggu projek tersebut dijalankan selama mana syarat yang ditetapkan itu dipenuhi, iaitu setiap tahun seekor lembu hendaklah dijamukan kepada pihak pertama. Begitulah agaknya bunyi perjanjian manusia dengan syaitan ini. Ustaz, apa hukumnya ustaz orang buat perjanjian dengan syaitan? [bacaPrinsip dan Amalan Dalam Perubatan Melayu (2005: 152)].

Baiklah, sekarang saya nak sentuh toyol pula. Ia adalah mahkluk halus yang menyerupai kanak-kanak, bogel, kepala botak, mata terbelalak. Kerjanya curi duit secara berhemah. Kanak-kanak bernama Yol ini kalau ada duit merah sepuluh keeping, dia ambil empat keeping atau tiga keeping sahaja. Dia ada timbang rasa keperitoyolan. Anak kecil yang telanjang bulat dan botak kepalanya ini bertugas untuk tuannya dengan jujur. Dia tak reti hendak songlap duit. Padahal kalau dia ambil empat puluh, dia boleh bagi kepada tuannya dua puluh ringgit sahaja, dua puluh dia simpanlah di tempat lain. Toyol ini lebih baik daripada manusia Melayu yang tidak amanah, selalu pecah amanah, rasuah, buat pakatan kenakan orang dan macam-macam hal. So, sudah tiba masanya kaita belajar falsafah hidup Si Toyol yang amanah ini, asalkan cukup diberi makan dan minum oleh tuannya termasuk isteri tuannya, berupa susu dan darah manusia. Nama pun syaitan kan? Syaitan gondol.

Dedemit / genderuwo
Dalam buku tadi (2005: 153) ada menyebut kisah toyol. Buku terbitan Penerbit Universiti Malaya ini menyebut, toyol adalah sejenis semangat yang sering mengganggu manusia. Ia tidak menyebabkan penyakit, tetapi orang susah hati kerana duit banyak yang hilang secara diam-diam. Untuk memerangkap toyol, ada banyak versi sebenarnya. Salah satunya gunakan kacang hijau, taburkan kacang hijau di atas talam, dan letakkan di tempat laluan toyol. Pada pukul 2.00 atau 3.00 pagi toyol akan dating, walau tak kelihatan, akan kedengaran kacang hijau itu berbunyi digerakkan oleh tangan toyol. Suruh toyol di atas talam itu ambil ketam, sediakan ketam nipah, buka penyepitnya, suruh dia ambil ketam tu, jangan ambil duit. Tentu toyol akan cabut. Dia lagi takut tengok ketam nipah dengan sepit yang besar itu. Ini semua kisah penyendal cerita mistik. Kata Ustad Safwan Fathi, ada orang pergi Makkah bawa toyol dengan cara kutip cucuk satey Arab. Tak kan nak pergi haji pun fikir fasal toyol? Kalau dah orang Nusantara, pergi haji pun ingatkan benda mistik. Betul tak? Di Jawa pula ada pokok yang didiami oleh toyol. Jumpa penjaga pokok itu seorang perempuan berumur, Mbok Minah ke siapa? Boleh bincang hendak toyol kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Bukankah aneh bunyinya. Tetapi inilah kisah toyol yang dilaporkan dalam media tempatan di sana. Ada pula yang kata, untuk mencari toyol lakukan dengan bersemedi di tempat-tempat angker. Ini adalah amalan Kejawen. Orang Melayu di luar Jawa tidak reti ritual ini semua. Memelihara toyol tidak susah, cukup dengan menyediakan tempat tidur dan memberi makanan dan minuman. Kalau kenyang, dia pun ghairah curi duit orang. So, "Selamat mencuri kepada Si Toyol."
Lelembut (perkataan ini adik saya pernah tanya, apa maksudnya?) Lelembut ini adalah makhluk halus yang sering mengganggu, merosak, membuat sakit dan konon boleh membawa maut. Lelembut merasuk orang sehingga jadi sakit, gila, bahkan meninggal, melalui badan seseorang inilah lelembut akan menyampaikan keinginannya. Jelas ini salah satu cara tipu daya syaitan. Akhirnya manusia ikut cakap lelembut, tunaikan permintaanya, banyak lemaklah si lelembut ini. Kerasukan lelembut kata orang boleh dibezakan, ada dengan cara kesurupan, kampir-kampiran, kampel-kampelan, kesyaitanan, gangguan jin dan kemongmong. Nama-nama pelik ini ada kaitan dengan makhluk halus.

Memedi atau medi satu lagi nama hantu yang jarang kita sebut, tetapi orang Jawa suka menyebutnya untuk menakut-nakutkan anak mereka. Konon medi sering kali menampakkan wujudnya dan suka menakut-nakutkan budak. Ada banyak mahkluk halus yang termasuk dalam jenis memedi, yaitu banaspati, jin, wewe, genderuwo, peri, jerangkung, wedon, buto, tetekan dan gundul peringis (dahlah botak tersengih pula). Jerangkung wujud dalam bentuk rangka tulang manusia. Wedon berupa mayat berbalut kain kafan. Banaspati makhluk halus yang berjalan dengan kedua tangannya, sambil mulutnya menyemburkan api, wajahnya terletak pada tempat alat kelamin. Sundel Bolong pula adalah wanita cantik yang punggungnya berlubang ditutup rambut panjang, penggoda dan perayu jantan, setelah dapat pasangan kerandut buah zakar jantan tadi akan dipicit sekuat hati, melolonglah si jantan dengan tiba-tiba. Genderuwo sering berubah rupa, ada yang menjadi manusia, menyamar sebagai seorang suami dan menggauli seorang wanita (isteri yang sedang ditinggal suaminya). Genderuwo berada di tempat-tempat gelap, lorong sempit, jalan mati dan tandas awam yang sepi. Dia serupa hantu raya yang boleh menyamar.

Ilustrasi Nyi Ratu Kidul
Nyi Roro Kidul dari Istana Pantai Selatan menunggang kereta kuda kencana, diiringi pasukan berkuda dari dasar samudera. Mata biasa hanya akan melihat kemunculannya sebagai ombak tsunami. Pendaki yang sering menginap di Alun-alun Surya Kencana juga sering mendengar derap kuda pasukan Pangeran Surya Kencana. Bila pendaki mendengar suara kuda sebaiknya jangan dihiraukan, namun bila pendaki semakin penasaran dan ingin mendengar suara kuda lebih jelas, maka akan muncul penampakan kuda-kuda, selanjutnya para pasukan Pangeran Surya Kencana akan menampakkan diri di atas kuda-kuda tersebut. Bila hal ini terjadi maka pendaki tersebut akan terbawa ke alam gaib.

Di dunia ini sebenarnya memiliki tujuh macam alam kehidupan, termasuk alam yang dihuni oleh manusia. Masing-masing Alam ditempati oleh bermacam- macam mahkluk. Mahkluk-mahkluk dari tujuh alam tersebut, pada prinsipnya mereka mengurusi alamnya masing-masing, aktivitas mereka tidak bercampur, setiap alam mempunyai urusannya masing-masing. Dari tujuh alam itu hanyalah alamnya manusia yang mempunyai matahari dan penduduknya yang terdiri dari manusia, binatang dan lain-lain mempunyai badan jasmani.

Penduduk dari 6 alam yang lain mereka mempunyai badan dari cahaya ( badan Cahya ) atau yang secara populer dikenal sebagai mahkluk halus, mahkluk yang tidak kelihatan. Di 6 alam itu tidak ada hari yang terang berderang karena tidak ada matahari. Keadaannya seperti suasana malam yang cerah dibawah sinar bulan dan bintang-bintang yang terang, maka itu tidak ada sinar yang menyilaukan seperti sinar matahari atau bagaskoro ( Jawa halus ).

Ada 2 macam mahkluk halus yakni Mahkluk halus asli yang memang dilahirkan sebagai mahkluk halus, dan Mahkluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Seperti juga manusia ada yang baik dan jahat, ada yang pintar dan bodoh. Mahkluk-mahkluk halus yang asli mereka tinggal di dunianya masing-masing, mereka mempunyai masyarakat maka itu ada mahkluk halus yang mempunyai kedudukan tinggi seperti Raja-raja, Ratu-ratu, Menteri-menteri dll, sebaliknya ada yang berpangkat rendah seperti prajurit, pegawai, pekerja dll.

Alam Gaib atau Alam Mahkluk Halus yang tidak kelihatan oleh mata manusia biasa:
Merkayangan Kehidupan di saluran ini hampir sama seperti kehidupan di dunia manusia, kecuali tidak adanya sinar terang seperti matahari. Dalam dunia merkayangan mereka merokok, rokok yang sama seperti dunia manusia, membayar dengan uang yang sama, memakai macam pakaian yang sama, ada banyak mobil yang jenisnya sama di jalan-jalan, ada banyak pabrik-pabrik persis seperti di dunia manusia. Yang mengherankan adalah, mereka itu memiliki tehnologi yang lebih canggih dari manusia, kota-kotanya lebih modern ada pencakar langit, pesawat-pesawat terbang yang ultra modern dll. Ada juga hal-hal yang mistis di dunia Merkayangan ini, kadang-kadang bila perlu ada juga manusia yang diundang oleh mereka antara lain untuk : melaksanakan pertunjukkan wayang kulit, menghadiri upacara perkawinan, bekerja di batik, rokok dan manusia-manusia yang telah melakukan pekerjaan di dunia tersebut, mereka itu dibayar dengan uang yang syah dan berlaku seperti mata uang di dunia ini. Siluman Mahkluk halus ini tinggal didaerah yang ber air seperti di danau-danau, laut , samudera dll, masyarakat siluman diatur seperti masyarakat jaman kuno. Mereka mempunyai Raja, Ratu, Golongan Aristokrat, Pegawai-pegawai Kerajaan, pembantu-pembantu, budak-budak dll. Mereka itu tinggal di Keraton-keraton, rumah-rumah bangsawan, rumah-rumah yang bergaya kuno dll.

Ilustrasi alam gaib

Kalau orang pergi berkunjung ke Yogyakarta atau jawa Tengah, orang akan mendengar cerita tentang beberapa siluman antara lain : Kanjeng Ratu Kidul – Ratu Laut Selatan, Ratu legendaris, berkuasa dan amat cantik, yang tinggal di istananya di Laut Selatan, dengan pintu gerbangnya Parangkusumo. Parangkusumo ini terkenal sebagai tempat pertemuan antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, dalam pertemuan itu, Kanjeng Ratu Kidul berjanji untuk melindungi semua raja dan kerajaan Mataram. Beliau mempunyai seorang patih wanita yang setia dan sakti yaitu Nyai Roro Kidul, kerajaan laut selatan ini terhampar di Pantai Selatan Pulau Jawa, di beberapa tempat kerajaan ini mempunyai Adipati. Seperti layaknya disebuah negeri kuno di kerajaan laut selatan ini juga ada berbagai upacara, ritual dll dan mereka juga mempunyai angkatan perang yang kuat. Sarpo Bongso-Penguasa Rawa Pening. Sebuah danau besar yang terletak di dekat kota Ambarawa antara Magelang dan Semarang. Sarpo Bongso ini siluman asli, yang telah tinggal di telaga itu untuk waktu yang lama bersama dengan penduduk golongan siluman. Sedangkan kanjeng Ratu Kidul bukanlah asli siluman, beberapa abad yang lalu beliau adalah seorang Gusti dikerajaan di Jawa, tetapi patihnya Nyai Roro Kidul adalah siluman asli sejak beberap ribu tahun yang lalu.

Kajiman Mereka hidup di rumah-rumah kuno di dalam masyarakat yang bergaya aristokrat, hampir sama dengan bangsa siluman tetapi mereka itu tinggal di daerah-daerah pegunungan dan tempat- tempat yang berhawa panas. Orang biasanya menyebut merak Jim. Demit Bangsa ini bertempat tinggal di daerah-daerah pegunungan yang hijau dan lebih sejuk hawanya, rumah-rumah mereka bentuknya sederhana terbuat dari kayu dan bambu, mereka itu seperti manusia hanya bentuk badannya lebih kecil.

Di samping masyarakat yang sudah teratur seperti Merkayangan, Siluman, Kajiman, dan Demit. Masih ada lagi dua Alam lainnya, secara singkat kedua masyarakat alam itu adalah untuk mereka yang jujur, suci dan bijak. Mahkluk halus yang tidak sempurna Disamping tujuh macam alam permanen tersebut, ada sebuah saluran yang terjepit, dimana roh-roh dari manusia-manusia yang jahat menderita karena kesalahan yang telah mereka perbuat pada masa lalu, ketika mereka hidup sebagai manusia. Suara desisan di puncak-puncak gunung adalah suara roh-roh yang sedang menderita siksaan.

Hubungan Manusia dan Makhluk Halus


Selamatan dan Sesaji
Selamatan sering diadakan untuk menghormati dan sebagai rasa terima kasih kepada roh leluhur misal upacara Bersih Desa. Setiap 1 Suro beberapa masyarakat gunung sering memberi sesaji keselamatan berupa kepala kerbau yang ditanam di puncak atau di kawah. Upacara Ritual di Gunung BromoSesaji kepada roh leluhur masyarakat Bromo terkenal dengan upacara Yadnya Kasada. Manusia juga sering memberi sesaji kepada mahkluk halus agar terhindar dari berbagai gangguan, sesaji pada umumnya berupa makanan, minuman, bunga, uang, rokok, kadang pakaian, ada juga yang memberi sesaji minuman keras yang memabokkan. Untuk menghindari gangguan Makhluk Halus kadang manusia membuat rintangan dengan membuang buah-buahan yang berbau busuk atau bau-bauan lain yang tajam. Manusia juga sering minta pertolongan mahluk halus di gunung-gunung tertentu, untuk berbagai keperluan misal minta keselamatan, kekayaan, kenaikan pangkat, penglarisan, jodoh, dll. Mahkluk halus yang baik sering memberi pertolongan kepada pendaki gunung yang tersesat dengan menyamar menjadi binatang misalnya burung. Di gunung Sumbing konon pendaki yang ketinggalan temannya akan ditemani oleh sesosok orang yang sebaya dengan pakaian putih.

Ada sembilan macam mahkluk halus yang katanya, suka menolong " manusia supaya menjadi kaya dengan kekayaan meterial yang berlimpah (Pesugihan). Pemujaan terhadapkesembilan mahkluk jahat itu merupakan kesalahan fatal, mereka itu bila dilihat dengan mata biasa kelihatan seperti :Argodalem di puncak Gunung Lawu, Jaran Penoreh atau kuda yang kepalanya menoleh kebelakang, Srengara Nyarap atau anjing menggigit, bulus Jimbung atau Bulus yang besar, Kandang Bubrah atau kandang yang rusak, Umbel Molor atau ingus yang menetes, Kutuk Lamur atau sebagsa ikan yang penglihatannya tidak terang, Gemak Melung atau burung gemak yang berkicau, Codot Ngising atau kelelawar berak, dan Bajul Putih atau buaya putih.

Beberapa gunung terkenal sebagai tempat untuk mencari Pesugihan (kekayaan), pangkat, penglarisan, dll. Hal ini biasanya terjadi karena dahulunya di gunung tersebut terdapat tempat- tempat yang pernah dihuni, dipakai bertapa, atau tempat mokswa tokoh-tokoh terkenal. Mokswa adalah tingkatan kesempurnaan hidup yang tertinggi dimana manusia menghilang bersama roh dan raganya. Mahkluk halus yang jahat sering kali mengganggu manusia, menculik manusia, membuat orang sakit, bahkan bisa membuat orang meninggal. Kehadiran Mahluk halus biasanya ditandai dengan adanya bau misalnya; campuran bau badeg, bacin dan langu; bau rebusan kentang bercampur bawang merah busuk; atau bau wangi yang merangsang hidung. Kehadiran Mahkluk Halus kadang ditandai dengan bertiupnya udara dingin yang membuat bulu kuduk berdiri atau udara berasap semacam kabut. Gejala alam yang muncul kadang menjadi tanda kehadiran mahkluk halus, seperti angin kencang, petir, cahaya, bayangan, api, dll. Seringkali mahkluk halus hanya kedengaran suaranya tanpa ujud.

Manusia dapat melakukan perkawinan dengan mahkluk halus. Raja-Raja Jawa terkenal dengan beristrikan Kanjeng Ratu Kidul yakni mahkluk halus penguasa Laut Selatan. Pendaki yang bermalam di gunung Argopuro sering berjumpa dan tidur bersama dengan wanita cantik pengawal Dewi Rengganis (Penguasa mahkluk halus Gn.Argopuro) Anak hasil perkawinan antara manusia dan mahkluk halus biasanya menjadi mahkluk halus. Bila seorang wanita (manusia) hamil hasil perkawinan dengan mahkluk halus, maka ketika lahir bayinya akan hilang perutnya tiba-tiba mengecil.

Gangguan Manusia kepada Mahkluk Halus
Kehadiran manusia di tempat-tempat yang dihuni mahkluk halus kadangkala menimbulkan gangguan bagi mahkluk halus, oleh sebab itu sebaiknya manusia minta ijin (permisi) terlebih dahulu bila memasuki wilayah mereka. Bau-bauan sering mengganggu mereka, untuk itu seorang pendaki jangan sembarangan buang air. Bau rokok dan minuman keras dapat membangunkan mahkluk halus yang sedang tidur. Suara gaduh juga bisa membuat marah mahkluk halus. Pendaki yang iseng memindahkan atau merusak tanaman atau benda-benda, bisa jadi secara tidak sadar ikut merusak tempat tinggal mahkluk halus. Memindahkan batu besar yang diyakini sebagai tempat tinggal mahkluk halus, kadang kala tidak pernah berhasil, begitu juga dengan upaya menebang pohon besar seringkali gagal, harus dengan disertai upacara membayar ganti rugi, berupa sesaji khusus. Penebangan dan pengrusakan hutan dan pembangunan sarana-sarana kebutuhan manusia secara tidak langsung telah merusak tempat-tempat tinggal mahkluk halus. Sehingga hanya masyarakat mahkluk halus yang tinggal di gunung-gunung dan hutan-hutan, samudera-lah yang masih bisa lestari. Mahkluk halus sebagai penghuni dan penjaga alam bagaimanapun juga harus dihargai sebagai layaknya mahkluk yang lain. Kemarahan mahkluk halus bisa menimbulkan bencana wabah penyakit, tanah longsor, banjir, bahkan gunung meletus.

Bagi pendaki yang pernah melakukan pendakian seorang diri pasti akan merasakan berbagai suasana nuansa gaib. Percaya atau tidak dengan alam mahkluk halus, setiap pendaki tetap harus memahami tempat- tempat yang dianggap sakral dan angker oleh masyarakat setempat. Setidak-tidaknya bisa membawa oleh-oleh bahan cerita yang seru tentang gunung yang didaki. Seorang Pecinta Alam Sejati akan menyapa matahari ketika muncul di ufuk timur. Hembusan angin kencang dianggap sebagai kejenakaan seorang sahabat, kucuran hujan deras adalah ajakan alam untuk bermain dan bercanda. Batu besar atau batang pohon bisa menjadi kawan kita berbicara, Burung - burung mengajak kita bernyanyi. Alam memang memiliki roh kehidupan. Pendaki yang ramah dan menghormati Alam, dia akan turun gunung dengan semangat hidup yang baru yang dipenuhi spirit of the mountain. [MJ].

Habis.

Mengupas Misteri Tentang Tuyul


Apa itu Tuyul?
Modus operandi tuyul cukup sederhana. layaknya seorang maling beraksi, tuyul mencuri uang langsung kelokasi sasarannya. biar serapih apapun uang itu tersimpan, bukan jadi persoalan. tuyul akan mampu menembusnya, sekalipun uang tersebut berada didalam brankas dan peti besi. dengan kemampuan dan eksistensi ghaibnya, dia mampu berubah wujud menjadi partikel-partikel berbentuk proton dan netron, sehingga sanggup menembus dinding setebal apapun.

Bila misi yg telah dijalankan usai, sang tuyul akan segera kembali kemajikan. wujudnya akan kembali seperti semula ( proses dematerialisasi ). kemudian oleh sang majikan ada kompensasi yg harus diberikan buat situyul. entah itu berupa makanan, mainan atau sesuatu yg digemarinya. tuyul tak pernah pandang bulu, ibarat robot, perintah sesulit apapun akan dijalankannya. mereka lebih banyak berhasilnya ketimbang gagalnya.

Secara umum , tuyul bertubuh kecil dan berkepala botak . raut wajahnya bisa baby-face ( kekanak-kanakan ) atau tua. boleh dibilang dia nudis alias telanjang. seperti manusia dia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. sementara tempat tinggalnya nomaden atau berpindah-pindah tempat.
adakalanya dia hidup dirumah-rumah manusia. tapi ada juga yg bersemayam didaerah-daerah pegunungan.

Tuyul juga beranak pinak dan mati. didalam dimensi ghaib, mereka memiliki strata sosial dan kehidupannya sendiri. layaknya manusia mereka juga makan dan minum. tentu saja disesuaikan dengan keadaan alamnya yang ghaib. jadi , untuk keseharian tuyul makan dari saripati sisa makanan manusia berupa gas dan zat-zat tertentu.

menurut Rauf Wiranatakusumah, tubuh tuyul mengandung unsur besi ( Fe ). hal ini kemungkinan dihubungkan dengan kegemaran tuyul bermain dibahan-bahan yang mengandung unsur besi, seperti pasir , bahkan kotoran karat besi termasuk menu makanan tuyul.
aktivitas tuyul sebenarnya tidak terlalu merugikan. bila menampakan dirimpun dia tidak terlalu menyeramkan . malah boleh dibilang menggemaskan . tapi tuyul yg diperalat seorang manusia untuk memperkaya diri, jelas berbahaya. sebab mereka bisa disetir untuk memindahkan uang atau barang berharga milik tetangga atau siapa saja ketangan sang majikan.

Tuyul gemar bercanda yg justru sebetul nya tidak lucu. bayangkan saja bila suatu saat dia sedang bermain-main dengan roda-roda besi mesin kapal yang sedang bekerja.akibatnya ,kapal ngadat . hal ini pernah dialami seorang nahkoda kapal barang diperairan baukehuni-Merak.
Banyak cara untuk mengantisipasi dan menangkal aksi tuyul . misalnya saja dgn menebar butiran kacang hijau,merica,atau tanah yg digoreng tanpa minyak.

PENANGKAL ANTI TUYUL
Ada penyakit ada pula obatnya. Ini sudah merupakan sunatullah atau hukum alam, sebuah hukum yang berlaku kapanpun dan dimanapun di dunia fana ini. BIla dalam postingan terdahulu dipaparkan cara mencari tuyul, pada kesempatan ini dipaparkan penangkal anti tuyul.

Caranya sangat mudah: letakkan benda-benda berikut ini di tempat Anda menyimpan uang: LAWE WENANG, DLINGU BENGLE, BAWANG PUTIH JANTAN, atau JAHE. Cukup pilih salah satu benda ini saja.
Dengan ijin Tuhan Yang Maha Melindungi, tuyul tidak berani mendekat dan menjalankan aksi pencuriannya. Silahkan dibuktikan.

PROSES MENANGKAP TUYUL
Bila di lingkungan rumah Anda resah karena banyak orang merasa kehilangan uang atau barang tanpa diketahui siapa yang mengambilnya, maka boleh dicurigai disekitar Anda ada tuyul. Sehingga ada baiknya dilakukan penangkapan atau menjerat tuyul.

Proses penangkapan hendaknya dilakukan bersama-sama para tetangga disaksikan oleh masyarakat. Selanjutnya dicari orang-orang yang dicurigai sebagai pemilik tuyul. Adapun cara menangap tuyul sebagai berikut: Sediakan seekor yuyu (kepiting darat), dlingu bengle (salah satu bahan jamu tradisional) biasanya tersedia di pasar tradisional/penjual jamu tradisional secukupnya. Bawang putih jantan dan Jahe secukupnya. Bunya mawar atau melati.

Pada malam SELASA KLIWON ATAU JUMAT KLIWON datangi orang yang dicurigai memiliki tuyul. Kepiting dan bunga diikat tali. Sementara jahe, bawang putih dan dlingu bengle dikunyah sampai halus kemudian semprotkan dengan mulut di depan masuk rumah. Pegang pucuk tali yang mengikat kepiting dan bunga, goyangkan perlahan dan mohon bantuan kepada Allah agar proses menangkap tuyul ini berhasil.

Bila orang tersebut memang memelihara tuyul, maka tuyulnya akan datang tunduk dan patuh mengikuti perintah Anda. Tangkaplah tuyul itu untuk dipertunjukkan kepada para warga dan laksanakan musyawarah bersama para tokoh masyarakat untuk memutuskan sanksi sosial bersama-sama. Ini agar pemilik tuyul itu jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

CATATAN: Bila Tuyul tersebut disakiti, maka pemelihara tuyul juga akan merasakan kesakitan yang hebat. Untuk mempraktekkan penangkapan tuyul, Anda bisa mencoba kemampuan menangkap tuyul itu. Cari tempat paling mudah tuyul ditemukan, misalnya di pasar tradisional. Kebanyakan pasar tradisional adalah daerah beroperasinya pencurian oleh tuyul. Untuk para pemilik tuyul, segera bertobat dengan melepaskan tuyulnya. Bila tidak, maka hati-hati dengan para siswa paguron jagad maya KAMPUS WONG ALUS yang siap-siap untuk menelanjangi kejahatan Anda.

TUYUL: CARA MENDAPATKANNYA
Ada banyak tempat yang banyak tuyulnya. Tempat yang banyak tuyul saya contohkan yaitu di sepanjang pantai selatan pulau Jawa. Di banyuwangi banyak tuyul tapi gak ada yg mau nyuri uang, maunya cuman nyuri beras. Memiliki tuyul akan membuat Anda kaya raya. Sebab setiap hari uang akan mengalir ke lemari pakaian tanpa harus bersusah payah untuk bekerja keras banting tulang. Ada banyak cara memanggil tuyul.

Pada kesempatan kali ini, akan dipaparkan cara sebagai berikut:
Caranya pertama: Kita cari tanggal kematian dari seorang bayi yang meninggal dalam kandungan/ belum sempat lahir ke dunia dan kemudian ikuti langkah berikut ini.
Bahan: satu gentong air dan nyalakan lilin di atasnya. Masukkan yuyu/kepiting kali dan masukkan di dalam gentong. Sediakan pula air pancuran, janur kuning (3 helai) dan rambut (9 helai). (Lebih bagus ada bekas mayat dari janin bayi, atau tanah kuburan bayi).

Selanjutnya Anda telanjang duduk bersila di depan gentong berisi air yang sudah ada yuyu dan air dari pancuran terus mengucur.

Panggil dia dengan mantra berikut ini:

“Tak cepakke dolananmu
Tak sogati pekaremanmu,
Mreneyo dadi anakku (ini bila ingin memelihara. Kalau sekedar ingin ketemu, ucapannya: mreneyo dadi kancaku)
Ojo nesu, ojo mlayu yen ora podo karo kekarepanmu lan pekaremanmu
Iki aku ….. (sebutkan nama Anda) sing arep dadi Bapa mu!
(ini bila ingin memelihara. Kalau sekedar ingin ketemu, ucapannya: sing arep dadi kancamu)”

Mantra ini adalah cara Anda paling mudah melakukan kontak batin dengan tuyul.

Cara kedua, Anda tidak perlu mendapatkan tanggal kematian dari seorang anak kecil yang belum sempat lahir ke dunia dan langsung menyediakan bahan dan mengikuti langkah sebagaimana di atas.
Dua langkah di atas ada bedanya. Langkah pertama, kita akan mendapatkan jenis tuyul yang lebih hebat, lebih gesit dan susah ditangkap dari tuyul yang kita dapatkan dari langkah kedua.

Tuyul akan datang menerima Anda dan Anda perlu mempersiapkan diri untuk memeliharanya. Mohon persiapkan diri agar tidak kaget saat berdatangan makhluk-makhluk kecil setinggi botol. Bila Anda ingin memiliki tuyul, segera pilih salah satu yang Anda anggap paling bagus.

Sediakan kamar kosong dan beri sesajen setiap hari seperti Anda memiliki anak kecil dan letakkan tuyul itu di sana. Selain untuk mencuri uang, Tuyul juga bisa membisikkan apa yang ia tahu dan apa yang anda ingin tahu sehingga ramalan Anda menjadi sangat tepat. Banyak dukun mahir mempraktekkan ilmu ini. Meskipun tuyul tidak mempunyai kesaktian besar, bantuannya bisa membuat Anda menjadi kaya dan ramalan Anda akan jitu.

CATATAN:
Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Silahkan dipraktekkan namun tuyul yang sudah datang tidak usah dipegang dan dipelihara karena resikonya tinggi (baca: artikel “ memelihara tuyul” di blog ini). Bagi para penjual tuyul mohon maaf karena saya telah membuka “rahasia” mendapatkan tuyul.

Heboh, Lima Tuyul Ditangkap di Menteng
Setelah sekian lama warga perumahan Menteng bertanya-tanya dan gemas karena sering merasa kehilangan uang, pertanyaan mereka terjawab. Lalu siapakah pencuri misterius tersebut?
Untuk menangkap pencurinya, bukanlah polisi yang didatangkan akan tetapi orang pintar Kiai Ahmad Baduy. Ternyata tindakan warga ini tidak lah sia-sia. Pada hari Sabtu (10/4/2010) warga Menteng dihebohkan dengan kabar ditangkapnya 5 tuyul di RT 01/RW 02 kelurahan desa tersebut. Bahkan kabar ini menarik perhatian warga di luar kelurahan.


Penangkapan tuyul ini berupa tindak lanjut dari ketua RW setelah banyak warga yang melapor. Keluhan tersebut, dilanjutkan ketua RW ini dengan mendatangkan Kiai Ahmad Baduy. Lalu pada hari Jumat (9/04/2010), kiai ini mengajak tiga warga untuk menangkap tuyul tersebut.

"Awalnya banyak warga saya melapor karena kehilangan duit yang ditaruh di lemari dan laci. Bahkan uang di dalam amplop pun raib sehingga membuat resah warga selama setahun ini," ujar Sugiyanto Ketua RW 08 seperti dilansir Wartakota.

Hasilnya, tidak tanggung-tanggung, sebanyak lima tuyul berhasil dibekuk dan dimasukkan Kiai Ahmad Baduy dalam botol bening. Supaya para tuyul tersebut tidak kabur, kelima botol berisi tuyul tersebut diamankan di Kantor RW 08 Menteng dan beberapa saat menjadi tontonan warga. Lalu kelima tuyul ini diamankan Kiai Ahmad Baduy di Purwokerto.
sumber:kompas

Cara Pelihara Tuyul
Jenis makhluk halus anak-anak ini bisa di minta untuk mencari atau lebih pasnya mencuri uang. Bila Anda mencari dan mampu memeliharanya, Anda tidak usah repot repot bekerja siang dan malam. Cukup menyediakan semua keperluan si tuyul, uang pun mengalir lancar.

“Ketika KKN berjalan 1 minggu di tahun 1994 di daerah Panceng, Gresik, saya terpesona dengan adanya satu gunung yang berkesan angker, dan itu tampak dari kejauhan. Karena penasaran, pada minggu ke 3 (dari jadwal 8 minggu), saya mengiyakan ajakan teman untuk bermain-main di gunung tersebut, dan ternyata memang benar dugaan saya, banyak aura mistis yang mengitari gunung tersebut, yang paling menarik adalah adanya kerajaan tuyul, mencari tuyul amat mudah di sini.. …”

Itu adalah pengalaman seseorang yang kebetulan memiliki indera keenam yang menceriterakan adanya tempat berkumpulnya tuyul di sebuah perbukitan Surowiti, Desa Surowiti, Kecamatan. Panceng, Kabupaten Gresik atau sekitar 15 kilometer dari wisata tanjung kodok, Lamongan, Jawa Timur.

Ada lagi iklan di surat kabar sebagai berikut: “Ditawarkan tuyul yang memiliki kemampuan mencuri uang atau perhiasan, Tuyul yang kami tawarkan adalah tuyul dari spesies khusus yang kami dapatkan dari Desa Krucuk, Kabupaten Klaten. Tuyul ini kira-kira tingginya 5cm – 6cm, tuyul ini dapat dilihat dan diajak ngobrol oleh majikannya saja. Bagaimana merawatnya? Mudah sekali, tuyul ini tidak merepotkan karena tuyul ini tidak membutuhkan kamar khusus atau mainan anak-anak. Tuyul ini hanya butuh lima tetes darah manusia golongan O atau AB. Harga maharnya kami patok 5 Juta.”

Tuyul hidup di berbagai tempat yang angker dan yang paling disukai adalah ditempat-tempat yang jauh dari rumah-rumah ibadah. Di sisa-sisa reruntuhan bangunan tua, maupun di tempat-tempat yang dikeramatkan orang.

Tuyul, adalah salah satu jenis mahluk halus berwujud anak-anak balita. Sebenarnya, tuyul ini tidak ingin dipekerjakan oleh manusia. Dia hanya bermain-main, sama seperti sifat khas yang dimiliki anak kecil yang suka iseng dan ingin mencoba segala hal sebagaimana balita pada umumnya.

Nah, ini lagi repotnya manusia. Sudah mengerti masih anak anak kok tega-teganya dipekerjakan? Apa ini bukan melanggar hukum alam wadag maupun gaib? Jelas melanggar, sehingga pasti nantinya si manusia dan juga si makhluk halus ini mendapatkan akibat dari tidakan melanggar hukum.

Dengan sebuah ritual khusus seorang paranormal menembus wahana gaib dan kemudian berkomunikasi dengan sang tuyul. Ada kesepakatan antara dua makhluk Tuhan ini bila masing-masing mau dan saling membantu. Bila permufakatan sudah oke, maka masing-masing pihak harus tahu diri dan mentaati aturan yang berlaku.

Salah satu yang diminta oleh tuyul adalah “tumbal”. Ini memang syarat utama dalam permufakatan tersebut. Tumbal dalam pesugihan ini bisa bermacam-macam tergantung permufakatan. Namun biasanya, bila tuyulnya profesional maka dia akan meminta tumbal kematian dari para sahabat, saudara, bahkan anak-anaknya sendiri.

Ada pula jenis pesugihan lain yaitu Nyi Roro Kembar Sewu dimana tumbal yang dimintanya bukan kematian, tetapi si tumbal akan menjadi gila atau lebih tepatnya berprilaku seperti anak idiot. Ini dikarenakan bertukarnya jiwa si tumbal dengan salah satu anak dari Nyi roro kembar sewu yang harus dirawat dan diasuh layaknya anak sendiri. Jenis pesugihan ini sangat rumit. Nyi Roro Kembar Sewu hanya meminta jiwa seorang lelaki dewasa dengan ciri-ciri khusus, lelaki ini biasa di sebut dengan sebutan “lanang panduso”.

Salah satu yang diminta tuyul adalah sebuah ruangan atau kamar khusus. Seperti ritual-ritual pesugihan lain, ritual ini juga mewajibkan si pelaku pesugihan untuk menyediakan kamar khusus di dalam rumah. Di dalam kamar, perlu dipersiapkan satu ranjang tempat tidur lengkap dengan kelambunya. Satu meja tempat sesaji dengan ukuran tinggi meja kurang lebih setinggi lutut. Tempat uang seperti bakul tempat nasi. Di dalam kamar khusus ini warna hijau haruslah dominan dari warna lainnya pada seprei, sarung bantal, kelambu, taplak meja dan sebagainya dengan warna hijau.

Salah satu yang perlu disediakan dalam kamar adalah adanya dolanan anak-anak, seperti cermin, dakon, boneka-boneka kayu dan lain-lain. Tuyul juga sangat suka untuk diajak gojek dan bermain-main. Setiap hari, pemelihara tuyul diharapkan agar membawa tuyulnya berjalan-jalan agar si tuyul kerasan dan senang.

Setiap hari, kita harus memberinya makan berupa bubur yang merupakan makanan pokok mereka, serta sesajen dan kemenyan. Tuyul bekerja pada seorang majikan sebenarnya karena terpaksa karena tuyul sebenarnya masih belum ingin bekerja, dia memiliki sifat yang sama dengan balita pada umumnya yang ingin bermain.

Adapun tuyul memiliki sifat yang sama seperti anak-anak normal biasa dimana dia harus mencari induk semang sebagai ibu kandungnya. Si induk semang perlu memperlakukan dia sebagaimana anaknya sendiri, bahkan harus rela untuk lebih mencintai tuyul dibanding anaknya sendiri. Tuyul oleh karena itu juga perlu diberi air susu dan kebutuhan-kebutuhan biologis yang lain.

Salah satu khasanah mistik lain di dunia pertuyulan adalah istilah memet. Memet adalah tuyul dari jenis yang lebih pintar dan bentuk berbeda dengan tuyul kebanyakan. Memet memiliki dua buah taring sementara tuyul biasa tidak ada. Selain itu, memet dapat berlari lebih cepat dari pada tuyul biasa. Paranormal biasanya mengakui sulit untuk menangkap memet karena sifatnya yang gesit ini.

Tip dan teknik memiliki tuyul di antaranya: Jangan menyuruh mencuri uang di Bank karena di setiap bank telah ada perewangan atau jin penjaganya. Jangan menyuruh mencuri uang di lingkungan tempat tinggal kita karena jika ada tetangga yang tahu kita bisa malu dibuatnya. Jangan menyuruh mencuri uang di toko emas karena di setiap toko emas terdapat jimat tolak bala. Suruhlah mencuri di tempat perbelanjaan /mall atau ATM yang ada di mall karena ditempat seperti itu banyak peluang dan aman dari pagar gaib.

KESIMPULAN;
Kesepakatan antara manusia dan makhluk halus selalu saja ada untung ruginya. Untungnya, manusia bisa kaya mendadak dan tanpa kerja keras dan banting tulang. Tuyul setiap hari sudah menyediakan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Dengan kekayaan, status sosial akan cepat meningkat dan bisa membeli “kebahagiaan” termasuk menjadi politikus terpandang, juga wanita cantik, seksi dan aduai yang selama ini diidam-idamkan.


Namun kerugiannya yaitu orang yang memelihara tuyul akan mendapatkan kesulitan saat menjelang ajal. Dia akan sekarat yang lama dan rasa sakit yang luar biasa, sebuah kematian yang pelan-pelan dan sangat menyakitkan. Hukuman dunia lain pun juga tidak kalah mengerikan. Anda juga perlu waspada dengan hadirnya orang-orang waskita dan sakti yang siap untuk berperang dan membuat celaka hidup Anda. Maka, waspadalah..waspadalah dan waspadalah!

Ditinjau dari segi religiusitas, mereka yang memelihara tuyul akan mendapatkan kerugian.

Pertama, pemelihara tuyul jauh dari prinsip-prinsip spiritualitas yang harusnya dipegang teguh seperti harus sabar, nrima, eling dan waspada. Menjauh dari prinsip spiiritualitas lintas agama, akan mengakibatkan kita hidup di dalam pusaran energi dunia yang tiada berujung pangkal. Keruwetan demi keruwetan harus ditanggung demi untuk memenuhi keinginan. Keinginan sifatnya sementara, karena setelah satu keinginan terpenuhi akan muncul keinginan baru yang lebih besar. Bila kita tidak memiliki kendali atas keinginan, otomatis kita selalu merasa miskin dan ini siksaan batin.

Kedua, Tuhan tidak akan memberi kemuliaan hidup bagi manusia yang tidak mau berusaha keras. Berpangku tangan menunggu datangnya uang setoran dari para tuyul ibarat menunggu datangnya rahmat dan hidayah Tuhan tanpa siap untuk bersusah payah. Ingat Serat Wedhatama: ngelmu iku kalakone kanthi laku.


------------------------ Habis.

Saya berharap " Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus " di halaman ini bisa membantu Anda untuk Lebih mengetahui lagi tentang Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus. Jika Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus ini kurang lengkap dalam penjelasannya, cobalah telusuri lagi satu per satu pada judul yang lain pada halaman lainnya.

Baca Artikel lain pada halaman lainnya Tentang Mantra Kesaktian dan Kumpulan Macam Pelet Pilihan

Selain tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus  di situs ini juga ada artikel lain yang berhubungan dengan Mantra Kesaktian dan Kumpulan Macam Pelet Pilihan. Silakan Anda telusuri isi blog ini untuk mendapatkan lebih banyak artikel yang berkaitan dengan Mantra Kesaktian dan Kumpulan Macam Pelet Pilihan.

Dengan demikian Anda tidak perlu mencari-cari. saya menyadari, tidak semua pengguna internet paham bagaimana cara mencari tentang suatu sumber yang diinginkan lewat browsing internet.

Terimakasih atas kunjungan Anda ke situs tentang Kisah Misteri Alam Gaib dan Mahkluk Halus ini. Meskipun bahasan artikel tentang Mengupas Misteri Tentang Tuyul  ini mungkin perlu penyempurnaan, saya berharap apa yang saya berikan bisa menghibur dan menambah pengetahuan. Salam bahagia selalu..!

Demikian ..semoga menjadi bahan masukan dan bisa menambah wawasan anda.

Start Proceed to 'Mengetahui lagu Durma untuk Pemanggil kuntilanak'
Back to 'Misteri Hutan Dewa'

Penyusun; wawansurya
Sumber;
www.affiliate-waones.com
http://mitra-sbm.blogspot.com
http://waones-sbm.blogspot.com
www.ilmugaib.net

merchant 
Search Engine

Artikel Menarik Lainnya :36 comments:

 1. assalamualaikum wr,wb
  MBAH… saya YONO
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada MBAH KARSO
  atas nomor togelnya yang
  kemarin MBAH berikan yaitu
  "4067" alhamdulillah
  ternyata itu benar2 tembus
  MBAH dan berkat bantuan
  MBAH KARSO saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu MBAH alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan MBAH
  KARSO sekali lagi
  makasih banyak yah MBAH…
  yang ingin merubah nasib
  seperti saya hubungi MBAH
  KARSO di nomor
  0852-1065-5194 dijamin
  100% tembus atau silahkan
  buktikan sendiri

  ReplyDelete
  Replies
  1. BUTUH ANGKAH JITU UNTUK HARI INI,,/ 2D.3D.4D. SGP/HK. SILAKAN HUBUNGI AJAH ~~~ MBAH SABAR~~~ .INSYAH ALLAH~~MBAH~~. AKAN MEMBANTUH. SEPERTY SAYA MENDAPATKAN 3D BAGIH TEMEN YG BERMINAT HUBUNG~~MBAH~~ . TOLONG YANG SOPAN SEPERTI ITU PESAN ~~MBAH~~ YANG DI SAMPAIKAN KEPADA SAYA PRIBADI. DAN SYUKUR ALHAMDULILLAH BERKAT BANTUANG ~~MBAH~~ . SEHINGGA SAYA BISAH MENJADIH SEKARANG INI..DAN UNTUK MASALAH PEMBUKTIAN SAYA PRIBADIH SUDAH BERLANGGANAN DENGAN ~~MBAH~~SUDAH 3 BULAN LEBIH. AWALNYA SAYA JGA KURANG PERCAYA YANG SEMACAN INI. TAPI SETELAH MEMBUKTIKAN. SAYA SUDAH PERCAYA DENGAN ~~MBAH~~BAGI TEMEN YG BERMINAT SILAKAN HUBUNGI~~~MBAH SABAR~~~DI~~ 0 8 2 3 2 8 8 0 8 1 1 1 UNTUK MERUBAH NASIB ANDA. TERIMA KASIH

   BUTUH ANGKAH JITU UNTUK HARI INI,,/ 2D.3D.4D. SGP/HK. SILAKAN HUBUNGI AJAH ~~~ MBAH SABAR~~~ .INSYAH ALLAH~~MBAH~~. AKAN MEMBANTUH. SEPERTY SAYA MENDAPATKAN 3D BAGIH TEMEN YG BERMINAT HUBUNG~~MBAH~~ . TOLONG YANG SOPAN SEPERTI ITU PESAN ~~MBAH~~ YANG DI SAMPAIKAN KEPADA SAYA PRIBADI. DAN SYUKUR ALHAMDULILLAH BERKAT BANTUANG ~~MBAH~~ . SEHINGGA SAYA BISAH MENJADIH SEKARANG INI..DAN UNTUK MASALAH PEMBUKTIAN SAYA PRIBADIH SUDAH BERLANGGANAN DENGAN ~~MBAH~~SUDAH 3 BULAN LEBIH. AWALNYA SAYA JGA KURANG PERCAYA YANG SEMACAN INI. TAPI SETELAH MEMBUKTIKAN. SAYA SUDAH PERCAYA DENGAN ~~MBAH~~BAGI TEMEN YG BERMINAT SILAKAN HUBUNGI~~~MBAH SABAR~~~DI~~ 0 8 2 3 2 8 8 0 8 1 1 1 UNTUK MERUBAH NASIB ANDA. TERIMA KASIH

   BUTUH ANGKAH JITU UNTUK HARI INI,,/ 2D.3D.4D. SGP/HK. SILAKAN HUBUNGI AJAH ~~~ MBAH SABAR~~~ .INSYAH ALLAH~~MBAH~~. AKAN MEMBANTUH. SEPERTY SAYA MENDAPATKAN 3D BAGIH TEMEN YG BERMINAT HUBUNG~~MBAH~~ . TOLONG YANG SOPAN SEPERTI ITU PESAN ~~MBAH~~ YANG DI SAMPAIKAN KEPADA SAYA PRIBADI. DAN SYUKUR ALHAMDULILLAH BERKAT BANTUANG ~~MBAH~~ . SEHINGGA SAYA BISAH MENJADIH SEKARANG INI..DAN UNTUK MASALAH PEMBUKTIAN SAYA PRIBADIH SUDAH BERLANGGANAN DENGAN ~~MBAH~~SUDAH 3 BULAN LEBIH. AWALNYA SAYA JGA KURANG PERCAYA YANG SEMACAN INI. TAPI SETELAH MEMBUKTIKAN. SAYA SUDAH PERCAYA DENGAN ~~MBAH~~BAGI TEMEN YG BERMINAT SILAKAN HUBUNGI~~~MBAH SABAR~~~DI~~ 0 8 2 3 2 8 8 0 8 1 1 1 UNTUK MERUBAH NASIB ANDA. TERIMA KASIH

   Delete
  2. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA .SUAMI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA,ISTRI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR,AKI SANTANU ,, SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI,AKI SANTANU. DAN AKHIRNYA,AKI SANTANU, MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA, ,4D… DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA .AKI SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN.AKI MURSANG BAGI ANDA YANG INGIN MERUBA NASIB SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SANTANU
   DI:082 317 877 775

   Delete
  3. JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT


   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT


   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   Delete
  4. JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT


   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT


   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT


   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   Delete
  5. JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   JIKA ANDA BUTUH ANGKA RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% JEBOL 7X PUTARAN BARTURUT TURUT JEBOL BILAH BERMINAT HUB KI DARWO DI NMR (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) JIKA INGIN MENGUBAH NASIB THA,SK ROO,MX SOBAT

   Delete
  6. as,,,,wrb,,,,,,Saya PAK MAMAN DR BIMA pecinta TOTO SGP?HK,
   saya hanya seorang penjual gorengan keliling tiap hari penhasilan saya tdk cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya
   sehari-hari, suatu hari saya bertemu teman lama saya dia cerita sama saya mengenai kehidupannya apa yg menbuat ia sukses seperti sekarang ini, katanya itu semuanya karna bantuan AKI GENDENG SAKTI, dan saya di kasi no hp beliu 082317877769
   awalnya saya ragu tp, demi keluarga saya saya yakinkan diri saya untuk menhubungi beliu dan saya menjadi MEMBER AKI
   dan melaksanakan apa yg beliu sampaikan sama saya,,,
   setelah beliu melakukan ritual nya saya di kasi angka 3D nya
   Allhamdu lillah teryata benar2 tembus/jitu saya mendapat HADIAH Rp:169 jt saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas nama besar AKI GENDENG SAKTI, berkat bantuan beliu saya sudah bisa buka usaha sendiri, angka ritual beliu memang paling akurat, bukan hanya omongan belaka saja saya buktikan sendiri para togeller yg ingin mengubah nasib seprti saya hub AKI GENDENG SAKTI No 082317877769 insya allah anda tdk akan kecewa, salam jp,,,,terima kasih roomnya,,

   Delete
  7. JIKA ANDA BUTUH ANKA JITU 2D 3D 4D SILAHKAN HUBUNGI KY SETO DI,082357407147,SAYA ATAS NAMA YUNITA DARI BATAM,KEMARIN SAYA MENANKAN JUDI TOGEL 4D BERKAT BANTUAN BELIAU MAKASI

   Delete
  8. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   Delete
  9. Saya sangat bersyukur telah menemukan blok MBAH RAWA GUMPALA dan ternyata apa yang tertulis di dalam blok MBAH,semua itu meman benar-benar terbukti dan salah satunya saya sudah telah membuktikannya sendiri,saya sangat berterimah kasih banyak kepada MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaibnya,atas bantuan ini kini aku sudah bankit lagi dan usaha yang dulunya bankrut kini bisa berjalan kembali,berkat bantuan MBAH RAWA GUMPALA kini kehidupan kami sudah jauh lebih baik dari pada sebelumnya,saya tidak pernah menyangka kalau saya bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan budibaik mbah,pesugihan ini adalah pesugihan resmih dan pesugihan ini banyak pilihan misalnya dana ghaib,tuyul,minyak penarik,uang balik,togel
   Bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085-316-106-111 dan
   pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok mbah

   Delete
  10. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
   sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
   kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
   Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
   1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
   melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
   dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
   saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
   kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
   penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
   dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
   minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
   buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
   Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
   sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
   agar di berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur,
   saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik,
   jika ingin seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

   Delete
  11. Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI

   Delete
 2. assalamualaikum wr,wb
  MBAH… saya YONO
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada MBAH KARSO
  atas nomor togelnya yang
  kemarin MBAH berikan yaitu
  "4067" alhamdulillah
  ternyata itu benar2 tembus
  MBAH dan berkat bantuan
  MBAH KARSO saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu MBAH alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan MBAH
  KARSO sekali lagi
  makasih banyak yah MBAH…
  yang ingin merubah nasib
  seperti saya hubungi MBAH
  KARSO di nomor
  0852-1065-5194 dijamin
  100% tembus atau silahkan
  buktikan sendiri

  ReplyDelete
 3. PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.


  PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.


  PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.


  PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.


  PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.


  PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.


  PARA PECINTA TOGEL APABILA MAU ANGKA PREDIKSI SGP/HKG ATAU 2D,3D,4D, HARI INI HASIL RITUAL HUBUNGI AKY PANDAWA ARYA DI NOMOR;0852 1697 7745 DI JAMIN ANGKANYA TEMBUS AKURAT.

  ReplyDelete
 4. Jika anda ingin mendapatkan angka hasil ritual yang tidak akan mengecewakan anda silahkan hubungi AKY BROTO RATMO di 085384154777 atau kunjungi blog aky di http://ramalanakybrotoratmo.blogspot.com/,,angka yng dikeluarkan aky dijamin bermanfaat bagi diri anda sendiri

  Jika anda ingin mendapatkan angka hasil ritual yang tidak akan mengecewakan anda silahkan hubungi AKY BROTO RATMO di 085384154777 atau kunjungi blog aky di http://ramalanakybrotoratmo.blogspot.com/,,angka yng dikeluarkan aky dijamin bermanfaat bagi diri anda sendiri  Jika anda ingin mendapatkan angka hasil ritual yang tidak akan mengecewakan anda silahkan hubungi AKY BROTO RATMO di 085384154777 atau kunjungi blog aky di http://ramalanakybrotoratmo.blogspot.com/,,angka yng dikeluarkan aky dijamin bermanfaat bagi diri anda sendiri


  Jika anda ingin mendapatkan angka hasil ritual yang tidak akan mengecewakan anda silahkan hubungi AKY BROTO RATMO di 085384154777 atau kunjungi blog aky di http://ramalanakybrotoratmo.blogspot.com/,,angka yng dikeluarkan aky dijamin bermanfaat bagi diri anda sendiri


  Jika anda ingin mendapatkan angka hasil ritual yang tidak akan mengecewakan anda silahkan hubungi AKY BROTO RATMO di 085384154777 atau kunjungi blog aky di http://ramalanakybrotoratmo.blogspot.com/,,angka yng dikeluarkan aky dijamin bermanfaat bagi diri anda sendiri  Jika anda ingin mendapatkan angka hasil ritual yang tidak akan mengecewakan anda silahkan hubungi AKY BROTO RATMO di 085384154777 atau kunjungi blog aky di http://ramalanakybrotoratmo.blogspot.com/,,angka yng dikeluarkan aky dijamin bermanfaat bagi diri anda sendiri

  ReplyDelete
 5. assalamualaikum wr,wb
  AKY… saya EDI di KALIMANTAN
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada AKY
  atas nomor togelnya yang
  kemarin MBAH berikan yaitu
  "7921" alhamdulillah
  ternyata itu benar2 tembus
  AKY dan berkat bantuan
  AKY JADA saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu AKY alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan AKY JADA sekali lagi
  makasih banyak yah AKY…
  yang ingin merubah nasib
  seperti saya hubungi AKY JADA di nomor
  085211898222 dijamin
  100% tembus atau silahkan
  buktikan sendiri atau
  klik di http://bocoranangka2d3d4dakyjada.blogspot.com/


  assalamualaikum wr,wb
  AKY… saya EDI di KALIMANTAN
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada AKY
  atas nomor togelnya yang
  kemarin MBAH berikan yaitu
  "7921" alhamdulillah
  ternyata itu benar2 tembus
  AKY dan berkat bantuan
  AKY JADA saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu AKY alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan AKY JADA sekali lagi
  makasih banyak yah AKY…
  yang ingin merubah nasib
  seperti saya hubungi AKY JADA di nomor
  085211898222 dijamin
  100% tembus atau silahkan
  buktikan sendiri atau
  klik di http://bocoranangka2d3d4dakyjada.blogspot.com/

  ReplyDelete
 6. Sudah lama saya main togel baru pertama kali saya merasakan kemenangan yg lumayan besar.
  Semenjak saya bertemu dengan AKY DONDO ROYO satu kampung saya sendiri,
  Lalu saya coba minta angka darinya 3D,[714].ternyata angkanya bner2 tembus 100%.
  Saya sudah 3X JP berkat angka riktual dari AKY DONDO ROYO].
  Jadi saya saranin pada kalina semua yg suka main togel kalo mau dapat angka riktual yg bener2 jebol gabung dengan AKY DONDO ROYO
  caranya.HUBUNGI:081=355125=604,atau kunjungi blog aky di http://angkajituakydondoroyo.blogspot.com/


  Sudah lama saya main togel baru pertama kali saya merasakan kemenangan yg lumayan besar.
  Semenjak saya bertemu dengan AKY DONDO ROYO satu kampung saya sendiri,
  Lalu saya coba minta angka darinya 3D,[714].ternyata angkanya bner2 tembus 100%.
  Saya sudah 3X JP berkat angka riktual dari AKY DONDO ROYO].
  Jadi saya saranin pada kalina semua yg suka main togel kalo mau dapat angka riktual yg bener2 jebol gabung dengan AKY DONDO ROYO
  caranya.HUBUNGI:081=355125=604,atau kunjungi blog aky di http://angkajituakydondoroyo.blogspot.com/


  Sudah lama saya main togel baru pertama kali saya merasakan kemenangan yg lumayan besar.
  Semenjak saya bertemu dengan AKY DONDO ROYO satu kampung saya sendiri,
  Lalu saya coba minta angka darinya 3D,[714].ternyata angkanya bner2 tembus 100%.
  Saya sudah 3X JP berkat angka riktual dari AKY DONDO ROYO].
  Jadi saya saranin pada kalina semua yg suka main togel kalo mau dapat angka riktual yg bener2 jebol gabung dengan AKY DONDO ROYO
  caranya.HUBUNGI:081=355125=604,atau kunjungi blog aky di http://angkajituakydondoroyo.blogspot.com/

  ReplyDelete
 7. Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  ReplyDelete
 8. Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  Assalamualaikum wr.wb saya sangat mengucapka banyak terimah kasih kepada MBAH DARWO atas bantuan MBAH kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH DARWO pula yang telah memberikan anka jitunya kepada saya yaitu (4001) dan alhamdulillah berhasil..sekali lagi makasih yaa MBAH karna waktu itu saya cuma bermodalkan uang cuma 100 rb dan akhirnya saya menang..??? Berkat anka (GHOIB) nya MBAH DARWO saya sudah bisa buka toko sendiri dan kini kehidupan saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yg ingin seperti saya silahkan HBG (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) MBAH DARWO,ramalan MBAH DARWO meman memiliki ramalan (GHOIB” yang dijamin 100% tembus..,???

  ReplyDelete
 9. Saya pak andi dari ambon dulunya saya tidak percaya sama (MBAH DARWO) anka jitunya ternyata betul2 tembus 100% dan saya tidak mempunyai apa apa sya bersukur skali sama (MBAH DARWO) karna gara2 bantuan (AKI) buat saya sukses karna dulu saya punya hutang sebanyak 58jt dan sampai2 motor saya ku gadaikan alhamdulillah skarang hutang2 saya sudah lunas semua dan saya bisa tebus kembali motor saya dan sudah membuaka usaha bagi yang ingin berlanganan (MBAH DARWO) hub di nmor (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) silahkan buktikan sendiri………..,,,

  Saya pak andi dari ambon dulunya saya tidak percaya sama (MBAH DARWO) anka jitunya ternyata betul2 tembus 100% dan saya tidak mempunyai apa apa sya bersukur skali sama (MBAH DARWO) karna gara2 bantuan (AKI) buat saya sukses karna dulu saya punya hutang sebanyak 58jt dan sampai2 motor saya ku gadaikan alhamdulillah skarang hutang2 saya sudah lunas semua dan saya bisa tebus kembali motor saya dan sudah membuaka usaha bagi yang ingin berlanganan (MBAH DARWO) hub di nmor (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) silahkan buktikan sendiri………..,,,

  Saya pak andi dari ambon dulunya saya tidak percaya sama (MBAH DARWO) anka jitunya ternyata betul2 tembus 100% dan saya tidak mempunyai apa apa sya bersukur skali sama (MBAH DARWO) karna gara2 bantuan (AKI) buat saya sukses karna dulu saya punya hutang sebanyak 58jt dan sampai2 motor saya ku gadaikan alhamdulillah skarang hutang2 saya sudah lunas semua dan saya bisa tebus kembali motor saya dan sudah membuaka usaha bagi yang ingin berlanganan (MBAH DARWO) hub di nmor (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) silahkan buktikan sendiri………..,,,

  Saya pak andi dari ambon dulunya saya tidak percaya sama (MBAH DARWO) anka jitunya ternyata betul2 tembus 100% dan saya tidak mempunyai apa apa sya bersukur skali sama (MBAH DARWO) karna gara2 bantuan (AKI) buat saya sukses karna dulu saya punya hutang sebanyak 58jt dan sampai2 motor saya ku gadaikan alhamdulillah skarang hutang2 saya sudah lunas semua dan saya bisa tebus kembali motor saya dan sudah membuaka usaha bagi yang ingin berlanganan (MBAH DARWO) hub di nmor (_0_8_5_3_2_5_2_9_1_9_9_9_) silahkan buktikan sendiri………..,,,

  ReplyDelete
 10. Kalo ingin tau tentang tuyul kmn pak,di daerah jawa tengah,saya ingin menncoba bila ada kotrak ato ingin mengikuti ritualnya hrs kmn? Bls ke email saya sj. jimyazza@gmail.com

  ReplyDelete
 11. saya pendatang baru di ROOM ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada MBAH RINGGO , berkat bantuan No togel 4Dnya 2175 yang MBAH berikan ternyata benar2 tembus, saya tidak tau harus berbuat apa untuk membalas kebaikan MBAH,awalnya saya kurang yakin dengan angka yang MBAH berikan, tapi ternyata alhamdulillah saya menang 4D lagi dan sionya, sudah berapa banyak peramal yang saya hubungi tidak ada satupun yang tembus malahan hutang-hutang saya bertambah banyak,kini kehidupan saya jauh lebih sukses dari pada sebelumnya ini semua berkat bantuan MBAH RINGGO,bagi teman-teman pembeli kupon putih yang tidak pernah merasakan kemenangan 4D silahkan hubungi MBAH RINGGO di nomor : 0852-0521-3777- dan angka yang di berikan MBAH RINGGO dalam7 putaran ini tidak perna meleset,anda jangan mudah tergiur dengan janji-janji saatnya kita perlu bukti hanya MBAH RINGGO yang menjamin 100% kemenangan.kalau mau bukti hubungi sekarang. SEMOGA.JP
  • لالله�أشهدألاإله إلاالله،وأشهدأن محمدرسوالله صلى الله عليه وسلموعليكومالله�أشهدألاإله

  saya pendatang baru di ROOM ini ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada MBAH RINGGO , berkat bantuan No togel 4Dnya 2175 yang MBAH berikan ternyata benar2 tembus, saya tidak tau harus berbuat apa untuk membalas kebaikan MBAH,awalnya saya kurang yakin dengan angka yang MBAH berikan, tapi ternyata alhamdulillah saya menang 4D lagi dan sionya, sudah berapa banyak peramal yang saya hubungi tidak ada satupun yang tembus malahan hutang-hutang saya bertambah banyak,kini kehidupan saya jauh lebih sukses dari pada sebelumnya ini semua berkat bantuan MBAH RINGGO,bagi teman-teman pembeli kupon putih yang tidak pernah merasakan kemenangan 4D silahkan hubungi MBAH RINGGO di nomor : 0852-0521-3777- dan angka yang di berikan MBAH RINGGO dalam7 putaran ini tidak perna meleset,anda jangan mudah tergiur dengan janji-janji saatnya kita perlu bukti hanya MBAH RINGGO yang menjamin 100% kemenangan.kalau mau bukti hubungi sekarang. SEMOGA.JP
  • لالله�أشهدألاإله إلاالله،وأشهدأن محمدرسوالله صلى الله عليه وسلموعليكومالله�أشهدألاإله

  ReplyDelete
 12. Saya sangat berterimah kasih banyak kepada PAK MANDALA atas bantuannya saya bisa menang togel, saya benar2 tidak percaya dan hampir pingsan karna angka yang di berikan beliau ternyata tembus. awalnya saya cuma coba2 menelpon, saya bilang saya terlantar di daerah Malaysia. kerja sebagai TKI dan tidak ada ongkos pulang, mulanya saya ragu tapi dengan penuh harapan saya pasangin kali 100 lembar dan ALHAMDULILLAH berhasil. sekali lagi makasih banyak ya PAK… dan saya tidak akan pernah lupa bantuan dan kebaikan PAK MANDALA. kepada saudara yang ingin merubah nasibnya seperti saya silahkan Hub 0823"4898"5714 PAK MANDALA. Demikian kisah nyata dari saya dan ini tanpa rekayasa. INGAT. kesempatan tidak akan pernah datang Yang ke.(2).kalinya…!
  ReplyDelete
 13. Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D 1568
  dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semua ini
  berkat bantuan angka dari KI WORO MANGGOLO
  karena cuma Beliaulah yang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awalya saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi KI WORO MANGGOLO DI 0823,9177,2208 atau KLIK DISINI
  insya allah beliu akan menbatu kesusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih….?

  ._|\_____________________;;;;;;
  ../ `–||||||||================]==>>DOOR sgp ai : 5601.
  ./_==?_//////////////____|——-/
  …),—-.(_(__) / ————————————>>CB : 6/5.
  ..//(¤) / ),—-””
  .// — ///¯ ————————————––>>CBCD : ((( 3 ))).
  (_____

  ReplyDelete
 14. Sekian lama saya bermain togel baru kali ini saya
  benar-benar merasakan yang namanya kemenangan 4D 1568
  dan alhamdulillah saya dpat Rp 150 juta dan semua ini
  berkat bantuan angka dari KI WORO MANGGOLO
  karena cuma Beliaulah yang memberikan angka
  goibnya yg di jamin 100% tembus awalya saya
  bergabung hanya memasang 100 ribu karna
  saya ngak terlalu percaya ternyatah benar-benar
  tembus dan kini saya ngak ragu-ragu lagi untuk memasang
  angkanya,,,,buat anda yg butuh angka yang dijamin tembus
  hubungi KI WORO MANGGOLO DI 0823,9177,2208 atau KLIK DISINI
  insya allah beliu akan menbatu kesusahan
  anda apalagi kalau anda terlilit hutang trima kasih….?

  ._|\_____________________;;;;;;
  ../ `–||||||||================]==>>DOOR sgp ai : 5601.
  ./_==?_//////////////____|——-/
  …),—-.(_(__) / ————————————>>CB : 6/5.
  ..//(¤) / ),—-””
  .// — ///¯ ————————————––>>CBCD : ((( 3 ))).
  (_____

  ReplyDelete
 15. ingin merubah nasib anda dengan cara main togel asalkan yakin dan percaya dengan angka yg kami berikan insya allah pasti anda jauh dari hutan mengapa kami mengatakan demikian angka buat pasan togel yg kami berikan nantinya sudah kami masukkan angka ghoib jinn, yg kami sembah sebelum mendapatkan angka bocoran togel sgp/hkn maka dari itu jangan remehkan,,,,,,karna tidak semudah yg anda pikirkan dengan apa yg terjadi dangan kami,sebelum bergabung anda pikir baik2 karna tidak samasekalih ada paksaan atau rayuan””””” jika butuh angkla ghoib /riktual_2d_3d_4d_untuk togel sgp/hkn di jamin jebol selama 7x putaran silahkan anda call/sm{ki,sana di_0_8_2_3_1_5_9_9_9_6_7_9_bliu mengeluarkan angka ghoib yg bener2 pas dan akurat;;;;;;sebelum bergabun andaharus menjadi member conto/ketik/nama,alamat dan provinsi,anda memilih paket,2d,3d,4d,atau call/sms/ki,sana di 082=315=999=679 AKY BAYUH GENDENG pasti DI bantu bliu setiap putaran thenk’z roomnya shobat
  ._|\______________________,,,
  ../ `–||||||||================] ==>> Jed00000rrr,,,, !!!
  ./_==◎_//////////////____|——-/
  …),—-.(_(__) /
  ..//(¤) / ),—-””
  .// — ///¯
  (_____)


  ingin merubah nasib anda dengan cara main togel asalkan yakin dan percaya dengan angka yg kami berikan insya allah pasti anda jauh dari hutan mengapa kami mengatakan demikian angka buat pasan togel yg kami berikan nantinya sudah kami masukkan angka ghoib jinn, yg kami sembah sebelum mendapatkan angka bocoran togel sgp/hkn maka dari itu jangan remehkan,,,,,,karna tidak semudah yg anda pikirkan dengan apa yg terjadi dangan kami,sebelum bergabung anda pikir baik2 karna tidak samasekalih ada paksaan atau rayuan””””” jika butuh angkla ghoib /riktual_2d_3d_4d_untuk togel sgp/hkn di jamin jebol selama 7x putaran silahkan anda call/sm{ki,sana di_0_8_2_3_1_5_9_9_9_6_7_9_bliu mengeluarkan angka ghoib yg bener2 pas dan akurat;;;;;;sebelum bergabun andaharus menjadi member conto/ketik/nama,alamat dan provinsi,anda memilih paket,2d,3d,4d,atau call/sms/ki,sana di 082=315=999=679 AKY BAYUH GENDENG pasti DI bantu bliu setiap putaran thenk’z roomnya shobat
  ._|\______________________,,,
  ../ `–||||||||================] ==>> Jed00000rrr,,,, !!!
  ./_==◎_//////////////____|——-/
  …),—-.(_(__) /
  ..//(¤) / ),—-””
  .// — ///¯
  (_____)
  ingin merubah nasib anda dengan cara main togel asalkan yakin dan percaya dengan angka yg kami berikan insya allah pasti anda jauh dari hutan mengapa kami mengatakan demikian angka buat pasan togel yg kami berikan nantinya sudah kami masukkan angka ghoib jinn, yg kami sembah sebelum mendapatkan angka bocoran togel sgp/hkn maka dari itu jangan remehkan,,,,,,karna tidak semudah yg anda pikirkan dengan apa yg terjadi dangan kami,sebelum bergabung anda pikir baik2 karna tidak samasekalih ada paksaan atau rayuan””””” jika butuh angkla ghoib /riktual_2d_3d_4d_untuk togel sgp/hkn di jamin jebol selama 7x putaran silahkan anda call/sm{ki,sana di_0_8_2_3_1_5_9_9_9_6_7_9_bliu mengeluarkan angka ghoib yg bener2 pas dan akurat;;;;;;sebelum bergabun andaharus menjadi member conto/ketik/nama,alamat dan provinsi,anda memilih paket,2d,3d,4d,atau call/sms/ki,sana di 082=315=999=679 AKY BAYUH GENDENG pasti DI bantu bliu setiap putaran thenk’z roomnya shobat
  ._|\______________________,,,
  ../ `–||||||||================] ==>> Jed00000rrr,,,, !!!
  ./_==◎_//////////////____|——-/
  …),—-.(_(__) /
  ..//(¤) / ),—-””
  .// — ///¯
  (_____)

  ReplyDelete
 16. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA .SUAMI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA,ISTRI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR,AKI SANTANU ,, SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI,AKI SANTANU. DAN AKHIRNYA,AKI SANTANU, MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA, ,4D… DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA .AKI SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN.AKI MURSANG BAGI ANDA YANG INGIN MERUBA NASIB SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SANTANU
  DI:082 317 877 775

  ReplyDelete
 17. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG PALING MISKIN DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA .SUAMI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN DAN 10 TAHUN ITU KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN TULANG BERSAMA,ISTRI SAYA UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP KELUARGA SAYA..AKHIRNYA AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMALYANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG MEMBERIKAN NOMOR,AKI SANTANU ,, SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI,AKI SANTANU. DAN AKHIRNYA,AKI SANTANU, MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA, ,4D… DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI SAYA SANGAT BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA TERIMAH KASIH SAYA KEPADA .AKI SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN.AKI BAGI ANDA YANG INGIN MERUBA NASIB SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI AKI SANTANU
  DI:082 317 877 775

  ReplyDelete
 18. TEMAN2 YG BUTUH ANGKA JITU 2D, 3D, 4D, UNTUK PUTARAN SGP/HK DI JAMIN TEMBUS 100% DAN AKURAT, SILAHKAN. HUB LANGSUNG KI AWING DI NO; (_0_8_2_3_1_0_3_4_2_2_3_3_).KE MENANGAN SUDAH ADA DI DEPAN ANDA.......


  TEMAN2 YG BUTUH ANGKA JITU 2D, 3D, 4D, UNTUK PUTARAN SGP/HK DI JAMIN TEMBUS 100% DAN AKURAT, SILAHKAN. HUB LANGSUNG KI AWING DI NO; (_0_8_2_3_1_0_3_4_2_2_3_3_).KE MENANGAN SUDAH ADA DI DEPAN ANDA.......


  TEMAN2 YG BUTUH ANGKA JITU 2D, 3D, 4D, UNTUK PUTARAN SGP/HK DI JAMIN TEMBUS 100% DAN AKURAT, SILAHKAN. HUB LANGSUNG KI AWING DI NO; (_0_8_2_3_1_0_3_4_2_2_3_3_).KE MENANGAN SUDAH ADA DI DEPAN ANDA.......

  ReplyDelete
 19. JIKA ANDA BUTUH ANGKA GAIB/ RITUAL(SGP) 2D-3D-4D hub:KYAI AHMADDAHLAN (_0_8_2_3_3_3_3_8_3_4_4_1_)ATAU KUNJUNGI (blog kyai)ATAU KLIK LANGSUNG-WEBzite ASLI BELIAU/ http://kyaiahmaddahlan.weebly.com thanks buat room sobat…

  JIKA ANDA BUTUH ANGKA GAIB/ RITUAL(SGP) 2D-3D-4D hub:KYAI AHMADDAHLAN (_0_8_2_3_3_3_3_8_3_4_4_1_)ATAU KUNJUNGI (blog kyai)ATAU KLIK LANGSUNG-WEBzite ASLI BELIAU/ http://kyaiahmaddahlan.weebly.com thanks buat room sobat…

  JIKA ANDA BUTUH ANGKA GAIB/ RITUAL(SGP) 2D-3D-4D hub:KYAI AHMADDAHLAN (_0_8_2_3_3_3_3_8_3_4_4_1_)ATAU KUNJUNGI (blog kyai)ATAU KLIK LANGSUNG-WEBzite ASLI BELIAU/ http://kyaiahmaddahlan.weebly.com thanks buat room sobat…

  JIKA ANDA BUTUH ANGKA GAIB/ RITUAL(SGP) 2D-3D-4D hub:KYAI AHMADDAHLAN (_0_8_2_3_3_3_3_8_3_4_4_1_)ATAU KUNJUNGI (blog kyai)ATAU KLIK LANGSUNG-WEBzite ASLI BELIAU/ http://kyaiahmaddahlan.weebly.com thanks buat room sobat…-

  ReplyDelete
 20. Berbagi cerita tentang anak indigo bisa baca uara manusia dan ini semua titipan ALLAH.S.W.T

  ReplyDelete
 21. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل  ReplyDelete
 22. Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis
  sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang
  kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa
  Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar
  1M saya sters hampir bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa
  melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu
  dengan KYAI SOLEH PATI, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari
  saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI SOLEH PATI
  kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan
  penarikan uang gaib 4Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti
  dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 4M yang saya
  minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya
  buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada.
  Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya
  sering menyarankan untuk menghubungi KYAI SOLEH PATI Di Tlp 0852-2589-0869
  agar di berikan arahan. Supaya tidak langsung datang ke jawa timur,
  saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sangat baik,
  jika ingin seperti saya coba hubungi KYAI SOLEH PATI pasti akan di bantu Oleh Beliau

  ReplyDelete
 23. Sedikit riwayat saya. Sekian lama tlah berbisnis dan akhir hampir bangkrut dan mungkin sudah bangkruk seandainya saya tidak menemukan dukun sakti yang benar benar membantu saya meningkatkan bisnis kembali dan alhamdulillah berkat bantuan beliaulah aku dapat sukses kembali dan tidak jadi bangkrut.terimakasih AKI MAGELUNG SAKTI sedikit info apabila anda ingin mendapatkan solusi hidup BELIAu punya ke ahlian Melihat apa yang akan terjadi di hari kemudian.


  1. Penarikan harta, rizqi dan kekayaan
  2. Penarikan tamu, langganan usaha bisnis
  3. Pelarisan dagang yang sangat ampuh
  4. Penarikan jodoh
  5. Mahabbah pelet pengasihan umum/pelet khusus tingkat tinggi
  6. Wibawa tingkat tinggi
  7. Menarik energy positif
  8. Menarik tamu undangan hajat pesta pernikahan agar amplop dan isinya banyak dan makanan menjadi cukup
  9. Mendatangkan hajat besar
  10. Cocok untuk pegangan ahli hikmah, broker, marketing, konsultan, dokter, tabib, pengusaha, pedagang dll
  11. Menarik pacar/ suami istri yang hilang
  12. Kesejahteraan
  13. Membuka mata bathin
  14. Keselamatan dll

  Termasuk angka togel yang akan keluar setiap harinya. Inilah penemuan terhebat bagi anda para pecinta togel dan temukan angka angka yang akan tembus. Silahkan anda bisa hubungi lansung AKI MAGELUNG SAKTI di 0853-9831-8686 - 0856-5658-8887

  Info Lebih Lanjut Silahkan Klik Dukun Pesugihan Terpercaya

  ReplyDelete
 24. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini HANDAYANI seorang TKW dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar IBU DARNA yg dari singapur tentan AKI SYHE MAULANA yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya saya juga mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dr hasil ritual/ghaib dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus dan menang RM.230.000 Ringgit ,kini saya kembali indon membeli rumah dan kereta walaupun sy Cuma pembantu rumah tanggah di selangor malaysia , sy sangat berterimakasih kepada AKI SYHE MAULANA dan tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui AKI MAULANA saya juga sudah bisa sesukses ini. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, ini adalah kisah nyata dari seorang TKW, Untuk yg punya mustika bisa juga di kerjakan narik uang karna AKI MAULANA adalah guru spiritual terkenal di indonesia. jika anda ingin seperti saya silahkan kunjungi situs/website AKI MAULANA ~>KLIK DISINI<~  yg punya rum terimakasih atas tumpangannya.

  ReplyDelete
 25. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini HANDAYANI seorang TKW dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar IBU DARNA yg dari singapur tentan AKI SYHE MAULANA yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya saya juga mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dr hasil ritual/ghaib dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus dan menang RM.230.000 Ringgit ,kini saya kembali indon membeli rumah dan kereta walaupun sy Cuma pembantu rumah tanggah di selangor malaysia , sy sangat berterimakasih kepada AKI SYHE MAULANA dan tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui AKI MAULANA saya juga sudah bisa sesukses ini. Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, ini adalah kisah nyata dari seorang TKW, Untuk yg punya mustika bisa juga di kerjakan narik uang karna AKI MAULANA adalah guru spiritual terkenal di indonesia. jika anda ingin seperti saya silahkan kunjungi situs/website AKI MAULANA ~>KLIK DISINI<~  yg punya rum terimakasih atas tumpangannya.

  ReplyDelete